Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 8.janvārī pulksten 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība: 1. Dzīvojamās mājas Valkā, Kūru ielā 9 iedzīvotāju iesnieguma izskatīšana. Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors   2. ...

05.01.2018

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2018.gada 8.janvārī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība: 1. Par Valkas novada domes Valkas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu izcenojuma apstiprināšanu 2018.gadā. Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes ...

05.01.2018

Sociālo lietu komiteja sasaukta 2018. gada 8.janvārī plkst.08:15, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība: 1. Par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumu īstenošanu un saistību uzņemšanos.Ziņo – Zane Zariņa, Sociālā dienesta vadītājas vietniece 2. Par atbalstu ...

05.01.2018

Piektdien, 2018.gada 12.janvārī, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) klientus pieņems Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) speciālists, tiks sniegtas konsultācijas un informācija saistībā ar VDI darbu, pakalpojumiem ...

04.01.2018

Jau tradicionāli gada nogalē Latvijas Ārstu biedrība aicina ikvienu piedalīties balsojumā par labākajiem mediķiem. Gada balva medicīnā tiks pasniegta jau astoto reizi, un balvu pasniegšanas svinīgā ceremonija ir kļuvusi par ilgi gaidītu notikumu gan pacientu, gan mediķu dzīvē.   Balsojumā ar līdera pozīcijām ...

03.01.2018

Valkas novada domes sēde sasaukta 2017.gada 28.decembrī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.   Darba kārtība: 1. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Individuālam uzņēmumam “Skroders”. Ziņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis 2. ...

22.12.2017
22.12.2017
21.12.2017
21.12.2017
21.12.2017

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par VID klientu apkalpošanas vietu, muitas kontroles punktu (MKP) un Konsultatīvā tālruņa darba laiku 2017.gada Ziemassvētku un gadu mijas periodā. VID klientu apkalpošanas zāles gan Rīgā, Talejas ielā 1, gan ārpus Rīgas 2017.gada nogalē un 2018.gada sākumā klientus apkalpos tām ...

19.12.2017

2017. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) pirmo reizi organizēja konkursu “Ģimenei draudzīga pašvaldība”. Par ģimenēm visdraudzīgāko tika atzīts Ozolnieku novads, iegūstot augstāko konkursa komisijas vidējo vērtējumu otrajā kārtā no visām pašvaldību grupām. Republikas ...

15.12.2017

Kā ierasts, arī šogad Valkas novada dome iepriecinās bērnus un seniorus ar garšīgām Ziemassvētku saldumu paciņām.    Bērni, kuri mācās bērnudārzos un skolās Valkas novadā, paciņas varēs saņemt izglītības iestādēs. Par paciņu nogādāšanu novada pagastu bērniem un senioriem rūpēsies ...

14.12.2017

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 14.novembrī pulksten 13.00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība: Par nekustamā īpašuma „Jaunpeņģi 1”, Vijciema pagastā sadalīšanu; Par nekustamā īpašuma „Bērzu iela 2”, Ērģemes pagastā sadalīšanu; Par nekustamā īpašuma ...

11.12.2017

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 11.decembrī plkst.13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.    Darba kārtība : 1. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu Individuālam uzņēmumam “Skroders”. Ziņo – Ilona Biseniece, SIA “Valkas Namsaimnieks” juriskonsults   2. ...

08.12.2017
>