Sestdien, 16. maijā visā Latvijā norisināsies “Lielā Talka 2020”. Jau otro gadu pēc kārtas līdz ar Lielās talkas kustību notiks arī Ideju talka, kad ikviens ir aicināts nākt klajā ar savām domām, kas ilgtermiņā var nodrošināt Latvijas ilgtspēju, domājot ne tikai par to, kā atkritumus samazināt, bet kā tos neradīt. ...

13.05.2020

Tieslietu ministrija, atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. maija lēmumam, grozot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, informē par laulību noslēgšanu dzimtsarakstu nodaļās un baznīcās, sākot no 2020. gada 12. maija.   No 12. maija ...

12.05.2020

Šī gada martā plosījās spēcīga vētra, kuras postījumi skāra visu Latviju, tai skaitā Valkas pilsētas teritoriju. Pie brīvdabas estrādes, kur ierīkota pilsētas iedzīvotāju iecienītā skriešanas trase “Optimists” tika sagāzti un nolauzti vairāki koki. Šis īpašums pieder fiziskai personai, kura ...

12.05.2020

Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu šādu transportlīdzekli:   Automašīnu Škoda SuperB, valsts reģ. Nr. GD 9288, ražošanas gads – 2006. nosacītā cena EUR 700,00 bez PVN.   Persona, kura vēlas iegādāties transportlīdzekli, iemaksā Valkas novada domes norēķinu kontā 10% no transportlīdzekļa ...

12.05.2020

  Valkas novada dome sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “PROTI un DARI!”. Tas norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt ...

11.05.2020

    Valkas novada dome ir viena no pašvaldībām, kas ir saņēmusi Eiropas Komisijas iniciatīvas WiFi4EU vaučeru (voucher) un 2019. gada 10. decembrī parakstīja dotācijas nolīgumu ar Inovācijas un tīklu izpildaģentūru (INEA) par Valkas novada domei piešķirtā vaučera izmantošanu. Projekta mērķis ir nodrošināt ...

08.05.2020

Lai dažādotu aktīvā laika pavadīšanas iespējas iedzīvotājiem un ģimenēm, Valkas novada dome pieņēmusi lēmumu, ka sākot no 9.maija Valkas novada Tūrisma un informācijas birojs (TIB) atsāks pakalpojumu sniegšanu arī brīvdienās.   Jau šo sestdien un svētdien, iepriekš piesakoties pa tālruņiem 26496945 ...

07.05.2020

Valkas novada dome pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Zvārtavas pagastā “Kalnamandēgi”, kadastra numurs 9496 007 0084, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0084, platība 0.3978ha, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9496 007 ...

05.05.2020

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, lauksaimniecības vajadzībām:   Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība kadastrālā vērtība uz 01.01.2019. EUR Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā) EUR/ha 9492 ...

05.05.2020

Valkas novada dome izsludina rakstisku telpu nomas tiesību izsoli uz nedzīvojamo telpu grupu ar kopējo platību 57.4m2, kas sastāv no bibliotēkas telpas 39.9m2, noliktavas 8.6m2, saimniecības telpas 7.5m2, WC 1.4m2, kā arī palīgēkas – malkas novietnes, Ērģemes pagastā “Starteri”-2.   Nomas objekts ir nodrošināts ...

05.05.2020

Informējam, ka Valkas novada kase, Semināra ielā 29, Valkā atsāks apmeklētāju pieņemšanu klātienē no 13. maija.   Ierodities klātienē, lūdzam ievērot 2 metru distanci no citiem apmeklētājiem un visus valstī noteiktos drošības pasākumus.     Informāciju sagatavoja: Valkas novada domes Sabiedrisko ...

05.05.2020
30.04.2020

Ņemot vērā stingros noteiktos pulcēšanās aizliegumus ar mērķi ierobežot Covid-19 pandēmijas izplatību, šogad izpaliks plānotie Valkas- Valgas dvīņu pilsētu svētki.   Šodien, telefonsarunā starp Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli un Valgas pagasta pārvaldes priekšsēdētāju ...

29.04.2020
29.04.2020

Rīt, 29. aprīlī plkst.17.00, Rīga TV24 ēterā raidījumā "Preses Klubs" viesosies Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.   Diskusiju raidījums “Preses Klubs” TV ekrānā ir skatāms katru dienu, un tajā sabiedrībā pazīstamas personības diskutē par aktualitātēm medijos.   Raidījumu ...

28.04.2020