Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “ZAAO” (ZAAO) atkritumu savācējmašīnas ir aprīkotas ar video kamerām, nolūkā pilnveidot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.   ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “Uzņēmumā lielu uzmanību veltām kvalitātes analīzei, ...

23.11.2020

Šī gada 3. decembrī Vidzemes Uzņēmējdarbības Centrs (VUC) sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) remigrācijas koordinatoru esošajiem un topošajiem uzņēmējiem organizē tiešsaistes semināru “Iespējas digitālai komunikācijai un radošiem projektiem”.  Pasākumā aicināti ...

20.11.2020

Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “ZAAO” (ZAAO) klientiem līdz 30.novembrim ir iespēja izteikt viedokli par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem un izvirzīt priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai, aizpildot ikgadējo klientu aptaujas anketu.   Klientu aptaujas anketa pieejama ...

19.11.2020
19.11.2020

Mums ticis viszilākais ezers Un rudākais rudzu lauks. Visbaltākā bērzu birze, Vismelnākais rupjmaizes klaips. Un tieši Latvijai ticis Vissvētākais debesu jums, Jo savu visskaistāko zemi Dievs ir atdevis mums. /L. Vāczemnieks/   Sveicu Latvijas Valsts svētkos!   Valkas novada domes vārdā - priekšsēdētājs ...

17.11.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 19.novembrī plkst. 9.00 Izbraukuma sēde Ērģemes pagastā   Darba kārtība : 1. Informācija par Ērģemes pilsdrupu Ziemeļu torņa atjaunošanas darbiem un tā apskate.   2. Par ražošanas ēkas projektu Ērģemē - vietas apskate.   3. Ēkas "Čiekuriņi" un Ērģemes pagasta pārvaldes ...

17.11.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 20. novembrī plkst. 13.30, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.      Par Valkas novada teritorijā esošo rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību valstij Zemkopības ministrijas personā; 2.      Par Valkas novada teritorijā ...

17.11.2020

Valgas-Valkas Centra teritorijā izbūvētie betona plākšņu celiņi izbūvēti saskaņā ar arhitektu biroja no Spānijas “In Project Studio Barcelona SPC” izstrādāto būvprojektu. Šie celiņi nav galvenie gājēju pastaigu celiņi, tie ir ierīkoti vietās, kur vēsturiski ir bijusi cilvēku kustība, un vietās, kur varētu ...

16.11.2020
16.11.2020

Ņemot vērā, ka konstatēti gadījumi, kad autovadītāji mēdz izmantot jaunuzbūvēto Valkas-Valgas centra gājēju laukumu, tam neparedzētiem mērķiem, Valkas novada domes teritorijas apsaimniekošanas nodaļa informē, ka šonedēļ tiks uzstādīti norobežojumi, kas liegs transportlīdzekļiem no braucamās daļas piekļūt gājēju ...

16.11.2020

Valkas novada Sociālais dienests informē, ka no 16. novembra iedzīvotāji, kuriem šobrīd spēkā ir trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss varēs saņemt vairrākreižu lietojamo sejas masku. Maskas var saņemt personas no 14  gadu vecuma.   Par masku saņemšanas kārtību, lūdzam sazināties telefoniski ...

13.11.2020

Latvijas Republikas Proklamēšanas 102. gadadienā, 18. novembrī, Valkas pilsētas kultūras namā tiks apbalvoti Valkas novada Atzinības rakstu laureāti.   Diemžēl, sakarā ar valstī noteikto ārkārtas situāciju, svinīgais kultūras pasākums ar skatītājiem un koncertu šogad izpaliks.   Tā vietā, katrs Atzinības ...

13.11.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 16.novembrī plkst. 14.30. Sēde tiks organizēta attālināti.   Darba kārtība : 1.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 60.pielikumā. Ziņo – ...

12.11.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 16.novembrī plkst. 13.00 Sēde tiks organizēta attālināti.   Darba kārtība : 1.   Par zemes apbūves tiesību nomu vai iegādi Valkas novadā. ZIŅO – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece   2.   Par bijušās robežsardzes ēkas ...

12.11.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 16.novembrī plkst. 10.00 Sēde tiks organizēta attālināti.   Darba kārtība : 1.   Par sadarbības nodrošināšanu ar apkārtējo novadu dabaszinātņu skolotājiem. Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs   2.   Informācija, ...

12.11.2020