Vakar, 3. februārī, internetā parādījās pārsteidzoša informācija, ka Valkas novadā reģistrēti 63 jauni saslimšanas gadījumi ar Covid-19 infekciju un pēdējo divu nedēļu laikā saslimušo kopskaits novadā pieaudzis līdz 117 iedzīvotājiem.   Diemžēl pašvaldības joprojām nav tiesīgas saņemt oficiālu ...

04.02.2021

Arnis Ontensons (26.03.1945. - 01.02.2021.)   Februāra pirmajā dienā sniegpārslu virpuļi mūzikas draugiem atnesa skumju vēsti – uz citu pasauli devies J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas ilggadējs klavierspēles pedagogs Arnis Ontensons.   Māte - Tamāra Ontensone Valkas mūzikas skolai un pilsētas kultūras dzīvei veltījusi ...

03.02.2021

Pagājušajā gadā ar remigrācijas koordinatores Vidzemes plānošanas reģionā atbalstu Vidzemi par savu turpmāko dzīvesvietu izvēlējās 160 cilvēki. Līdzīgi kā citus gadus, arī pagājušajā gadā par mājvietu turpmākajai dzīvei remigranti visbiežāk izvēlējās Valmieru, Cēsu un Gulbenes novadus.   2020. ...

02.02.2021

Līdz ārkārtas situācijas beigām Valkas pašvaldībā apmeklētājus klātienē turpinās pieņemt Dzimtsarakstu nodaļa (Beverīnas ielā 3) un Valkas novada domes kase (Semināra ielā 29).   Valkas novada domes kase Valkas novada domes kase, Semināra ielā 29, Valkā apmeklētājiem atvērta: Pirmdienās:  plkst. 9.00 ...

02.02.2021

Informējam, ka februārī Valkas novada domes kase, Semināra ielā 29, Valkā atsāk apmeklētāju pieņemšanu klātienē.   Kase apmeklētājiem atvērta darba dienās: Pirmdienās:  plkst. 9.00 - 12.00. un plkst. 13.00 - 15.00. Otrdienās, Trešdienās, Ceturtdienās, Piektdienās: plkst. 9.00 - 12.00.       Informāciju ...

02.02.2021

Nesen aizvadīti Ziemas saulgriežu un gadu mijas svētki, bet Valkas pašvaldība jau laicīgi sākusi domāt par nākamo Ziemassvētku gaismu rotājumiem pilsētā.   Plānots veidot Valkas - Valgas kopīgo “egļu ceļu”, tāpēc aicinām iedzīvotājus nemest ārā sev nevajadzīgos gaismu rotājumus, bet dāvināt tos pašvaldībai. ...

02.02.2021

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa (turpmāk – IKSJ) īsteno valsts un pašvaldības politiku Valkas novadā izglītības, kultūras un sporta nozarē un darbā ar jaunatni, veic pašvaldības kompetencē esošos izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu organizatoriskos jautājumus. Veido kultūrvidi, ...

02.02.2021

Valkas novada dome izsludina rakstisku nomas tiesību izsoli uz investīciju objektu “Ražošanas ēka un teritorija “Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads”, ko veido:   1)    zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9466 005 0302, platība 0.6680ha, visā tās platībā, 2)    ...

29.01.2021

Valkas novada dome izsludina rakstisku telpu nomas tiesību izsoli uz telpu ar kopējo platību 17.6m2, Valkā, Rīgas ielā 24, trešais stāvs, telpas numurs Nr.013, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0532 001 012. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā apkure, ...

29.01.2021

SIA “Valkas Namsaimnieks” apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu māju Domes bulvāris 1, Stendera 2, Ausekļa 2 biedrības pērnā gada nogalē un š.g. sākumā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu ...

28.01.2021

  2020. gada 19. augustā tika noslēgts līgums ar SIA “Evento” par Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidi Cimzes ielā 2. Būvuzraudzību šim objektam veic IK Pēteris Gudrinieks un autoruzraudzību veic SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”.   Būvniecības darbi norit veiksmīgi un pēc ...

28.01.2021

“Jaunais Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM), no kā Latvija nākamajos sešos gados saņems vismaz 1,65 miljardus eiro, ir lieliska iespēja beidzot nopietni risināt reģionālās nevienlīdzības problēmu Latvijā. Diemžēl ANM plāna apspriešanas gaitā reģionālajai attīstībai paredzētais līdzekļu ...

28.01.2021

2020. gada 27. jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA “Valkas būvnieks” par telpu pārbūvi grupu dzīvokļu pakalpojuma izveidi Tālavas ielā 33, kur nākotnē tiks sniegts jauns sociālais pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, grupu dzīvokļos būs iespējams izmitināt 16 personas. Būvuzraudzību ...

28.01.2021

SIA “ZAAO” (ZAAO) darbības reģiona pašvaldību iedzīvotāju vērtējums sadarbībai ar uzņēmumu ir augsts. Kā liecina pagājušā gada novembrī veiktās klientu aptaujas dati, 97% aptaujas dalībnieku sadarbību ar ZAAO vērtē kā labu, turklāt 80% klienti norāda, ka iesaka ZAAO un tā pakalpojumus citiem.   Aptaujā ...

28.01.2021

Izdots jaunākais Valkas novada domes informatīvā bezmaksas izdevuma “Valkas Novada Vēstis” numurs.   Janvāra izdevumā lasiet: Apbalvoti skaistāko Ziemassvētku gaismu rotājumu veidotāji un vasaras gaisa dārzu īpašnieki; Valkas pašvaldības darbs ārkārtējās situācijas laikā; Apstiprināts Valkas ...

27.01.2021