14.11.2019

  Turpinās būvniecības darbi projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” (Vienošanos Nr. 5.6.2.0/17/I/026) ietvaros. Ražošanas ēkas “Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads būvniecību veic uzņēmums SIA “BAZALTS” ...

12.11.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 13. novembrī plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Siltumapgādes nodaļas iesnieguma izskatīšana. Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja   2.   Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas ...

12.11.2019
12.11.2019

Valkas novada dome ir uzsākusi projekta “Valkas novada pašvaldības Kārķu brīvprātīgā ugunsdzēsēju formējuma veiktspējas uzlabošana” (Nr.19-09-AL29-A019.2202-000002) realizāciju. Ir noslēgti līgumi ar SIA “Brickwood” par logu un durvju uzstādīšanu, ar SIA “Valdis” par granulu ...

12.11.2019

Sēde sasaukta 2019.gada 11. novembrī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Nodibinājuma “Fonds “Plecs”” ziņojums par Vecāku izglītības programmas ieguvumiem. ZIŅO – Nodibinājuma “Fonds “Plecs”” pārstāvis   2.   ...

08.11.2019

  Trešdien, 13. novembrī plkst. 15.00 visi interesenti laipni gaidīti uz ražošanas ēkas atklāšanu Varoņu ielā 39A, Valkā.   Ražošanas ēka tika izveidota Eiropas Savienības fonda projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” ietvaros ...

08.11.2019

Sēde sasaukta 2019.gada 11. novembrī plkst. 8.15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2015.gada 29.oktobra nolikumā Nr.10 “Valkas novada Sociālā dienesta nolikums” un nolikumā Nr.11 “Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo ...

07.11.2019

  Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id. Nr. 9.2.4.2./16/I/035) ietvaros, tiek organizēta Valkas novada iedzīvotāju aptauja par veselības stāvokli un paradumiem.   Aptaujas mērķis ir veikt Valkas novada iedzīvotāju aptauju, lai ...

07.11.2019

Šī gada 5. novembrī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis piedalījās Interreg Europe EPICAH projekta organizētajā forumā par pierobežas reģionu tūrismu, Briselē.   EPICAh projektā (Pārrobežu kultūras mantojuma politikas instrumentu efektivitāte) iekļauti 8 pierobežas reģioni Eiropā (ieskaitot ...

07.11.2019

Ceturtdien, 7. novembrī, Valku apmeklēs Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns.   J.Bordāns tiksies ar Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli, kurš iepazīstinās ministru ar Valkas novadu – tā attīstības perspektīvām un pārrunās aktuālākās problēmas. Vizītes laikā ...

06.11.2019
06.11.2019

Valkas novada dome pārdod atkārtotā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Valkas novadā, Valkā, Raiņa ielā 18, dzīvoklis 39, kadastra numurs 9401 900 1596, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0528 001 039, kopējā platība 54.5m2, kopīpašuma 528/30660 domājamās daļas ...

04.11.2019

  2019.gada 1.novembrī Pečoros (Krievija) Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – Krievijas pierobežas teritorijā” (No. LV-RU-009, akronīms ”No Hobija uz Biznesu”) ietvaros Pečoru rajona ...

04.11.2019

17. novembrī - LR proklamēšanas 101. gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā, kas norisināsies Valkas pilsētas kultūras namā, notiks Valkas novada Atzinības rakstu pasniegšana.   Ar Valkas novada domes Atzinības rakstiem apbalvos cilvēkus par nozīmīgiem sasniegumiem tautsaimniecības, izglītības, veselības aprūpes, ...

01.11.2019