Valkas novada dome pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Zvārtavas pagasts “Rozītes”, kadastra numurs 9496 009 0020, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 009 0020, platība 5.78ha.   Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada ...

02.11.2020

Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padome 2020. gada oktobra sēdē atbalstīja Alojas novada domes priekšsēdētāja Valda Bārdas priekšlikumu, ka topošais Limbažu novads (šobrīd Alojas novads, Salacgrīvas novads un Limbažu novads) pēc administratīvi teritoriālās reformas vairs neatrastos Rīgas reģiona ...

30.10.2020

2020. g. oktobrī ir noslēdzies projekts “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”.   Projekta ietvaros iegādātas ergonomiskas mēbeles un moderni IKT risinājumi, kas arī ieviesti un aprīkoti kabineta.   Raiņa ielā, ir iegūta viena stāva pilna pabeigtība. ...

30.10.2020

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) attīstības padomes oktobra sēdē tās locekļi lēma atbalstīt VPR administrācijas priekšlikumu aicināt Satiksmes ministriju iekļaut pasažieru pārvadājumu veidu “transports pēc pieprasījuma” esošajā sabiedriskā transporta sistēmā. Papildus tam, tika atbalstīts arī ...

30.10.2020

No 1. līdz 30. septembrī norisinājās Valkas mežaparka publiskā apspriešana, kuras laikā Valkas novada Tūrisma un informācijas birojā iedzīvotāji varēja aizpildīt aptaujas anketas. Kopumā tika iesniegtas 17 anketas, ieskaitot vienu kopīgo anketu no Valkas jauniešu domes.   Valkas mežaparka teritoriju plānots iedalīt ...

30.10.2020

Biedrība “Reģionālo attīstības centru apvienība (RACA) 28. oktobrī tiekoties ar ekonomikas ministru Andri Vitenbergu un Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāvjiem vienojās, ka RACA biedri izveidos savu kopīgu redzējumu par nepieciešamajiem soļiem mērķtiecīgas mājokļu politikas īstenošanā Latvijā, un jo īpaši ...

29.10.2020

Neskatoties uz to, ka Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) pašvaldības jau iepriekš bija vienojušās par prioritāri sakārtojamo ceļu posmu sarakstu Vidzemē, kuru VPR 2020. gada sākumā iesniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), jautājums no jauna tika iekļauts VPR attīstības ...

28.10.2020

    2020. gada 18. septembrī tika pabeigti būvniecības darbi Rūjienas ielā 3E, kur ir izveidots dienas aprūpes centrs. Dienas aprūpes centrā tiks sniegts jauns sociālais pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, telpās būs iespējams uzņemt 24 personas ar garīga rakstura traucējumiem. Būvniecības ...

28.10.2020

Būvniecības darbi projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” (Vienošanās Nr. 5.6.2.0/17/I/026) ietvaros joprojām turpinās. Iepriekš jau ziņojām, ka uzņēmums SIA “BAZALTS” 15. aprīlī lūdza pagarināt līguma izpildes termiņu par 4 mēnešiem. ...

28.10.2020

Būvniecības darbi projektā “Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā” noslēdzās jau 2020. gada 28. augustā. Būvniecības darbus veica SIA “MJ Eirobūve”. Tagad tiek gatavota visa nepieciešamā dokumentācija iesniegšanai LAD, lai projekts skaitītos pilnībā īstenots un nodots.   Projekts ...

28.10.2020

Valkas novada dome īsteno projektu “Lustiņdruvas meža matemātika un astronomija”, (Nr. 20-09-AL29-A019.2201-000001) LEADER programmā, un projekts tuvojas noslēgumam. Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību ...

28.10.2020

Domes sēde sasaukta 2020. gada 29. oktobrī plkst. 10.00. Sēde tiks organizēta attālināti.   Darba kārtība : 1.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmuma “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 4., 13. un 35.pielikumā. 2.   ...

26.10.2020

Biedrība “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) ir vērsusies pie Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētājas un frakcijām ar lūgumu rast iespēju grozīt Ministru kabineta apstiprināto 2021. gada valsts budžeta un pavadošo likumu projektus, lai nodrošinātu ieņēmumu bāzes sarukuma kompensāciju ...

23.10.2020

Valkas novada pašvaldība piedāvā ilgtermiņa nomā bijušo robežsardzes ēku Semināra ielā 1, Valkā.   Nekustamais īpašums ar zemi atrodas pie pašas Latvijas-Igaunijas robežas,  netālu no topošā Valgas-Valkas dvīņu pilsētas centra. Tā ir izcila iespēja uzņēmējiem uzsākt vai attīstīt ...

23.10.2020

Rīga, 2020.gada 21.oktobrī – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) īsteno iedzīvotāju informēšanas kampaņu par gaisa piesārņojuma avotiem un to mazināšanu pilsētvidē ar mērķi izglītot iedzīvotājus par ilgtermiņa rīcībām valsts un pašvaldību līmenī, kā arī par individuālām ...

21.10.2020