Sēde sasaukta 2019.gada 16. decembrī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība: 1.   Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu no valsts budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas ...

13.12.2019

Ērģemes pagastā tiek piedāvātas telpas nomai.   Adrese: Valkas novads, Ērğemes pagasts, "Čiekuriņi".   Telpas atrodas 2. stāvā, lieli logi, telpas ļoti siltas ar centrālo apkuri.   Telpas piemērotas birojam, šūšanas darbiem, friziera, manikīra u.c. pakalpojuma sniedzējiem. Pilsētas ūdens - ērta ...

13.12.2019

Sēde sasaukta 2019.gada 16.decembrī plkst.14.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.    DARBA KĀRTĪBA : 1.   Par neizlietoto valsts aizdevumu izmaksas termiņa pagarinājumu. ZIŅO – I.Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja   2.   Par atkārtotas izsoles organizēšanu nekustamajam ...

13.12.2019

Sēde sasaukta 2019.gada 16. decembrī plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē   1.   Par informācijas sniegšanu uz iesniegumu. ZIŅO – Agris Simulis, Saimniecisko lietu komitejas priekšsēdētājs        Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās ...

12.12.2019

Sēde sasaukta 2019.gada 16. decembrī plkst. 8.15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē   Darba kārtība : 1.   E.V. iesnieguma izskatīšana. Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja   2.   Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi ...

12.12.2019

Kā ierasts, arī šogad Valkas novada dome iepriecinās bērnus un seniorus ar Ziemassvētku saldumu paciņām.   Bērni, kuri mācās bērnudārzos un skolās Valkas novadā, paciņas varēs saņemt izglītības iestādēs. Par paciņu nogādāšanu novada pagastu bērniem un senioriem rūpēsies pagastu pārvaldes. Saldumus saņems ...

12.12.2019

  Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”, aktīvi iesaistoties Vidzemes plānošanas reģiona projektā “Vidzeme iekļauj”, īsteno deinstitucionalizācijas procesu pašvaldībā. Procesa mērķis ir mazināt institucionālo aprūpi, nodrošinot sabiedrībā balstītus sociālos ...

12.12.2019

Projekta „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” ietvaros nākamnedēļ plānots nojaukt divas ēkas – sarkano ķieģeļu robežbūdiņu pie tiesas (Rīgas iela 1) un veco tirgus ēku (Rīgas iela 7a).   Informējam, ka saistībā ar ēku demontāžas jeb nojaukšanas darbiem iespējams troksnis, kā ...

12.12.2019

  Šodien vēsturiskajā Valgas pilsētas rātsnamā svinīgi parakstīts trīspusējs būvdarbu līgums par Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstības projektu starp Valgas pagasta valdi, Valkas novada domi un būvdarbu veicēju AS TREV-2 Grupp.   Projekta „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” ...

09.12.2019

    Valkas novada dome īsteno projektu “Valkas novada pašvaldības Kārķu brīvprātīgā ugunsdzēsēju formējuma veiktspējas uzlabošana” (Nr.19-09-AL29-A019.2202-000002) un projekts tuvojas beigu stadijai. Ir noslēgts līgums ar SIA “Brickwood” par logu un durvju uzstādīšanu, kurus paredzēts ...

06.12.2019
05.12.2019

Šī gada 4. decembrī Valkas novada domes sēžu zālē norisinājās otrā Igaunijas-Latvijas darba grupas sēde par pārrobežā rekonstruējamo ceļa posmu noteikšanu, prioritizēšanu un koordinēšanu.   Jau iepriekš informējām, ka 3. oktobrī Igaunijas pilsētā Abja-Paluoja notika Igaunijas-Latvijas pirmā ...

04.12.2019

  Pirmdien, 9. decembrī Valgas apmeklētāju centrā (bijušajā Valkas Rātsnamā), tiks parakstīts trīspusējs līgums starp Valgas pagasta domi, Valkas novada domi un būvdarbu firmu AS “TREV-2 Grupp” par projekta “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” būvdarbu uzsākšanu.   Būvdarbu ...

04.12.2019

3. decembrī Valkas novada domes sēžu zālē notika diskusija par situāciju tūrisma jomā Valkas novadā. Uz diskusiju bija aicināti Valkas novada tūrisma uzņēmēji, gidi, kā arī jebkurš interesents.   Diskusijas ievaddaļā Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis informēja dalībniekus par pašreizējo ...

04.12.2019

Š.g. 4.decembrī Cēsīs norisināsies Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību sanāksme par remigrācijas jautājumiem, kuru rīko Vidzemes plānošanas reģions. Sanāksmē plānots atskatīties uz remigrācijas rezultātiem un aktivitātēm 2019. gadā Vidzemes reģionā, apmainīties viedokļiem, kā arī runāt par ...

02.12.2019