Sēde sasaukta 2020. gada 17.augustā plkst. 10.00.   Sēde notiks : 1)    no pulksten 10.00 - 10.30 – Valkas pilsētas stadionā – Valkā, Rīgas ielā 41 2)    no pulksten 10.30 – Valkas novada domē, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē   Darba kārtība : 1.   Par ...

14.08.2020

Sēde sasaukta 2020.gada 17.augustā plkst. 8.15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva sēžu zālē.   Darba kārtība : 1.   Informācija par deinstucionalizācijas procesā izveidojamiem pakalpojumiem. ZIŅO – Zane Zariņa, Sociālā dienesta vadītājas vietniece – sociālā darbiniece   2.   ...

13.08.2020

  Šodien, 11. augustā, Valgas-Valkas kopīgā centrālajā laukumā tika veikti jaunā gājēju tilta betona pamatnes ieklāšanas darbi. Darbiem kopumā bija nepieciešami 14 kubikmetri betona.   Kārtējo paveikto publiskās pilsētvides uzlabošanas īstenošanas posmu klātienē novērtēja Valgas pagasta ...

11.08.2020

  2020. gada 27. jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA “Valkas būvnieks” par telpu pārbūvi grupu dzīvokļu pakalpojuma izveidi Tālavas ielā 33, kur nākotnē tiks sniegts jauns sociālais pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Būvuzraudzību šim objektam veic SIA “Marčuks” ...

07.08.2020

Valkas novada dome pārdod par brīvu cenu šādu transportlīdzekli:   Automašīnu Chrysler Grand Voyager, valsts reģ. Nr. HC 6278, ražošanas gads – 2007. nosacītā cena EUR 1500,00 bez PVN.   Persona, kura vēlas iegādāties transportlīdzekli, iemaksā Valkas novada domes norēķinu kontā 10% no transportlīdzekļa ...

06.08.2020

Šonedēļ pie tirdzniecības centra ”Walk” Ausekļa ielā 54, Valkā gaidāmi satiksmes ierobežojumi sakarā ar notekūdeņu cauruļu remontdarbiem. Darbus paredzēts uzsākt šo ceturdien, 6. augustā. Veikali strādās ierastajā darba laikā.   Lūdzam sekot teritorijā izvietotajām satiksmes organizācijas zīmēm ...

04.08.2020

Valkas novada dome pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Zvārtavas pagasts “Jaunkurpnieki”, kadastra numurs 9496 006 0116, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 006 0116, platība 0.1246ha, dzīvojamās mājas un palīgēkas.   Izsoles ...

04.08.2020

Ģimenes, kuras atgriezušās Valkas novadā no ārzemēm, aicinām uz kopīgu pasākumu Kārķos 2020. gada 8.augustā, kur kopā ar kārķēniešiem, Valkas novada vadību un speciālistiem būs iespēja  plkst. 11.00 paviesoties Kārķu baznīcā un pēc tam:   * iziet Lustiņdruvas dabas taku (pa spēkam gan maziem, gan lieliem), ...

03.08.2020

Informējam, ka piektdien, 7. augustā, Valkas novada domes kase, Semināra ielā 29, Valkā būs slēgta sakarā ar darbinieku izbraukumu uz Kārķu un Ērģemes pagastiem.   Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!   Sociālo pabalstu izmaksas Kārķu un Ērģemes pagastos tiks nodrošinātas 7. augustā:   Kārķos: ...

03.08.2020

Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC “Daibe”) SIA “ZAAO Enerģija”, sadarbojoties ar vietējiem uzņēmējiem, nodrošina efektīvāku lietderīgās siltumenerģijas izmantošanu vasaras periodā.   Jau kopš 2009.gada RAAC “Daibe” tiek savākta ...

31.07.2020

   Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros bērnam ar funkcionāliem traucējumiem, kuram ir noteikta invaliditāte un ir sagatavots individuālais atbalsta plāns, ir iespēja saņemt individuālajā atbalsta plānā norādītos pakalpojumus līdz 100 pakalpojuma reizēm ...

31.07.2020

29.jūlijā sākās trīs dienu nometne - sadraudzības pasākums “Izzini Valkas novadu, Vidzemi, Latviju!” Valkas novada un diasporas ģimeņu bērniem un jauniešiem. Nometnē piedalās 30 bērni, no kuriem 3 dzīvo un mācās Īrijā, viens mācās Anglijā, 9 bērni ir no ģimenēm, kuras atgriezušās Valkas novadā un ...

30.07.2020

  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros 2020. gada aprīlī tika uzsākti  Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa restaurācijas un atjaunošanas darbi.   Projekta ietvaros tiek veikta laukakmeņu mūra izkritušo ...

30.07.2020

  Valkas novada dome īstenojusi projektu “Gaismas sistēmu modernizācija Valkas pagasta Saieta namam "Lugažu muiža"”. Projekta ietvaros tika iegādāti un uzstādīti 14 elektroenerģiju taupoši LED starmeši / prožektori un papildu aprīkojums.   Projekta mērķis ir mūsdienu prasībām atbilstošas ...

29.07.2020

Valkas novada dome informē, ka sakarā ar intensīvi notiekošajiem būvdarbiem projekta “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” ietvaros, joprojām līdz 1.oktobrim būs ierobežota satiksme Raiņa – Latgales – Rīgas ielu rajonā.   Šobrīd automašīnu kustība ir atļauta tikai pa Rīgas ...

29.07.2020