Zemes komisijas sēde sasaukta 2018. gada 19. jūlijā plkst. 09:00 , Valkā, Beverīnas ielā 3.    Darba kārtība : Par Zemes komisijas priekšsēdētāja vietnieka apstiprināšanu; Par zemes gabala Ērģemes pagastā, “Gravas”, kadastra apzīmējums 9452 008 0350, nomu; Par zemes gabala Valkā, “Celtnieks ...

16.07.2018

     Š.g. 17.jūlijā plkst. 11:00 , pēc vairāku gadu pauzes ēku siltināšanā, Valkā tiks nodota renovētā daudzdzīvokļu māja Merķeļa ielā 13A.   66 dzīvokļu 103.sērijas 5 stāvu ēka celta 1977.gadā. Mājas kopējā platība  4971,1 m2 (dzīvokļu platība 3840.2 m2).   Ēkas renovācijas ...

12.07.2018

Reģionālo attīstības centru apvienības (RACA) valdes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis 11. jūlijā piedalīsies Eiropas Komisijas organizētā konferencē “Reģionālā attīstība un kohēzija pēc 2020. gada”, kurā augsti Komisijas pārstāvji prezentēs priekšlikumus kohēzijas politikai jaunā ES daudzgadu ...

11.07.2018

Dziesmu un Deju svētki mūs visus uzlādēja ar milzīgu gaišas enerģijas devu. Prieks, ka svētkos bija pārstāvēta gan Valka, gan Valkas, Ērģemes, Kārķu, Vijciema un Zvārtavas pagasti. Īpaši uzteicami kārķēnieši, kas sev un citiem parādīja, ka arī nelielā pagastā var būt divi lieliski deju kolektīvi.   Paldies ...

11.07.2018

Šogad pirmo reizi tiks piemērots likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām” noteiktais, ka gadījumā, ja svētku diena - Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma diena - iekrīt sestdienā vai svētdienā, nākamo darba dienu nosaka par brīvdienu. Tātad šogad 9. jūlijs Latvijā būs ...

05.07.2018

    Piektdien, 2018.gada 13.jūlijā, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) klientus pieņems Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) speciālists, tiks sniegtas konsultācijas un informācija saistībā ar VDI darbu, ...

04.07.2018

    2017. gada 16. oktobrī starp Valkas novada domi un SIA “WOLTEC”, reģ. Nr. 44103097350, tika parakstīts līgums par būvdarbiem projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt un attīstīt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas ...

04.07.2018

     Latvijas Republikas Saeima 2017.gada 22.jūnijā pieņēma likumu “ Par 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu” un ar likumu noteikts, ka  barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību izsniedz 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība.        2018.gada 20.martā ...

03.07.2018

Latvijas valsts simtgades viens no lielākajiem notikumiem būs XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Tajos varēs redzēt arī mūsu novada kolektīvus.   1.jūlijā, plkst. 12.30 visi novada amatiermākslas kolektīvi – svētku dalībnieki  tiksies  mītnes vietā Rīgas 84.vidusskolā, Lielvārdes ielā ...

29.06.2018

Saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2018. gada 25. maija lēmumu Nr.7.4. un Sociālo pakalpojumu attīstības padomes 2018. gada 22. jūnija lēmumu Nr. 3, apstiprināts Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020. gadam. Vidzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns ir attīstības ...

28.06.2018

Stipendiju piešķiršanas mērķis ir rosināt Valkas novada jauniešus apgūt novadā nepieciešamas specialitātes un veicināt Valkas novada jauniešu atgriešanos strādāt novadā. Valkas novada dome 2018./2019. akadēmiskajā gadā piešķir stipendijas sekojošās specialitātēs studējošajiem ...

27.06.2018

Pēc pāris dienām 2018.gada 30.jūnijā Rīgā pulcēsies Dziesmu un deju svētku dalībnieki no visas Latvijas un ārvalstīm, lai laikā līdz 2018.gada 8.jūlijam kopā svinētu XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkus. 2018.gada 1.jūlijā,  Rīgā notiks nozīmīgi Svētku atklāšanas pasākumi, tai skaitā ...

27.06.2018

Biedrība “Reģionālo attīstības centru apvienība” (RACA) ir vērsusies pie Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa un Ministru prezidenta Māra Kučinska ar lūgumu iniciēt jautājumu par iespējamo Eiropas Kohēzijas fonda līdzekļu pārdali, novirzot dzelzceļa elektrifikācijai paredzētos līdzekļus uz valsts un vietējo ceļu atjaunošanu, ...

26.06.2018

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju pārsēsties no viena reģionālā maršruta autobusa citā, no 2018. gada 1. jūlija tiks veiktas izmaiņas maršruta Nr.7825 Valmiera–Valka divu reisu kustības sarakstā. Turpmāk autobuss no Valkas autoostas darba dienās izbrauks piecas minūtes agrāk – plkst.6.45, ...

25.06.2018

Valkas novada domes sēde sasaukta 2018.gada 28. jūnijā pulksten 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, Valkā Darba kārtība : 1. Par atteikumu izsniegt atļauju spēļu zāles un derību punkta atvēršanai Semināra ielā 16a, Valkā, Valkas novadā. Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs   2. Par ...

25.06.2018