Sēde sasaukta 2018. gada 26. septembrī plkst .13:00 , Valkā, Beverīnas ielā 3    Darba kārtība :   Par nekustamā īpašuma „Vecžūri”, kadastra numurs 9492 007 0022 sadalīšanu un jauna īpašuma “Veides” Vijciema pagastā izveidošanu; Par iesniegumu zemes vienības Valkas ...

21.09.2018

Tā kā 24.septembris, kad Latvijā būs Viņa Svētības pāvesta Franciska pastorālā vizīte, ir noteikta kā svētku diena, izmaiņas gaidāmas arī SIA „VTU Valmiera” autobusu kustībā. Valmieras pilsētas nozīmes maršrutu autobusi kursēs kā svētdienā. Izmaiņas gaidāmas arī reģionālās nozīmes maršrutu autobusu ...

21.09.2018

Attīstības lietu komiteja sasaukta 2018. gada 27.septembrī plkst. 14.00 , Valkā, Beverīnas ielā 3, apspriežu zālē.    Darba kārtība:  1. Valkas – Valgas centra pārbūves projekts, apkārtējo teritoriju tālākā attīstība Ziņo: Jana Putniņa, Lāsma Engere, Aleksandrs Golubovs   2. Mežaparka tālākā ...

20.09.2018
19.09.2018

Pirmdiena, 24. septembris, šogad noteikta kā svētku diena, jo mūsu valstī ieradīsies pāvests Francisks. Līdz ar to pirmdiena būs oficiāla brīvdiena.   Brīvdiena piešķirta, pamatojoties uz grozījumiem likumā «Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām», ar kuru par svētku dienu noteikts ...

19.09.2018

Latvijā vispasaules talkas dienā 15. septembrī atkritumu vākšanas talka netika rīkota, bet Lielās Talkas organizatori aicināja atbalstīt ideju par Laimes koka stādīšanu.   Aicināts tika ikviens Latvijas iedzīvotājs, ikviena ģimene, ikviena pašvaldība kā kopums, uzņēmumi u.c. sēt, dēstīt, stādīt ...

18.09.2018

  Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros septembra mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināti piedalīties: Katru pirmdienu, plkst.18:15, Valkā, Beverīnas ...

17.09.2018

  2018. gada 20.septembrī no plkst. 11.00 līdz 14.00 Valkas Kultūras namā (E.Dārziņa iela 8, Valka) norisināsies „Livonijas darba tirgus Valka – Valga 2018”, kuru rīko Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fondu, Valgas pilsētas valdi un Valkas ...

17.09.2018

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks  vēlēšanu dienā, 6.oktobrī no plkst.7.00 līdz 20.00 Saeimas vēlēšanas notiek piecos vēlēšanu apgabalos, kas ir Rīga, Vidzeme, Latgale, Zemgale un Kurzeme. Partijas vai partiju apvienības izvēlas, kuros vēlēšanu apgabalos iesniegt kandidātu sarakstu. Vienu un to ...

17.09.2018

    Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonds, Valkas novada dome un Valgas pilsētas dome pārrobežu sadarbības programmas “INTERREG Estonia-Latvia” projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” ietvaros kopīgi ...

14.09.2018

    Eiropas Sociālā fonda projekts „Veselības veicināšanas un slimību Profilakses pasākumi Valkas novadā“, id.Nr.9.2.4.2./16/1/035     Topošo vecāku skola Valkā   SIA „Vidzemes slimnīca“ Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību ...

14.09.2018

  Piektdien, 2018.gada 12.oktobrī, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) klientus pieņems Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) speciālists, tiks sniegtas konsultācijas un informācija saistībā ar VDI darbu, pakalpojumiem ...

14.09.2018

Finanšu komiteja sasaukta 2018.gada 17.septembrī, plkst.14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols ...

14.09.2018

Sēde sasaukta 17.augustā plkst.13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par jaukta preču tirgus statusa pārreģistrāciju. Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs   2.   Par ātruma ierobežojumiem Valkas pilsētā. Ziņo – ...

14.09.2018

Sēde sasaukta 17.augustā plkst.10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, apspriežu zālē.     Darba kārtība : 1.     Par kārtību, kādā Valkas novada domes piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām organizācijām. Ziņo – Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs   2.     ...

14.09.2018