1) 10. janvārī  biedrības  Lauku partnerība Ziemeļgauja  dalībnieku tikšanās , iepazīšanās ar amatniecības centra telpām , radošā darbnīca- modes skate  Lilita Ikale un Modes dāmas;     2) 10. februārī Rokdarbnieces Agritas Paulsones uz rāmja austo lakatu izstāde, radošā ...

27.12.2018
21.12.2018

Domes sēde sasaukta 2018. gada 27. decembrī plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē   Darba kārtība : 1.     Par sadarbības līguma termiņa pagarināšanu ar nodibinājumu “Fonds “Sirds atsaucība”” par neapdzīvojamo telpu izmantošanu Rūjienas ielā 3E, Valka. Ziņo ...

21.12.2018

Nomas līguma termiņš 5 gadi    Pilsēta/pagasts Zemes gabala kadastra apzīmējums  Nosaukums Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība Zemes gabala nomas maksa (gadā) Prognozētā nomas maksa EUR, bez PVN 2019.g.  VIJCIEMA PAGASTS  Vijciema pagasts 9492 006 0074 Magonītes 0.3 Ne mazāk ...

21.12.2018
20.12.2018

Informācija publicēta saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Saskaņā ...

19.12.2018

Šodien Valkas novada domē ciemojās LNT šova “Lauku sēta” piektās sezonas uzvarētāja valcēniete Sanita Šņepste.   Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis pateicās Sanitai par pozitīvu Valkas novada vārda atspoguļošanu valsts mērogā. “Mums ir prieks par katru ...

19.12.2018

Biedrība “Atbalsts Valkai” dāvina trīs jaunus datorus Valkas novada pašvaldībai. Šis dāvinājums tapis pateicoties Valkas uzņēmēju atbalstam.   Biedrība tradicionāli atbalsta gan sporta, kultūras un sociālā rakstura projektus, gan pati iesniedz dažādus projektus, lai uzlabotu Valkas novada infrastruktūru ...

18.12.2018

Vijciema pamatskolas internātā izremontētas divas telpas, kurās plānots ierīkot Vietējās amatniecības centru. Remontdarbus veica SIA “Valkas Būvnieks”.   Lai Vijciema amatniecības centrs varētu pilnvērtīgi darboties, līdz 2019. gada marta mēnesim plānots iegādāties inventāru amatniecības centra aktivitāšu ...

18.12.2018

Vakar, 17. decembrī, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieks, pulkvedis Imants Mitrošenko bija ieradies Valkas domē un pasniedza Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim Latvijas Valsts policijas Jubilejas Goda zīmi “Latvijas Valsts policijai 100″.   “Esmu patīkami ...

18.12.2018

Eiropas Savienības fonda projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” ietvaros 2018. gada martā tika uzsākti ražošanas teritorijas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A būvdarbi.   Projekta ietvaros plānots izbūvēt jaunas ražošanas ēkas un ar to saistīto infrastruktūru, ...

17.12.2018

Sēde sasaukta 2018.gada 17.decembrī, plkst.14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1. stāvā apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.     Par sadarbības līguma termiņa pagarināšanu ar nodibinājumu “Fonds “Sirds atsaucība”” par neapdzīvojamo telpu izmantošanu Rūjienas ielā 3E, ...

14.12.2018

Sēde sasaukta 2018. gada 19. decembrī plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.      Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Karavīri” zemes vienības sadalīšanai; 2.      Par nosaukuma un adreses noteikšanu ...

14.12.2018

Sēde sasaukta 2018. gada 17.decembrī plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1. Valkas PII “Pasaciņa” vecāku padomes iesnieguma izskatīšana. Ziņo – Laila Ozoliņa, PII “Pasaciņa” vadītāja   2. Par finansiālo atbalstu Valkas Vissvētākās ...

14.12.2018
14.12.2018