Klāt vasaras karstie mēneši, kuros atelpu no mācībām izbauda Valkas pilsētas jaunākā paaudze. Arī daudziem vecākiem sācies atvaļinājuma laiks, kas ļauj pilnvērtīgi izbaudīt silto laiku kopā ar savām atvasēm.   Diemžēl, laicīgi plānotie Valkas pilsētas bērnu rotaļu laukuma darbi ir aizkavējušies, un tas ...

19.06.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 19. jūnijā plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.     Par nekustamā īpašuma „Valsts mežs Cepurītes”(kad.nr.94960010007), Zvārtavas pagastā sastāvā esošās zemes vienības sadalīšanu pirms kadastrālās uzmērīšanas veikšanas;   2.     ...

17.06.2020

Informācija publicēta saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.   Saskaņā ...

17.06.2020

  Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība īstenoja Lauku atbalsts dienesta projektu “Tautas tērpu iegāde Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem” (Nr.19-09-AL12-A019.2203-000005). Projekta mērķis bija iegādāties trūkstošās tautas tērpu daļas Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas ...

16.06.2020

Tā kā centralizētā karstā ūdens sagatavošanas pašizmaksa vasaras mēnešos ir ļoti augsta – 79 eiro par vienu kubikmetru, un, mūsuprāt, šādu cenu nevarētu atļauties neviens klients, karstais ūdens Varoņu ielas daudzdzīvokļu mājās centralizēti netiks padots līdz apkures sezonas sākumam.   Aptaujājot ...

13.06.2020

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 83.punktu un Ministru kabineta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 11.punktu, Valkas novada dome paziņo, ka 2020.gada 28.maijā ...

13.06.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 15.jūnijā plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība : 1.   Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā apstiprināšanu. Ziņo – Viktors Kaņepe, Finanšu analītiķis 2.   Par Valkas novada Kārķu un Ērģemes ...

12.06.2020
12.06.2020

  Vakar, 11. jūnijā, Valgas – Valkas pilsētu svētku ietvaros, topošajā dvīņu pilsētas centrā svinīgi tika ierakta piemiņas kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.   “Projekts ir ļoti nozīmīgs Valkai - Valgai, kas ir viena pilsēta divās valstīs, jo vēsturiski tā ir viena pilsēta, kas tika sadalīta ...

12.06.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 15.jūnijā plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība :   1.   Par ceļa zīmju uzstādīšanu Burtnieku, Līvu un Tērauda ielās, Valkā un ceļu apstrādi ar pretputekļu materiālu. Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors   2.   ...

12.06.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 15.jūnijā plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.                 Darba kārtība : 1.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes ...

12.06.2020
11.06.2020
11.06.2020

Svētdien, 14.jūnijā pulksten 15.00 Valkā,  pie piemiņas akmens blakus Valkas dzelzceļa stacijai notiks komunistiskā terora upuriem veltīts atceres brīdis.   1941. gada naktī no 13. uz 14. jūniju notika Latvijas iedzīvotāju masveida izvešana uz PSRS Sibīrijas, Tālo Austrumu un Tālo Ziemeļu apgabaliem.   Par ...

04.06.2020

Trešdien, 3. jūnijā, oficiālā vizītē Valgā viesojās Igaunijas Valsts prezidente Kersti Kaljulaid. Ar Igaunijas prezidenti tikās Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Valgas pašvaldības vadītāja Ester Karuse.   Vizītes laikā Valsts prezidentei ekskursijas veidā bija iespējā aplūkot ...

04.06.2020