No 2019. gada oktobra Vidzemes plānošanas reģions uzsācis darbu pie jauna un ambicioza Apvārsnis 2020 (Horizon2020) projekta – “Adaptīva mikroklimata pārvaldība lauksaimniecībā (StarGate)” īstenošanas.   Vidzeme noteikta kā projekta pilotteritorija Latvijā, lai meklētu risinājumus, kas palīdzētu ...

30.10.2019

10. novembrī Smiltenes novada Grundzāles pagastā notiks pasākuma cikla "Piedzīvojums Ziemeļgaujā!" 5. pasākums - Lašveidīgo zivju nārsta vērošana un bebru dambju jaukšana Vecpalsas upē.   Pulcēšanās plkst. 10.00 Smiltenes novada Grundzāles pagasta "Dzeņos" pie Grundzāles Kultūras nama.   Iepriekšēja ...

29.10.2019

Valkas novada dome atgādina, ka nekustamā īpašuma nodokļa ceturtā ceturkšņa maksājums veicams līdz 2019. gada 15. novembrim. Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. ...

28.10.2019

Domes sēde sasaukta 2019. gada 31. oktobrī plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē   Darba kārtība : 1.   Par stipendiju skaitu un lielumu Valkas novada vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem 2019./2020. mācību gadā.   2.   Par biedrības ...

28.10.2019

2019. gada oktobrī Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji devās uz Briseli, lai iepazīstinātu teju 70 interesentus ar jaunradīto virtuālo platformu – politikas rīku apkopojumu pieaugušo izglītības piedāvājuma pilnveidei.  Klātesošo vidū, galvenokārt, bija Eiropas valstu vietējās politikas veidotāji, ...

24.10.2019

Vakar, 23. oktobrī Valkas novada dome nosūtīja vēstuli LR Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājai Ingai Goldbergai ar aicinājumu noorganizēt LR Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izbraukuma sēdi Valkā.   Ņemot vērā, ka par piedāvāto jauno Latvijas novadu karti pēc ...

24.10.2019

Lai saglabātu iespēju Kārķu sākumskolas audzēkņiem saņemt izglītības pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai un izpildītu Izglītības un zinātnes ministrijas norādījumus, nākotnē plānots reorganizēt Kārķu sākumskolu.   Pēc reorganizācijas Kārķu sākumskolas ēkā turpināsies mācības skolas izglītojamiem ...

23.10.2019

Valkas novada Zvārtavas pagastā, skaistā tēlainā vietā uz viena no Zvārtavas pakalniem slejās Ozolu skolas ēka.  Kā liecina ekspertu vērtējums, tad Skolas atrašanās vieta nav izvēlēta nejauši. Enerģētiski tā atrodas ļoti pozitīvi lādētas enerģijas laukā. Par to liecina arī Skolas parkā augošie koki. ...

21.10.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 21. oktobrī plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbinieku iesnieguma izskatīšana. Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors   2.   Valkas novada ...

18.10.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 21. oktobrī plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par ātruma ierobežojumu noteikšanu Parka ielas posmā no apbraucamā ceļa līdz krustojumam ar Varoņu ielu. ZIŅO – Agris Simulis, Saimniecisko lietu komitejas priekšsēdētājs   2.   ...

18.10.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 21.oktobrī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2019.gada 14.februāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.2, 1.§) 26.pielikumā. ZIŅO ...

18.10.2019

Valkas novada dome ir parakstījusi vienošanos ar Vidzemes plānošanas reģionu par konkursa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” atbalsta izmaksu.   Vidzemes plānošanas reģions saskaņā ar konkursa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” ...

18.10.2019

Sēde sasaukta 2019.gada 21. oktobrī plkst. 8.15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par pagaidu dzīvojamām telpām. Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks   2.   Par centrālā ūdensvada un kanalizācijas ierīkošanu ...

17.10.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 18. oktobrī plkst. 9.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība : 1.     Par Zemes komisijas priekšsēdētāja vietnieka apstiprināšanu; 2.     Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Valkas novada Kārķu pagasts “Mežkrieviņi” ...

16.10.2019

Vidzemes plānošanas reģions informē, ka nākamnedēļ, no 21.oktobra  Mazsalacas novadā un Alūksnes novadā tiks uzsākts pilotprojekts “transports pēc pieprasījuma”, kas veiksmes gadījumā varētu kļūt par daļu no sabiedriskā pasažieru pārvadājumu modeļa Latvijā. Pakalpojums ir pasažieru vajadzībās balstīts ...

16.10.2019