Atsaucoties uz iedzīvotāju publikāciju, kas aktīvi tika apspriesta š.g. 20. jūlijā sociālo tīklu platformā Facebook par trīs nokaltušām eglēm Varoņu ielā 42, Valkas pilsētas Lauktehnikas rajonā, pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbinieki ir apzinājuši esošo situāciju.   Valkas ...

23.07.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 22. jūlijā plkst. 9.00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.     Par Zemes komisijas priekšsēdētāja vietnieka apstiprināšanu; 2.     Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Valkā, Blaumaņa iela 9B un ...

20.07.2020

Valkas novada dome laika posmā no 2020.gada 29.jūlija līdz 31.jūlijam organizē dienas nometni - sadraudzības pasākumu Valkas novada izbraukušo ģimeņu bērniem/jauniešiem kopā ar mūsu novada skolēniem.   Sākotnēji pasākums tika plānots kā 5 dienu nometne laikā no 2020.gada 29.aprīļa līdz 5.maijam, bet ārkārtējās ...

17.07.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 20.jūlijā plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība : 1.   Nevalstiskās organizācijas “Health Institute” iesnieguma izskatīšana par papildus telpu piešķiršanu. Ziņo – Lāsma Engere, Attīstības un plānošanas nodaļas ...

17.07.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 20.jūlijā plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība : 1.   Par saistošo noteikumu Nr.__ “Nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi Valkas novadā” apstiprināšanu. Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas ...

17.07.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 20.jūlijā plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība : 1.   Par grozījumiem Valkas novada domes lēmumos par jaunizveidojamo Valkas pirmsskolas izglītības iestādi. Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs   2.   ...

17.07.2020

Domes ārkārtas sēde sasaukta 2020. gada 20. jūlijā plkst. 14.20, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.   Darba kārtība: 1. Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā ”Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājumu īstenošanu” ...

16.07.2020

Prokuratūra aicina pieteikties personas, kurām interesē darbs rajona (pilsētas) prokuratūras prokurora amatā. Pretendenta pieteikums, kas aizpildīts uz veidlapas pieejams ŠEIT   Pieteikums jāiesniedz Ģenerālprokuratūrā (Kalpaka bulv.6, Rīgā) līdz 2020.gada 4.augustam.   Dokumentu pieņemšana no prokurora amata ...

15.07.2020
15.07.2020

Ir pabeigtas 65 iepirkumu procedūras par būvdarbiem uz valsts autoceļiem un tiltiem par šī gada aprīļa beigās piešķirto papildu 75 miljonu eiro finansējumu. Dažādās stadijās ir iepirkumi vēl desmit būvdarbu līgumiem.   Papildu 75 miljonu finansējuma ietvaros būvdarbi uzsākti jau deviņos valsts autoceļu posmos:   uz ...

14.07.2020

Sākušies asfalta seguma atjaunošanas darbi uz autoceļa Valka–Rūjiena (P22) posmā no Ērģemes līdz Vēveriem (12,34 -21,50 km) Valkas novadā. Šonedēļ būvdarbu posmā plānots viens ar luksoforiem regulēts posms, turpinājumā paredzēts iztikt ar satiksmes regulētājiem. Ātruma ierobežojums 50 km/h.   Darbu ...

14.07.2020

  Pašlaik tiek īstenots projekts “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”.   Finansējuma ietaupījuma rezultātā pagarināta projekta ieviešana, kā rezultātā ir iespēja iegādāties papildus ergonomiskas mēbeles, papildinot un nodrošinot ...

14.07.2020

Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” 10.jūlijā notika atkritumu apsaimniekotāja SIA “ZAAO” (ZAAO) pārstāvju, uzņēmuma darbības reģiona pašvaldību vadītāju, izpilddirektoru, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministra Jura Pūces un VARAM ekspertu tikšanās, ...

14.07.2020

  Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id. Nr. 9.2.4.2./16/I/035 ietvaros ) aktivitāšu ieviešana tika uzsākta 2017.gada aprīlī un trīs gadu laikā dažādos pasākumos vismaz vienu reizi piedalījās 1497 iedzīvotāji.   Papildus ...

13.07.2020

      Īstenojot deinstitucionalizācijas procesu Vidzemes plānošanas reģionā, projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros tiek uzsākta trešā individuālo vajadzību un atbalsta plānu izstrādes kārta bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (bērnam ir noteikta invaliditāte un bērns dzīvo ģimenē), ...

10.07.2020