Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz sekojošu lauksaimniecībā izmantojamu zemes vienības nomu:     Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība kadastrālā vērtība uz 01.01.2019. EUR Zemes gabala izsoles sākumcena (gadā) EUR/ha 9466 ...

05.02.2019

    Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” izsludina ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana ...

05.02.2019

SIA „Valkas Namsaimnieks” informē, ka  sakarā ar to, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanaskomisija ir apstiprinājusi SIA „ZAAO” jaunu sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu poligonā„Daibe”, no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim maksa par sadzīves atkritumuapsaimniekošanu ...

05.02.2019

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Valkas novadā, Valkā, Varoņu ielā 30, dzīvoklis 6, kadastra numurs 9401 900 1452, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 007 0305 001 006, kopējā platība 60.3m2, kopīpašuma 603/5531 domājamās daļas ...

05.02.2019

Ar 2019.gada 4.februāri Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC), Rīgas ielā 25 (1.stāvā), klientus pieņems Lauku Atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) speciālists, kurš konsultēs par LAD pakalpojumiem un sniegs atbalstu darbā ar Elektronisko pieteikšanās ...

05.02.2019

Valkas pilsētā uzstādītā videonovērošanas sistēma sākusi darbu pilnā režīmā. Sistēma ir savienota ar Valsts policiju un turpmāk policijas dežurants monitoros varēs sekot līdzi, kas notiek Valkas pilsētā, kas uzlabos sabiedrisko kārtību un drošību pilsētā.   “Videonovērošanas sistēmas darbības ...

04.02.2019

Valkas novada vēstis turpmāk iznāks reizi divos mēnešos nevis katru mēnesi, kā tas bija līdz šim. Tātad nākamo numuru gaidām marta mēneša pēdējā trešdienā.   Mēnešos, kad avīze neiznāks, pasākumu kalendāru varēsiet izlasīt laikrakstā “Ziemeļlatvija”.   Pārējie raksti, ...

30.01.2019

Rīt, 29.janvārī plkst. 07.55, LNT ēterā raidījumā "900 sekundes" viesosies Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.   Raidījums “900 sekundes” TV ekrānā ir skatāms katru darba dienas rītu no pulksten 6.00.   Skaties tiešraidē plkst.07.55 televīzijas kanālā LNT.     Informāciju ...

28.01.2019

Domes sēde sasaukta 2019. gada 31. janvārī plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē   Darba kārtība : 1.     Par grozījumiem Valkas novada domes 2012.gada 29.novembra lēmumā “Par darbinieku veselības apdrošināšanu Valkas novada pašvaldībā” (sēdes protokols Nr.13, ...

28.01.2019

  Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros februāra mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināti piedalīties:   katru pirmdienu, plkst.18:15, Valkā, ...

22.01.2019

SIA “ZAAO” (ZAAO), attīstot modernu, iedzīvotājiem ērtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, ievieš individuāli dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu privātmāju iedzīvotājiem Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Smiltenes, Valkas, Valmieras pilsētu teritorijās. Pakalpojums, kurš ietver 240 litru ...

18.01.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 23. janvārī plkst. 13.30, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.      Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām zem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, Valkas novadā;   2.      Par zemes vienību zem iekšzemes ...

18.01.2019

        Pērnā gada nogalē noslēgusies projektu izvērtēšana Valkas novada pašvaldības rīkotajā Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā.   Projekta pieteikumus konkursam ...

18.01.2019

Sestdien, 19. janvārī, plkst. 11.00 Valkā, Lugaža laukumā notiks svinīga ceremonija, kurā zvērestu dos seši jaunie Zemessardzes 22. kājnieku bataljona zemessargi.   Svinīgajā zvēresta došanas ceremonijā piedalīsies 22. kājnieku bataljona komandieris pulkvežleitnants Dmitrijs Oreškins, 22. kājnieku bataljona ...

16.01.2019

Jau iepriekš izskanējis stāts par īpašo situāciju, kas radies Valkā, kur masveidā iedzīvotāji savu dzīvesvietu deklarē kaimiņvalstī Igaunijā, Valgā, bet faktiski turpina dzīvot Valkas pilsētā.   Pērn 12. decembrī Valkas novada pašvaldība nosūtīja vēstuli LR Ministru prezidentam Mārim Kučinskim, kā ...

16.01.2019