Beidzot ir saņemta ziņa no uzņēmumu reģistra, ka kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Ziemeļvidzeme" ir reģistrēta uzņēmumu reģistrā. Tas nozīmē, ka drīzumā varēs sākties praktiskā darbība.   Valdes locekļu sastāvā iekļauti – Valda Empele, Ilze Grandava un Ināra Lazdiņa. Lēmums stājas spēkā ar 2018. gada ...

26.11.2018

Šī gada 16. novembrī Valkas novada metālapstrādes uzņēmuma SIA “Akords-3” īpašnieki Voldis Utkins un Viktors Romans piedalījās Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa rīkotajā svinīgajā pieņemšanā Rīgas pilī. Svinīgā pieņemšana katru gadu tiek veltīta Latvijas pašvaldību vadītājiem un ...

26.11.2018

Piektdien, 2018.gada 14.decembrī, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) klientus pieņems Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) speciālists, tiks sniegtas konsultācijas un informācija saistībā ar VDI darbu, pakalpojumiem ...

23.11.2018

Izvērtējot projekta "Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā" ieviešanas gaitu secināts, ka nav nepieciešams ņemt aizņēmumu steidzamības kārtā. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 28. pantu, tiek atsaukta ar 2018. gada 21. novembra ...

23.11.2018

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs pats ...

22.11.2018

    21.novembrī Valkas un Valgas pašvaldībās darbojošies mājražotāji devās mācību braucienā, lai iepazītu mazo ražotāju un lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāju darbu Vidzemes reģionā. Vizītes laikā tika apmeklēta šokolādes ražotne Trikātā, jogurta un citas piena produkcijas ražošanas ...

22.11.2018

        Nodarbinātības valsts aģentūrai (NVA), Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fondam, Valkas novada pašvaldībai un Valgas pilsētas valdei vairāku gadu laikā ir izveidojusies cieša savstarpējā sadarbība. Lai uzlabotu Valkas un Valgas, iedzīvotāju labklājības līmeni un veicinātu ...

20.11.2018

Zemes komisija notiek 2018.gada 22.novembrī, plkst.13.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē. Darba kārtība : 1. Par nekustamo īpašumu Kārķu pagastā “Majorīši” un “Zilgas” apvienošanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu;   2. Par nosacījumu apstiprināšanu ...

20.11.2018

Valkas metālapstrādes uzņēmums SIA "Akords-3" veicis unikālu pasūtījumu, izgatavojot ragavas Norvēģijas polārpētniekiem. Pirmās trīs jau aizceļojušas uz Antarktīdu!   Šo pasūtījumu veikusi Norvēģu kompānija ar mērķi ragavas izmantot Norvēģijas polārpētnieku vajadzībām,kuri nodarbojas ar izrakteņu pētīšanu ...

20.11.2018
16.11.2018

Šī gada 12. novembra Saimniecisko lietu komitejas sēdē tika izskatīts jautājums saistībā ar Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājas Ineses Vehi iesniegto lūgumu par darba attiecību izbeigšanu pēc pašas vēlēšanās.   Komitejas sēdē vienprātīgi nolemts, ka jauns darbinieks Pilsētas ...

16.11.2018

Šonedēļ Valkas ugunsdzēsēji glābēji mācību ietvaros pēcpusdienās apmeklē Valkas pirmsskolas izglītības iestādi “Pasaciņa”. Mācību ietvaros operatīvie transportlīdzekļi atrodas pie izglītības iestādes, tāpēc vecāki izteikuši satraukumu par notiekošo.  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas ...

14.11.2018

Attīstības lietu komiteja notiek 2018.gada 12.novembrī, plkst.16.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.     Darba kārtība :   1. SIA "GEM Ivestments" priekšlikums par sadarbību. Ziņo – Vents Armands Krauklis, novada domes priekšsēdētājs   2. Par dalību Vidzemes Inovāciju ...

09.11.2018

Komiteja notiek 2018.gada 12.novembrī, plkst.14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1. stāvā apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1. Par dzīvokļu īpašnieku biedrības “Druvas 1” iesniegumu. Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja   2. Par Ozolu sākumskolas likvidēšanu. Ziņo ...

09.11.2018

Komiteja notiek 2018.gada 12.novembrī, plkst.13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāvā apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1. Par Jāņa Cimzes Starptautiskā instrumentālo kvartetu festivāla nolikuma apstiprināšanu. Ziņo – Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs   2. Par erudīcijas ...

09.11.2018