Informējam, ka piektdien, 7. augustā, Valkas novada domes kase, Semināra ielā 29, Valkā būs slēgta sakarā ar darbinieku izbraukumu uz Kārķu un Ērģemes pagastiem.   Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!   Sociālo pabalstu izmaksas Kārķu un Ērģemes pagastos tiks nodrošinātas 7. augustā:   Kārķos: ...

03.08.2020

Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC “Daibe”) SIA “ZAAO Enerģija”, sadarbojoties ar vietējiem uzņēmējiem, nodrošina efektīvāku lietderīgās siltumenerģijas izmantošanu vasaras periodā.   Jau kopš 2009.gada RAAC “Daibe” tiek savākta ...

31.07.2020

   Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros bērnam ar funkcionāliem traucējumiem, kuram ir noteikta invaliditāte un ir sagatavots individuālais atbalsta plāns, ir iespēja saņemt individuālajā atbalsta plānā norādītos pakalpojumus līdz 100 pakalpojuma reizēm ...

31.07.2020

29.jūlijā sākās trīs dienu nometne - sadraudzības pasākums “Izzini Valkas novadu, Vidzemi, Latviju!” Valkas novada un diasporas ģimeņu bērniem un jauniešiem. Nometnē piedalās 30 bērni, no kuriem 3 dzīvo un mācās Īrijā, viens mācās Anglijā, 9 bērni ir no ģimenēm, kuras atgriezušās Valkas novadā un ...

30.07.2020

  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros 2020. gada aprīlī tika uzsākti  Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa restaurācijas un atjaunošanas darbi.   Projekta ietvaros tiek veikta laukakmeņu mūra izkritušo ...

30.07.2020

  Valkas novada dome īstenojusi projektu “Gaismas sistēmu modernizācija Valkas pagasta Saieta namam "Lugažu muiža"”. Projekta ietvaros tika iegādāti un uzstādīti 14 elektroenerģiju taupoši LED starmeši / prožektori un papildu aprīkojums.   Projekta mērķis ir mūsdienu prasībām atbilstošas ...

29.07.2020

Valkas novada dome informē, ka sakarā ar intensīvi notiekošajiem būvdarbiem projekta “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” ietvaros, joprojām līdz 1.oktobrim būs ierobežota satiksme Raiņa – Latgales – Rīgas ielu rajonā.   Šobrīd automašīnu kustība ir atļauta tikai pa Rīgas ...

29.07.2020

  Labklājības ministrija īsteno ESF projektu “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (Nr. 9.2.1.1/15/I/001), kura mērķis ir sociālo dienestu darba efektivitātes paaugstināšana un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitātes pilnveidošana.    Viena ...

29.07.2020

  2018. gada 16. novembrī tika pabeigti ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības būvdarbi, kā rezultātā tika izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli vairākās Valkas pilsētas ielās (Ceriņu, Domes bulvārī, Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka, Smilšu, Strautu, Zvaigžņu). Kopumā tika izbūvēti kanalizācijas ...

27.07.2020
27.07.2020

Domes sēde sasaukta 2020. gada 30. jūlijā plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē.   Darba kārtība : 1.   Nevalstiskās organizācijas “Health Institute” iesnieguma izskatīšana par papildus telpu piešķiršanu. 2.   Par zemesgabala “Dzelzceļa līnijas posms līdz ...

27.07.2020

Valkas novada dome informē, ka iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai centralizētā ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumiem nekustamā īpašuma pieslēgšanai, pamatojoties uz Saistošiem noteikumiem nr. 11 “Par Valkas novada domes līdzfinansējumu nekustamo īpašumu pieslēgšanai ...

27.07.2020
23.07.2020

Atsaucoties uz iedzīvotāju publikāciju, kas aktīvi tika apspriesta š.g. 20. jūlijā sociālo tīklu platformā Facebook par trīs nokaltušām eglēm Varoņu ielā 42, Valkas pilsētas Lauktehnikas rajonā, pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbinieki ir apzinājuši esošo situāciju.   Valkas ...

23.07.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 22. jūlijā plkst. 9.00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.     Par Zemes komisijas priekšsēdētāja vietnieka apstiprināšanu; 2.     Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Valkā, Blaumaņa iela 9B un ...

20.07.2020