IEDZĪVOTĀJU SKAITS VALKAS NOVADĀ: 8 796 t.sk. 4158 (47.3%) vīrieši, 4638 (52.7%) sievietes   Valka 5173 Ērģemes pagasts 818 Kārķu pagasts 613 Valkas pagasts 1155 Vijciema pagasts 657 Zvārtavas pagasts 380 Kopā 8796   8796  ...

07.03.2019

Valkas novada dome un Apes novada Gaujienas pagasta pārvalde nosūtījušas vēstuli LR Satiksmes ministram Tālim Linkaitam un Valsts SIA “Autotransporta direkcija” valdes priekšsēdētājam Kristiānam Godiņam vēstuli ar lūgumu atkārtoti izskatīt jauna satiksmes autobusa maršruta Gaujiena - Kalnaine – Valka ...

06.03.2019

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz pagraba telpu Valkā, Rīgas ielā 24, kadastra apzīmējums 9401 001 0532 001 902 (pagraba telpu grupa, kas sastāv no katlu telpas Nr.1 (50.1m2) un palīgtelpas Nr.2 (3.5m2), nomu. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde.   Nosacītā nomas maksa mēnesī: ...

05.03.2019

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz biroja telpu Valkā, Rīgas ielā 24, kadastra apzīmējums 9401 001 0532 001 010 (otrajā stāvā, telpu grupas numurs Nr.010,18.8m2, kas sastāv no kabineta Nr.1 (7.3m2) un kabineta Nr.2 (11.5m2), nomu. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā ...

05.03.2019

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) iebilst pret Finanšu ministrijas vēlmi jau 2019. gadā mainīt aizņemšanās nosacījumus pašvaldībām, paredzot aizņēmuma saņemšanai 25% pašvaldības budžeta līdzfinansējumu.   Nosacījums par 25% pašvaldības budžeta līdzfinansējumu attiektos ...

04.03.2019

Šodien, 4.martā plkst. 13:05, Latvijas Radio 1 ēterā raidījumā "Krustpunktā" viesosies Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.   Diskusiju raidījums “Krustpunktā” radio eterā dzirdams katru dienu, kura laikā diskutē par aktuālajiem notikumiem un to analīzi Latvijā un pasaulē.   Klausieties ...

04.03.2019

6. un 7. martā Tiesu izpildītāju dienās iedzīvotājiem būs iespēja saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas par parādnieka un piedzinēja tiesībām un pienākumiem. Konsultācijas klātienē varēs saņemt visu tiesu izpildītāju birojos visā Latvijā biroju darba laikā. Tāpat konsultācijas minētajā laikā varēs saņemt pa tālruni, ...

01.03.2019

Otrdien, 26. februārī, Valgā norisinājās prezentācija par aptaujas rezultātiem pētījumā par iedzīvotāju gatavību veidot kopīgu pārrobežu pašvaldību. Pētījumā tika aptaujāti Igaunijas dienvidaustrumu un Latvijas Ziemeļvidzemes reģionu iedzīvotāji.   Pētījums tika veikts pēc Eiropas parlamenta deputāta prof. ...

01.03.2019

Ceturtdien, 28. februārī, Valkas novada domē norisinājās vides iniciatīvas “100 darbi Latvijai” darītāju sumināšana.   Kopumā vides iniciatīvā “100 darbi Latvijai”, ko par godu Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadei īsteno atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums „ZAAO”, bija ...

01.03.2019

Aicinot Latvijas iedzīvotājus, organizācijas un ikvienu apdomāt un paust viedokli par to, kādā valstī vēlamies dzīvot un kādu redzam mūsu planētas un Eiropas nākotni, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) publisko Eiropas Komisijas pārdomu dokumentu “Ceļā uz ilgtspējīgu Eiropu līdz 2030. gadam”, sagaidot viedokļus ...

27.02.2019

Valkas novada dome informē, ka šī gada 22.februārī ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – zemes vienība “Muižnieki”, kadastra apzīmējums 9466 005 0357, platība 5.82ha (lauksaimniecības zeme).   Izsolei tika iesniegti un reģistrēti 8 pieteikumi.   Ar Valkas novada domes Komisijas tiesiskuma uzraudzībai ...

25.02.2019

Domu biedru grupa «Valkas novada māmiņas» organizē vingrošanas nodarbības māmiņām ar mazajiem bērniņiem. Vingrošanas notiek fizioterapeita pavadībā.   Otrdienās no plkst. 17.00 - 18.00 māmiņas ar bērniem no 1- 2 gadu vecuma     Trešdienās no plkst. 13.00 - 14.00  māmiņas ...

25.02.2019

Domes sēde sasaukta 2019. gada 28. februārī plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.   Par Noteikumu Nr.__ ”Par Valkas novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanu” apstiprināšanu. ZIŅO -  Līga Metuzāle, Personāla nodaļas vadītāja   2.   ...

25.02.2019

Šī gada 20. - 23. februārī Rīgā viesojās Manavgatas (Turcija) uzņēmēju delegācija. Vizītes ietvaros, 21.februārī notika Biznesa forums, kurā prezentāciju par investīciju vidi un investīciju piesaistes iespējām sniedza arī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.   Prezentācijas laikā priekšsēdētājs ...

22.02.2019

Šogad Valkas un Valgas pilsētu svētki norisināsies no 5. līdz 11. jūnijam. Kā ierasts svētkos būs dažādi pasākumi, orķestris, bērnu pasākumi, laivu rallijs un citi interesanti notikumi.   Svētku ietvaros, svētdienā, 9. jūnijā pirmo reizi notiks parāde, kas tiks rīkota kopīgi ar Valgu. Parādē tiks aicināti piedalīties ...

20.02.2019