Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 13.Saeimas vēlēšanu dienā, 6.oktobrī no plkst.7.00 līdz 20.00   Saeimas vēlēšanas notiek piecos vēlēšanu apgabalos, kas ir Rīga, Vidzeme, Latgale, Zemgale un Kurzeme. Partijas vai partiju apvienības izvēlas, kuros vēlēšanu apgabalos iesniegt kandidātu sarakstu. ...

02.10.2018

23.oktobrī, VALKĀ,Raiņa ielā 28A (PIE  ĢIMNĀZIJAS) NO PLKST. 10.00-17.00   IZMEKLĒJUMI Mamogrāfija: ·         Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS ·         Ar ģimenes ārsta nosūtījumu ...

01.10.2018

Iestājoties rudenim, turpinām tradīcijas – 2018.gada 23.oktobrī Valkā, Lugažu laukumā, pretī Kultūras namam, atkal piestās Bērnu veselības autobuss. Šajā reizē, Valkas novada bērniem būs iespēja doties uz konsultāciju pie Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) speciālistiem – neirologs un otolaringologa ...

01.10.2018

Valkas novada domes Siltumapgādes nodaļas vadītājs Dzintars Rudzītis informē, ka Valkā, sākot ar 1. oktobri, ir uzsākta apkures sezona. No šodienas siltums jau tiek pieslēgts pašvaldības ēkās (bērnudārzi, skolas, internāts utt., kā arī juridiskajās iestādēs).    Sabiedriskajās ēkās, juridisko personu ...

01.10.2018

SIA “VTU Valmiera” informē par izmaiņām sezonas maršrutos no 1.oktobra.   Tiks atvērti jauni sezonas maršruti, autobusiem no Valmieras autoostas kursējot sestdienās: Valmiera-Brenguļi-Pūpoli-Valmiera plkst.8.30 un plkst.16.40; Valmiera-Gauja-Gaujmala-Valmiera plkst.8.30 un plkst.17.35.   Sezonas ...

27.09.2018

2017. gada 16. oktobrī starp Valkas novada domi un SIA “WOLTEC”, reģ. Nr. 44103097350, tika parakstīts līgums par būvdarbiem projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta”.   Projekta mērķis ir veicināt un attīstīt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Valkas ...

27.09.2018

Eiropas Sociālā fonda projekts nr. 7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”   Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie ...

26.09.2018

Attīstību lietu komiteja sasaukta 2018.gada 27.septembrī, plkst. 14.00, Beverīnas ielā 3, Valkā, apspriežu zālē, 1.stāvā   Darba kārtība:    1. Valkas – Valgas centra pārbūves projekts, apkārtējo teritoriju tālākā attīstība Ziņo: J. Putniņa, L. Engere, A. Golubovs   2. Mežaparka tālākā attīstība Ziņo: ...

26.09.2018

    Piektdien, 2018. gada 14. septembrī Valgas dzelzceļa stacijā notika Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstības projekta sanāksme, kurā piedalījās Valkas novada domes, Valgas pagasta valdes pārstāvji un abu pašvaldību tūrisma informācijas centru darbinieki. Galvenās sanāksmē apspriestās tēmas ...

26.09.2018

Sēde sasaukta 27. septembrī, plkst. 10.00  Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē   Darba kārtība :   1.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 21.§) ...

25.09.2018

  Valkas novada dome informē, sākot ar 2019.gada 1.janvāri, Teritorijas plānošanas daļas speciālisti uzsāks vasarnīcu teritoriju Valkas pagastā “Bērzezers”, “Alieši” un  Valkā “Celtnieks”, apsekošanu dabā, lai veiktu datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, ...

21.09.2018

Sēde sasaukta 2018. gada 26. septembrī plkst .13:00 , Valkā, Beverīnas ielā 3    Darba kārtība :   Par nekustamā īpašuma „Vecžūri”, kadastra numurs 9492 007 0022 sadalīšanu un jauna īpašuma “Veides” Vijciema pagastā izveidošanu; Par iesniegumu zemes vienības Valkas ...

21.09.2018

Tā kā 24.septembris, kad Latvijā būs Viņa Svētības pāvesta Franciska pastorālā vizīte, ir noteikta kā svētku diena, izmaiņas gaidāmas arī SIA „VTU Valmiera” autobusu kustībā. Valmieras pilsētas nozīmes maršrutu autobusi kursēs kā svētdienā. Izmaiņas gaidāmas arī reģionālās nozīmes maršrutu autobusu ...

21.09.2018

Attīstības lietu komiteja sasaukta 2018. gada 27.septembrī plkst. 14.00 , Valkā, Beverīnas ielā 3, apspriežu zālē.    Darba kārtība:  1. Valkas – Valgas centra pārbūves projekts, apkārtējo teritoriju tālākā attīstība Ziņo: Jana Putniņa, Lāsma Engere, Aleksandrs Golubovs   2. Mežaparka tālākā ...

20.09.2018
19.09.2018