No 3. decembra līdz 31. decembrim norisinās biedrības “Radošā grupa „Lugaži”” projekts "Cilvēks, ainava, tradīcijas - VIENĀ PILSĒTĀ 2 VALSTĪS"   Projekta mērķis: Apstiprināt devīzi Valka – Valga „VIENA PILSĒTA 2 VALSTIS”.   Panākt ciešāku abu pilsētu jauniešu ...

10.12.2018

Kā ierasts, arī šogad Valkas novada dome iepriecinās bērnus un seniorus ar garšīgām Ziemassvētku saldumu paciņām.   Bērni, kuri mācās bērnudārzos un skolās Valkas novadā, paciņas varēs saņemt izglītības iestādēs. Par paciņu nogādāšanu novada pagastu bērniem un senioriem rūpēsies pagastu pārvaldes. ...

10.12.2018

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes reģiona brigādes komandieris Jānis Skrastiņš šodien ciemojās Valkas domē un pasniedza Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim VUGD goda rakstu “Par veiksmīgu sadarbību ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu ...

07.12.2018

      Kārķu iniciatīvas veicināšanas biedrības “Ugunspuķe” apstiprinātais projekts “Kārķu pagasta Dabas koncertzāles labiekārtošana” ir noslēdzies, un visas plānotās aktivitātes ir realizētas.   Projekta ietvaros viena no aktivitātēm bija uzlabot esošo koncertzāli, ...

06.12.2018

    Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonds, Valkas novada dome un Valgas pilsētas valde sadarbības programmas “INTERREG Estonia-Latvia” projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” ietvaros kopīgi organizē ...

06.12.2018

Rīt, 5. decembrī Valsts policija atzīmēs savu 100. gadadienu. Par godu šai gadadienai, 30. novembrī, Valmierā notika svinīgais pasākums, kurā par savu pašaizliedzīgo darbu apbalvojumus saņēma arī Valkas iecirkņa darbinieki.   Ar Iekšlietu ministrijas Goda rakstu apbalvots  -  majors Ivars Auniņš   Ar ...

04.12.2018

  Pēc Valkas novada domes pasūtījuma SIA “GEO Consultants” izstrādāja būvprojektu “Ražošanas ēka "Zaļkalni", Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads” un pašvaldība ir izsludinājusi atklātu konkursu “Ražošanas ēkas "Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads būvniecība”, ...

04.12.2018

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas pagastā, „Induļi”, kadastra numurs 9488 006 0008, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9488 006 0212, platība 20.96ha.   Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, ...

04.12.2018

    Sestdien, 1.decembrī Valkas novada Ērģemes pagasta petanka hallē norisinājās otrā Valkas – Valgas Uzņēmēju sporta diena 2018. Pasākumā piedalījās Valkas un Valgas uzņēmumu vadītāji un pārstāvji, Igaunijas Nodarbinātības Valsts aģentūras, Valkas un Valgas pašvaldību pārstāvji.   Sporta ...

03.12.2018

Nomas līguma termiņš 5 gadi     Pilsēta/pagasts Zemes gabala kadastra apzīmējums   Nosaukums Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība Zemes gabala nomas maksa (gadā) Prognozētā nomas maksa EUR, bez PVN 2018.g.   VALKAS PILSĒTA   Valka 9401 008 ...

03.12.2018

Vijciema pagastā LEADER projekta “Rotaļu laukuma labiekārtošana Vijciemā” ietvaros 2016.gadā tika uzstādīta tīkla - piramīda, kas bija papildinājums jau esošajam, 2013.gadā izveidotajam rotaļu laukumam. Rotaļu laukuma labiekārtošanas mērķis bija rosināt Vijciema pagasta bērnus aktīvam dzīvesveidam ...

03.12.2018

   SIA “ZAAO” informē, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim Valkas novada pašvaldībā būs EUR 16.01 (neieskaitot PVN), ko veido: 1. pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, ...

30.11.2018

    Pēc Valkas novada domes pasūtījuma SIA “Konvents” izstrādāja būvprojektu Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanai un pašvaldība ir izsludinājusi atklātu konkursu "Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa restaurācija un atjaunošana" ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu ...

30.11.2018

Šī gada 27. novembrī norisinājās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejas sēde, kurā tika skatīts jautājums par pašvaldību ieņēmumu stabilitātes nodrošināšanu.   2019. gadā salīdzinājumā ar 2018. gadu pašvaldību budžetā prognozēts iedzīvotāju ...

28.11.2018

Šī gada 26. novembrī, notika Latvijas – Alanjas/Turcijas Biznesa forums, kurā Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis sniedza prezentāciju un iepazīstināja Turcijas uzņēmējus ar dažādām sadarbības un investīciju iespējām Valkas un Valgas reģionā.   Turcijas uzņēmēju delegācijā bija ...

28.11.2018