19. un 20. martā Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) telpās iedzīvotājiem bija iespēja klātienē saņemt pakalpojumus, kurus nodrošināja SEB bankas mobilā filiāle.   No februāra līdz marta sākumam VPVKAC sadarbībā ar SEB banku veica iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu ...

22.03.2019

Skaistajā maija ziedēšanas laikā pašvaldība rīko nu jau tradicionālo STARPTAUTISKAJAI ĢIMENES DIENAI VELTĪTO PASĀKUMU – SUDRABA LAIMES KAROTĪŠU SVĒTKUS iepriekšējā gadā dzimušajiem mūsu novada bērniem.  Uz pasākumu, kas notiks Valkas pilsētas Kultūras namā 18. MAIJĀ, tiks izsūtīti ...

21.03.2019

Vakar Valkas pilsētā tika uzstādīti konteineri pirmo 40 māju saimniekiem, kuri pieteikušies bezmaksas iepakojuma un stikla savākšanas konteineriem privātmājās. Tomēr tie ir tikai 8% no iedzīvotājiem, kuriem šobrīd ir iespēja iesaistīties individuāli dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanas sistēmā privātmājām. ...

19.03.2019

2019. gada 25. maijā Latvijā notiks kārtējās Eiropas Parlamenta vēlēšanas.   Vēlēšanu norises nodrošināšanai Valkas novadā ir izveidoti 7 iecirkņi.   Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā: 1) reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām, 2) ...

18.03.2019

2019. gada 25. maijā Latvijā notiks kārtējās Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kurās Latvijas pārstāvībai Eiropas Parlamentā jāievēl astoņi deputāti. Šajās vēlēšanās Latvija būs viens vēlēšanu apgabals.   Eiropas Parlamenta vēlēšanās vēlētāju uzskaitei izmanto Vēlētāju reģistru, ...

18.03.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 18.martā plkst. 15.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “VALKAS MD”. Ziņo - Daira Zalužinska, nekustamā īpašuma nodokļu administrators   2.   ...

15.03.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 18.martā plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1. Par finansiālu atbalstu dalībai Pasaules čempionātā petankā. ZIŅO – Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs   2. Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 27.februāra ...

15.03.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 18.martā plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1. Par gājēju pārejas izveidošanu Kalna ielā, Valkā. ZIŅO – Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks – pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs   2. ...

15.03.2019

Sēde sasaukta 2019.gada 18.martā plkst. 8.15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība :1. Par saistošo noteikumu Nr._“Grozījumi 2017.gada 31.augusta saistošajos noteikumu Nr.15 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā” ...

15.03.2019

Atgādinām, ka līdz 2019. gada 1. aprīlim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 1.aprīlī, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas ...

13.03.2019

Lai nodrošinātu Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) darbības efektivitāti, ievērojot labas pārvaldības principu, cilvēkresursu un finanšu resursu efektīvu izmantošanu, 2018.gada novembrī tika izveidots NVA Valmieras filiāles Valkas klientu apkalpošanas centrs. No 2019. gada 1.marta Valkas klientu apkalpošanas ...

13.03.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 14. martā plkst. 13.30, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība :   1.      Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Arāji” zemes vienības sadalīšanai;   2.      Par nekustamā īpašuma ...

12.03.2019

Lai apspriestu un izdiskutētu ar pašvaldību finansiālo darbību saistītus jautājumus, izveidota Konsultatīvā padome.   Izveidotās padomes priekšsēdētājs ir Finanšu ministrs Jānis Reirs un locekļu sastāvā ietilpst Latvijas Pašaldības savienības priekšsēdis Gints Kaminskis, pārstāvji no vairākām ...

11.03.2019

Trešdien, 6. martā, Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, izpilddirektors Ainārs Zābers un Sabiedrības veselības organizatore un Valkas novada VPVKAC vadītāja Baiba Vorobjeva tikās ar biedrību „Pensionāru klubs „Zelta rudens””.   Tikšanās laikā priekšsēdētājs ...

08.03.2019

Valkas mākslas skola ir unikāla mācību iestāde, kur kopā mācās latviešu, igauņu un krievu bērni. Šai iestādei ir ļoti nozīmīga loma Valkas - Valgas kultūrvidē.   Līdz šim to ir vadījusi brīnišķīga direktore Maruta Stabulniece, kas mākslas skolā turpinās darboties kā skolotāja.   “Katram ...

08.03.2019