2017. gada 16. oktobrī starp Valkas novada domi un SIA “Woltec” tika noslēgts līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības būvniecību. Būvdarbi tika pabeigti 2018. gada 16. novembrī, kā rezultātā tika izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli vairākās Valkas pilsētas ielās (Ceriņu, Domes bulvārī, ...

12.04.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 15.aprīlī plkst. 8.15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība: 1.   Diskusija par funkcionālo zonējumu Valkas pilsētā. Ziņo – Ingars Siliņš, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs   2.   Ziņojumi, iesniegumi ...

12.04.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 15.aprīlī plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par grāmatas projektu “Voldemārs Zāmuēls”. ZIŅO – Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs   2.   Par volejbola nometnes rīkošanu ...

12.04.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 15.aprīlī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība: 1.   Par apmeklētāju pieņemšanas dienu noteikšanu Teritorijas plānošanas nodaļā. Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors   2.   Par grozījumiem ...

12.04.2019

Sēde sasaukta 2019.gada 15.aprīlī plkst. 16.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība:1. E.B. iesnieguma izskatīšana.Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja 2. Par sociālām garantijām 1991.gada barikāžu dalībniekiem.Ziņo – Viesturs Zariņš, novada ...

12.04.2019

Jau sesto gadu Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un Amerikas Tirdzniecības palātu īsteno iniciatīvu, kuras ietvaros aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju atrauties no ikdienas steigas, palūkoties apkārt un pateikt īpašu paldies tiem līdzcilvēkiem, kuri ar savu pašaizliedzīgo darbu ir veicinājuši ...

11.04.2019

“Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) piedāvātais administratīvi teritoriālās reformas modelis ir samērā līdzsvarots un balstas uz adekvātiem novadu veidošanas kritērijiem. Taču reformas projekts ir tikai sākuma stadijā, un priekšā vēl ir daudzas diskusijas. Tajā skaitā par būtiska papildus finansējuma ...

11.04.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 8.aprīlī plkst.10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība :   1.     Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” realizācijai. Ziņo – Iveta Markova, ...

08.04.2019

2019. gada 10. aprīlī Smiltenē, Smiltenes novada  domes sēžu zālē, Dārza ielā 3 norisināsies seminārs Vidzemes reģiona pašvaldību remigrācijas jautājumu kontaktpersonām.   Semināra mērķis ir stiprināt un pilnveidot remigrācijas procesa koordināciju Vidzemes reģionā.   Seminārā piedalīsies Smiltenes ...

05.04.2019

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, „Smiltnieki”, kadastra numurs 9452 008 0005, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 008 0342, platība 1.02ha.   Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē, Beverīnas ielā ...

03.04.2019

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā, Valkas novada dome jau ceturto gadu atbalstīs ar līdzfinansējumu Valkas novadā reģistrēto mazo un vidējo uzņēmumu projektus uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko personu projektus uzņēmējdarbības uzsākšanai Grantu programmas “Attīsti uzņēmējdarbību Valkas ...

02.04.2019

Valkas novada dome informē, ka šī gada 20.martā ir notikusi mutiskā izsole nomas objektam – pagraba telpas Valkā, Rīgas ielā 24.   Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas 20.03.2019. lēmumu (protokols Nr.3.,3.§) ...

02.04.2019

Valkas novada dome informē, ka šī gada 20.martā ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – biroja telpas Valkā, Rīgas ielā 24, 2.stāvā, telpu grupa Nr.9401 001 0532 001 010.   Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas ...

02.04.2019

Šodien, 2. aprīlī, Valkas novada domē viesojās Ungārijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Ferencs Gābors Bāņai ar delegāciju.   Vizītes laikā Ungārijas delegāti tikās ar Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli, Valkas novada Tūrisma un informācijas biroja tūrisma ...

02.04.2019

Valkas novada dome izsludina rakstisku telpu nomas tiesību izsoli uz nedzīvojamu iekštelpu – kabinets, Valkā, Rīgas ielā 24, (trešais stāvs, telpas numurs Nr.007, 14.0m2 platībā), kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0532 001.   Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, ...

01.04.2019