2019. gada jūnijā Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība saņēma Lauku atbalsts dienesta lēmumu par projekta “Tautas tērpu iegāde Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem” (Nr.19-09-AL12-A019.2203-000005) apstiprināšanu un uzsāka tā īstenošanu. Projekta mērķis ir iegādāties trūkstošās ...

01.08.2019

Precīzējam, ka šogad svecīšu vakars Zvārtavas pagasta Aumeisteru kapos notiks 14. septembrī plkst. 18.00, nevis 7. septembrī, kā tika publicēts pašvaldības izdevuma "Valkas novada vēstis" 31. jūlija numurā.   Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.   Informāciju sagatavoja: Valkas novada domes Sabiedrisko ...

01.08.2019

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, mazdārziņa, sakņu dārza un palīgsaimniecības vajadzībām:     Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība kadastrālā vērtība uz 01.01.2019. EUR Zemes ...

31.07.2019

Valkas novada dome precizē 31.07.2019. laikrakstā "Valkas Novada Vēstis" publicēto sarakstu "Aicinām pieteikties uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu nomu, bez apbūves tiesībām Valkas novadā" izņemot iespēju pieteikties uz zemes gabala Ērģemes pagastā, "Smiltnieki", kadastra apzīmējums 9452 008 0342, kopējā platība ...

31.07.2019

Nomas līguma termiņš 5 gadi   Pilsēta/pagasts Zemes gabala kadastra apzīmējums   Nosaukums Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība Zemes gabala nomas maksa (gadā) Prognozētā nomas maksa EUR, bez PVN 2019.g.*   VALKAS PILSĒTA   Valka 9401 008 0719 Celtnieks ...

31.07.2019

Ar 2019.gada 1.augustu stājās spēkā jauni Valkas novada domes saistošie noteikumi Nr.9 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Valkas novadā” (turpmāk - Noteikumi), kas papildina 2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumus Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas ...

31.07.2019

  Šī gada 23. – 24.jūlijā INTERREG Igaunijas – Latvijas programmas projekta „Pārrobežu darba tirgus integrācija un nodarbinātības veicināšana“, projekta Nr. EstLat-40 ietvaros notika Valkas un Valgas pašvaldību amatnieku pieredzes apmaiņas brauciens, kura laikā tika iepazīts amatnieku ...

30.07.2019

Pedeles upes tīrīšanā un takas veidošanā ir vēl daudz, ko darīt. Tāpēc aicinām uz trešo Pedeles tīrīšanas talku - svētdien 4. augustā, plkst. 10.00, kur jāņem līdzi zāģi, zābaki, trimeri un darba griba. Nodarbe garantēta arī bērniem.   Tikšanās vieta - Valkā, Lauktehnikas rajonā pie ...

29.07.2019

Šī gada 23. jūlijā Valkas novada dome saņēmusi vēstuli ar 90 Gaujienas iedzīvotāju parakstiem, kas izteikuši vēlmi gaidāmajā pašvaldību administratīvi teritoriālajā reformā pievienoties Valkas novadam.   Vēstulē iedzīvotāji un iestādēs strādājošie norādījuši, ka Gaujienas pagasts arī ...

29.07.2019

23. jūlijā Valkas novada tūrisma speciālisti un uzņēmēji devās ekskursijā pa Valkas novadu, lai iepazītu novada interesantākos apskates objektus. Ekskursijas programma bija bagāta ar dažādiem apskates objektiem, un to organizēja Valkas novada tūrisma biroja Kooperācijas un lauku tūrisma speciāliste Sniedze Ragže.   Vispirms ...

26.07.2019

Ar 2019.gada 4.februāri Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC), Rīgas ielā 25 (1.stāvā), klientus pieņem Lauku Atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) speciālists, kurš konsultē par LAD pakalpojumiem un sniedz atbalstu darbā ar Elektronisko pieteikšanās ...

24.07.2019

Aiz kalniem vairs nav augusts un Kārķu pagasta svētki, kas šogad notiks 9. un 10. augustā. Šie svētki ir ar dziļām saknēm un tradīcijām, taču šogad ar jaunām aktivitātēm. Svētku motto - sveiks un vesels! Aicinām ikvienu iesaistīties svētku sagatavošanā un norisē!   Vispirms jau svētku noskaņas ...

22.07.2019

19.jūlijā Valkā notika ikgadējās VUGD Vidzemes reģiona brigādes sacensības ugunsdzēsības sportā, kurās septiņas komandas (ugunsdzēsēji glābēji no Valmieras, Cēsu, Limbažu, Valkas, Alūksnes, Gulbenes un Madonas daļām) sacentās trīs ugunsdzēsības sporta disciplīnās – 100m šķēršļu joslas pārvarēšana, ...

22.07.2019

  Laikraksta astotais numurs apskatāms šeit: 2019. gada jūlijs  (LV), (EST), (RUS)   Informatīvā laikraksta izdošana ir viena no INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana”, ...

22.07.2019

Domes sēde sasaukta 2019. gada 25. jūlijā plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē   Darba kārtība:1. Par pašvaldības līdzdalību un līdzfinansējumu tranzīta ielu Valkas pilsētā pa Zemgales ielu, posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai pārbūvei un tranzīta ielu posmā no Raiņa ielas līdz Igaunijas robežai asfalta ...

22.07.2019