27.12.2019
23.12.2019

Domes sēde sasaukta 2019. gada 27. decembrī plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē   Darba kārtība : 1.   Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 “Par pašvaldības nodevām Valkas novadā”” ...

23.12.2019
23.12.2019

  Valkas novada dome ir īstenojusi projektu “Valkas novada pašvaldības Kārķu brīvprātīgā ugunsdzēsēju formējuma veiktspējas uzlabošana” (Nr.19-09-AL29-A019.2202-000002). SIA “Brickwood” ir uzstādījis logus un durvis, SIA “Valdis” ir piegādājis granulu katlu un tvertni, un SIA ...

20.12.2019

Valkas novada dome  uzaicina Jūs uz Ziemassvētku pasākumu Valkas pilsētas kultūras namā šī gada 21.decembrī plkst. 18.00.     Gaidīsim Jūs ar ģimeni, lai savstarpēji iepazītos un aprunātos (pie galdiņiem, būs Zviedru galds), kopīgi uzdziedātu (spēlēs Harijs Užāns), ja būs vēlme, padejotu kopā ...

18.12.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 20. decembrī plkst. 9.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība : 1.         Par nekustamā īpašuma “Kalažas”, Valkas pagastā sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Kalažiņas” izveidošanu; 2.         ...

18.12.2019

  Šonedēļ tika uzsākta projekta „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” ietvaros paredzēto ēku demontāža – vecās tirgus ēkas (Rīgas iela 7A) un bijušās robežmājiņas (Rīgas iela 1).   Projekta ietvaros paredzētos būvdarbus veic Igaunijas uzņēmums AS TREV-2 Grupp, kopējā ...

17.12.2019

Valkas novada dome atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu: Valkas novada Zvārtavas pagastā, “Ozolu skola”, kadastra numurs 9496 007 0059, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0059, platība 6.42ha un uz zemes vienības esošām ēkām un būvēm: ...

17.12.2019

Līdz 13. janvārim vidzemnieki var nobalsot par svarīgākajiem kultūras virzieniem reģionā, kurus vajadzētu finansēt 2020. gadā. Sabiedrības balsojumā paustais viedoklis tiks ņemts vērā, izvirzot Vidzemes kultūras programmas 2020 prioritātes, kā arī organizējot citas kultūras jomas aktivitātes Vidzemē nākošajā gadā.   Jau ...

16.12.2019

Rīt, 17. decembrī plkst.17.00, Rīga TV24 ēterā raidījumā "Preses Klubs" viesosies Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.   Diskusiju raidījums “Preses Klubs” TV ekrānā ir skatāms katru dienu, un tajā sabiedrībā pazīstamas personības diskutē par aktualitātēm medijos.   Raidījumu ...

16.12.2019

  2019.gada 21.decembra Valkā no 9.00 līdz 13.00 pie Valkas tirgus notiks Ziemassvētku tirdziņš, kur šogad būs iespēja iegādāties mūsu novada mājražotāju un amatnieku, kā arī Apes, Latgales, Pleskavas apgabala un Novoedevjatkino (Ļeņingradas apgabals) amatnieku izstrādājumus.   Ziemassvētku tirdziņš ...

16.12.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 13. novembrī plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība:1. Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Valkas novada domes 2010.gada30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 “Par pašvaldības nodevām Valka novadā”” ...

13.12.2019

Sēde sasaukta 2019.gada 16. decembrī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība: 1.   Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu no valsts budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas ...

13.12.2019

Ērģemes pagastā tiek piedāvātas telpas nomai.   Adrese: Valkas novads, Ērğemes pagasts, "Čiekuriņi".   Telpas atrodas 2. stāvā, lieli logi, telpas ļoti siltas ar centrālo apkuri.   Telpas piemērotas birojam, šūšanas darbiem, friziera, manikīra u.c. pakalpojuma sniedzējiem. Pilsētas ūdens - ērta ...

13.12.2019