20.12.2018

Informācija publicēta saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Saskaņā ...

19.12.2018

Šodien Valkas novada domē ciemojās LNT šova “Lauku sēta” piektās sezonas uzvarētāja valcēniete Sanita Šņepste.   Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis pateicās Sanitai par pozitīvu Valkas novada vārda atspoguļošanu valsts mērogā. “Mums ir prieks par katru ...

19.12.2018

Biedrība “Atbalsts Valkai” dāvina trīs jaunus datorus Valkas novada pašvaldībai. Šis dāvinājums tapis pateicoties Valkas uzņēmēju atbalstam.   Biedrība tradicionāli atbalsta gan sporta, kultūras un sociālā rakstura projektus, gan pati iesniedz dažādus projektus, lai uzlabotu Valkas novada infrastruktūru ...

18.12.2018

Vijciema pamatskolas internātā izremontētas divas telpas, kurās plānots ierīkot Vietējās amatniecības centru. Remontdarbus veica SIA “Valkas Būvnieks”.   Lai Vijciema amatniecības centrs varētu pilnvērtīgi darboties, līdz 2019. gada marta mēnesim plānots iegādāties inventāru amatniecības centra aktivitāšu ...

18.12.2018

Vakar, 17. decembrī, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieks, pulkvedis Imants Mitrošenko bija ieradies Valkas domē un pasniedza Valkas novada domes priekšsēdētājam Ventam Armandam Krauklim Latvijas Valsts policijas Jubilejas Goda zīmi “Latvijas Valsts policijai 100″.   “Esmu patīkami ...

18.12.2018

Eiropas Savienības fonda projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Valkā” ietvaros 2018. gada martā tika uzsākti ražošanas teritorijas Valkā, Varoņu ielā 37A, 39A būvdarbi.   Projekta ietvaros plānots izbūvēt jaunas ražošanas ēkas un ar to saistīto infrastruktūru, ...

17.12.2018

Sēde sasaukta 2018.gada 17.decembrī, plkst.14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1. stāvā apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.     Par sadarbības līguma termiņa pagarināšanu ar nodibinājumu “Fonds “Sirds atsaucība”” par neapdzīvojamo telpu izmantošanu Rūjienas ielā 3E, ...

14.12.2018

Sēde sasaukta 2018. gada 19. decembrī plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.      Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Karavīri” zemes vienības sadalīšanai; 2.      Par nosaukuma un adreses noteikšanu ...

14.12.2018

Sēde sasaukta 2018. gada 17.decembrī plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1. Valkas PII “Pasaciņa” vecāku padomes iesnieguma izskatīšana. Ziņo – Laila Ozoliņa, PII “Pasaciņa” vadītāja   2. Par finansiālo atbalstu Valkas Vissvētākās ...

14.12.2018
14.12.2018

Valkas novada pašvaldība ir nosūtījusi vēstuli LR Ministru prezidentam Mārim Kučinskim, kā arī Saeimas Budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētājam Mārtiņam Bondaram un LR Finanšu ministrei Danai Reizniecei – Ozolai par nepieciešamību rast risinājumu īpašai situācijai, kas izveidojusies ...

13.12.2018

  Valkas novada dome ir realizējusi projektu “Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas atjaunošana Valkas pagastā” (Nr. 17-09-A00403-000185). Projekta ietvaros tika veikta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ŪSIK kods 632881:02, pik.01/90-16/30 projektēšana, ...

12.12.2018

  ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimības profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr. 9.2.4.2./16/I/035) pasākuma senioriem “Esi aktīvs-ceļo aktīvi” ietvaros, decembrī tika rīkota bezmaksas ekskursija Valkas novada senioriem.   Paldies visiem senioriem, kuri nenobijās no laikapstākļiem, ...

12.12.2018

    2017. gada 16. oktobrī starp Valkas novada domi un SIA “Woltec”, reģ.Nr. 44103097350, tika parakstīts līgums par būvdarbiem projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” ietvaros.   Projekta mērķis ir veicināt un attīstīt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas ...

11.12.2018