Ņemot vērā stingros noteiktos pulcēšanās aizliegumus ar mērķi ierobežot Covid-19 pandēmijas izplatību, šogad izpaliks plānotie Valkas- Valgas dvīņu pilsētu svētki.   Šodien, telefonsarunā starp Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli un Valgas pagasta pārvaldes priekšsēdētāju ...

29.04.2020
29.04.2020

Rīt, 29. aprīlī plkst.17.00, Rīga TV24 ēterā raidījumā "Preses Klubs" viesosies Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.   Diskusiju raidījums “Preses Klubs” TV ekrānā ir skatāms katru dienu, un tajā sabiedrībā pazīstamas personības diskutē par aktualitātēm medijos.   Raidījumu ...

28.04.2020

Valkas novada dome ir nosūtījusi vēstuli LR Ministru prezidentam Kariņam un Finanšu ministram Reiram ar lūgumu mainīt 2.aprīlī izdotos Ministru kabineta noteikumus Nr. 180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu ...

28.04.2020

Domes sēde sasaukta 2020. gada 30. aprīlī plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē   Darba kārtība : 1.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “PEPI RER”. 2.   Par Nolikuma Nr.___ “Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas ...

27.04.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 29. aprīlī plkst. 9.00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.      Par nekustamā īpašuma „Dadzi”, Zvārtavas pagastā sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Pļavu Dadzi” izveidošanu; 2.      Par ...

24.04.2020

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 pandēmijas dēļ, uzņēmējdarbības nozare piedzīvojusi būtisku kritumu savos ieņēmumos, kas sarežģī algu izmaksu darbiniekiem un rēķinu apmaksu.   Šī iemesla dēļ, Valkas novada dome bija saņēmusi vairākus iesniegumus no pašvaldībā esošajiem ...

24.04.2020

Valkas novada dome informē, ka no 30. aprīļa tiks pārtraukta 2019./2020. gada apkures sezona Valkas pilsētā.   Ņemot vērā mazo karstā ūdens pieprasījumu vasarā un karstā ūdens sagatavošanas augsto pašizmaksu, kas sastāda 79 euro/m³, informējam, ka no 1.maija līdz 1.oktobrim netiks nodrošināta karstā ...

23.04.2020
22.04.2020

Valkas novada dome aicina līdz 29. maijam pieteikties tos centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus, kuriem līdz šim nav bijis noslēgts līgums par atbilstoša pakalpojuma saņemšanu.   Valkas novada dome aicina līdz 29. maijam legalizēt savam īpašumam izbūvēto pieslēgumu bez soda sankcijām.   Realizējot ...

22.04.2020

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” ietvaros 2020. gada aprīlī tiek uzsākti  Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanas darbi.   Atjaunošanas būvdarbus veiks uzņēmums SIA “Warss+”, reģ. Nr. ...

21.04.2020

  Vairāk nekā 10 000 balsu šobrīd jau reģistrētas par konkursā “Vidzemes kultūras programma 2020” iesniegtajiem projektiem. Vēl trīs dienas elektroniski nobalsot var pagūt ikviens, tā paužot atbalstu kādai no 148 projektu pieteicēju idejām.   Iesniegtie projekti aptver visdažādākās kultūras ...

21.04.2020

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju, kas pagarināta līdz 12. maijam, daudzas Latvijas pašvaldības, tai skaitā Valkas novads, nodrošina daļu izglītojamo ar brīvpusdienām. Par bērnu ēdināšanu Valkas novadā stāsta domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.   Ņemot vērā, ka sociālajos ...

21.04.2020

Biedrība “Mednieku klubs EZERKALNI” ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts “Medību kluba biedru šaušanas prasmju pilnveidošana” LEADER programmā.   Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ...

17.04.2020

Valkas novada dome īsteno projektu “Pa Lustiņdruvas zvēru, putnu un kukaiņu pēdām” (Nr. 19-09-AL29-A019.2201-000002) un darbi vēl joprojām turpinās. Ir noslēgts līgums ar Ivaru Pilskalnu par takas labiekārtošanu, jaunu elementu izgatavošanu un uzstādīšanu. Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada 1. ...

17.04.2020