Valkas novada pašvaldība aicina jauniešu organizācijas iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus. Projektu fokuss – skolēni ar risku nepabeigt skolu, viņu mācību motivācijas palielināšana un aktīvas līdzdalības veicināšana ikdienas dzīvē.   Projektu konkurss notiek Eiropas Sociālā ...

17.05.2019

Balstoties uz pasaules prakses labākajiem piemēriem,  Latvijā tika veikta aptauja par būvniecības tirgus digitalizāciju. Aptauja “Lielā BIM skaitīšana” norisinājās nepilnus 3 mēnešus no 2018.gada 28.decembra līdz 2019.gada 22.martam un kopumā aptaujā piedalījās un savu viedokli par situāciju digitalizācijas ...

17.05.2019

Iepriekšējās balsošanas dienās iespējams balsot savā vai citā vēlēšanu iecirknī Latvijā.   - trešdien, 22. maijā: no plkst. 17.00 līdz 20.00, - ceturtdien, 23. maijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00, - piektdien, 24. maijā: no plkst. 10.00 līdz 16.00.   Vēlēšanu dienā iespējams balsot ...

17.05.2019

17. jūnijā Valkā darbu uzsāks jauns zvērināts notārs Linda Eglīte. Pašreizējais zvērinātais notārs Iveta Ozoliņa turpinās pildīt savus darba pienākumus Valkā līdz 28. maijam.   Laika posmā no 29. maija līdz 17. jūnijam apmeklētāju pieņemšana Valkā, Rīgas ielā 25 NENOTIKS.   Notārs apmeklētājus ...

16.05.2019

14. maijā Valkas novada domē viesojās Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents un Mogotel Hotel Group finanšu kontrolieris Jānis Pinnis un Mogotel Hotel Group pārdošanas nodaļas vadītāja Sanda Roze.   Vizītes laikā Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis iepazīstināja viesnīcu ...

16.05.2019

Ņemot vērā, ka Centrālās vēlēšanu komisijas rīcībā ir informācija, ka daļa vēlētāju varētu nebūt saņēmuši Pilsonības un migrācijas lietu  pārvaldes sūtīto informāciju par to, kurā vēlēšanu iecirknī jābalso šā gada 25. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanās, informējam ...

14.05.2019
10.05.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 13.maijā plkst. 15.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi 2012.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas ...

10.05.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 13.maijā plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par atbalstu Valsts robežsardzes priekšlikumam. Ziņo – Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes daļas vadītājs   2.   Par studējošo stipendijām - prioritārās ...

10.05.2019

Sēde sasaukta 2019.gada 13. maijā plkst. 16.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2009.gada 23.decembra nolikumā Nr.40 “Valkas novada domes Sociālās aprūpes nama nolikums”. ZIŅO - Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās ...

10.05.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 13.maijā plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1. Par maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšanu. Ziņo - Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs   2. Par telpu nomu zvērināta ...

10.05.2019

Turpinot mobilitātes semināru ciklu, projekta MAMBA komanda aicina uz kārtējo tematisko semināru, kas šoreiz notiks  5.jūnijā Somijā, Seinäjoki pilsētā. Semināra fokusā mobilitātes problēmas un risinājumi, priekšplānā izvirzot atbildības aspektu. Pasākumā tiks sniegts ieskats Eiropas kopējās politikas  ...

09.05.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 13.maijā plkst. 8.15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.     Darba kārtība : 1.   Par lokālplānojuma daļai no nekustamā īpašuma “Valsts mežs 94880040040” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94880010023, rūpnieciskās apbūves teritorijas izveidošanai ...

09.05.2019

Šodien, 7. maijā, Valkas novada domē viesojās uzņēmēji no Azerbaidžānas Republikas. Valkas pašvaldības priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis iepazīstināja uzņēmējus ar dažādām sadarbības un investīciju iespējām Valkas un Valgas reģionā.   “Šis ir nākamais solis, lai veidotu reālu ekonomisko ...

07.05.2019

Atzīmējot Ugunsdzēsēju un glābēju dienu un ugunsdzēsības Latvijā 154.gadadienu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) jau septīto gadu pēc kārtas 17.maijā rīkos Atvērto durvju dienu visās VUGD daļās un posteņos, kā arī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Praktisko mācību nodaļā.   Atvērto ...

07.05.2019