6. un 7. martā Tiesu izpildītāju dienās iedzīvotājiem būs iespēja saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas par parādnieka un piedzinēja tiesībām un pienākumiem. Konsultācijas klātienē varēs saņemt visu tiesu izpildītāju birojos visā Latvijā biroju darba laikā. Tāpat konsultācijas minētajā laikā varēs saņemt pa tālruni, ...

01.03.2019

Otrdien, 26. februārī, Valgā norisinājās prezentācija par aptaujas rezultātiem pētījumā par iedzīvotāju gatavību veidot kopīgu pārrobežu pašvaldību. Pētījumā tika aptaujāti Igaunijas dienvidaustrumu un Latvijas Ziemeļvidzemes reģionu iedzīvotāji.   Pētījums tika veikts pēc Eiropas parlamenta deputāta prof. ...

01.03.2019

Ceturtdien, 28. februārī, Valkas novada domē norisinājās vides iniciatīvas “100 darbi Latvijai” darītāju sumināšana.   Kopumā vides iniciatīvā “100 darbi Latvijai”, ko par godu Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadei īsteno atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums „ZAAO”, bija ...

01.03.2019

Aicinot Latvijas iedzīvotājus, organizācijas un ikvienu apdomāt un paust viedokli par to, kādā valstī vēlamies dzīvot un kādu redzam mūsu planētas un Eiropas nākotni, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) publisko Eiropas Komisijas pārdomu dokumentu “Ceļā uz ilgtspējīgu Eiropu līdz 2030. gadam”, sagaidot viedokļus ...

27.02.2019

Valkas novada dome informē, ka šī gada 22.februārī ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – zemes vienība “Muižnieki”, kadastra apzīmējums 9466 005 0357, platība 5.82ha (lauksaimniecības zeme).   Izsolei tika iesniegti un reģistrēti 8 pieteikumi.   Ar Valkas novada domes Komisijas tiesiskuma uzraudzībai ...

25.02.2019

Domu biedru grupa «Valkas novada māmiņas» organizē vingrošanas nodarbības māmiņām ar mazajiem bērniņiem. Vingrošanas notiek fizioterapeita pavadībā.   Otrdienās no plkst. 17.00 - 18.00 māmiņas ar bērniem no 1- 2 gadu vecuma     Trešdienās no plkst. 13.00 - 14.00  māmiņas ...

25.02.2019

Domes sēde sasaukta 2019. gada 28. februārī plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.   Par Noteikumu Nr.__ ”Par Valkas novada pašvaldības darbinieku darba izpildes novērtēšanu” apstiprināšanu. ZIŅO -  Līga Metuzāle, Personāla nodaļas vadītāja   2.   ...

25.02.2019

Šī gada 20. - 23. februārī Rīgā viesojās Manavgatas (Turcija) uzņēmēju delegācija. Vizītes ietvaros, 21.februārī notika Biznesa forums, kurā prezentāciju par investīciju vidi un investīciju piesaistes iespējām sniedza arī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.   Prezentācijas laikā priekšsēdētājs ...

22.02.2019

Šogad Valkas un Valgas pilsētu svētki norisināsies no 5. līdz 11. jūnijam. Kā ierasts svētkos būs dažādi pasākumi, orķestris, bērnu pasākumi, laivu rallijs un citi interesanti notikumi.   Svētku ietvaros, svētdienā, 9. jūnijā pirmo reizi notiks parāde, kas tiks rīkota kopīgi ar Valgu. Parādē tiks aicināti piedalīties ...

20.02.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 22. februārī plkst. 13.30, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.      Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Strazdiņi” sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Mežastrazdi” izveidošanu;   2.      ...

18.02.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 18.februārī plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu SIA “PEPI RER”. Ziņo – Daira Zalužinska, nekustamā īpašuma nodokļu administrators   2.   ...

15.02.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 18.februārī plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Valkas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva “Spriņģi” vadītāja iesnieguma izskatīšana. ZIŅO – Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs   2.   ...

15.02.2019

Apvienojot ieguldījumu dabas saglabāšanā un biotopu kopšanā ar aizraujošu brīvā laika pavadīšanu svaigā gaisā, un aicina interesentus pieteikt komandas dalībai šajā pasākumā.     ‼ Uzmanību! Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā pasākums var tikt atcelts. Sekojiet līdzi jaunākajai ...

15.02.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 18.februārī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par Valkas novada iedzīvotāju iesniegumu par braukšanas aizliegumu pa aizsalušajām ūdenstilpnēm Valkas novada teritorijā. ZIŅO - Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās ...

15.02.2019

Latvijas novadu un pilsētu iedzīvotājiem šogad 25.maijā būs iespēja izlemt Eiropas nākotni, piedaloties Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Tajās katrs balsos par sev tuvām vērtībām. Par ko balsos Valkas novads?   Eiropas vēlēšanu kustība šoreizesbalsošu.eu aicina Valkas novada iedzīvotājus piedalīties ...

15.02.2019