No 24. februāra līdz 28. februārim Vidzemē jau otro gadu norisināsies Vidzemes Inovāciju nedēļa. Tās ietvaros visā Vidzemē notiks pasākumi, lai iepazīstinātu vidzemniekus ar inovācijas potenciālu un resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Pasākumi, kuros stiprināt savu inovāciju garu, ir dažāda formāta un adresēti ...

27.01.2020

Valkas novada dome ar Nacionālo veselības dienestu ir izstrādājusi atvieglotu kārtību, kādā Valkas novada iedzīvotāji varēs saņemt atmaksu par Valgas slimnīcā saņemtajiem pakalpojumiem.   Aicinām iedzīvotājus uz informatīvu tikšanos ar Valkas novada domes un Nacionālā veselības dienesta pārstāvjiem, lai informētu ...

22.01.2020
21.01.2020

2019. gada nogalē tika pabeigta Lauku atbalsts dienesta projekta “Aušanas aprīkojuma iegāde Valkas BJC bērnu aušanas pulciņam un Valkas rokdarbnieču kopai “Vijums”” (Nr.19-09-AL12-A019.2202-000001) īstenošana. Projekta ietvaros tika iegādāts aušanas aprīkojums Valkas novada Bērnu un jauniešu ...

21.01.2020

2020. gada 15. un 16. janvārī Ankarā norisinājās pirmais starptautiskais Turcijas kongress un izstāde "Viedās pilsētas un pašvaldības", kurā piedalījās Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.   Pasākuma mērķis bija pulcēt pārstāvjus no centrālajām un vietējām administrācijām kopā ar ...

21.01.2020

Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes (IKSJ) nodaļa organizē pašvaldības kultūras, bibliotēku, muzeja, izglītības iestāžu darbiniekiem un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem izglītojošus kursus “Kultūras projektu vadība”.   Kursi notiek divās sesijās: pirmā sesija 27. un ...

20.01.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 22. janvārī plkst. 13.30, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība : 1.         Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Valkas novada Zvārtavas pagasts “Ieviņas” sadalīšanai; 2.         ...

20.01.2020

No 2020. gada 20. janvāra Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) darbinieki  apkalpos klientus Vidzemes reģiona Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) - Smiltenē, Valkā, Alūksnē un Gulbenē - jau no plkst. 8:00.   Turpmāk VID savus klientus pieņems divas darba ...

17.01.2020

Sēde sasaukta 2020.gada 20.janvārī plkst.15.30, Valkā, Beverīnas ielā 3.    DARBA KĀRTĪBA: 1.   Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana. 2.   Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmes 2020.gada savstarpējiem norēķiniem. 3.   Par nevalstiskajām ...

17.01.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 20.janvārī plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība: 1.   Par finanšu līdzekļu pārskaitīšanu Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskai draudzei. Ziņo – Diāna Aņina, Tūrisma un informācijas biroja vadītāja 2.   ...

17.01.2020

Sēde sasaukta 2020.gada 20.janvārī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par atbalstu Latvijas Petanka sporta federācijai. Ziņo – Raivis Graņics, Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs   2.   Par biedrības “Aleksandra Pelēča lasītava” ...

17.01.2020

Sēde sasaukta 2020.gada 20.janvārī plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē   Darba kārtība : 1.   Par dalību Latvijas dzīvnieku patversmju asociācijā. ZIŅO – Karīna Božeņecka, vetārsta palīgs dzīvnieku patversmē   2.   Par Valkas mežaparka izveides turpināšanu. ZIŅO ...

17.01.2020

Sēde sasaukta 2020.gada 20.janvārī plkst. 8.15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē   Darba kārtība : 1.   Valkas novada pašvaldības loma  Vidzemes deinstitucionalizācijas plāna īstenošanā. Ziņo – Zane Zariņa, Sociālā dienesta vadītājas vietniece - sociālā darbiniece Piedalīsies ...

17.01.2020

No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām”.   Parakstu ...

16.01.2020

Apvienoto komiteju ārkārtas sēde sasaukta 2020. gada 13. janvārī plkst. 16.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē   Izskatāmie jautājumi: Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana; Valkas novada domes izglītības iestāžu izdevumu apstiprināšana savstarpējiem norēķiniem; Par ...

09.01.2020