16.04.2019

Vidzemes plānošanas reģions 2016.gadā noslēdza sadarbības līgumu ar Madonas novada pašvaldību par dalību projektā “Vidzeme iekļauj”, lai realizētu deinstitucionalizācijas procesu Madonas novada pašvaldībā, veidojot iekļaujošāku sabiedrību un sniedzot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus ...

16.04.2019

Šodien, 16.aprīlī plkst.17.00, Rīga TV24 ēterā raidījumā "Preses Klubs" viesosies Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, Atis Zakatistovs un Līga Meņģelsone   Diskusiju raidījums “Preses Klubs” TV ekrānā ir skatāms katru dienu, un tajā sabiedrībā pazīstamas personības diskutē ...

16.04.2019
16.04.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 17. aprīlī plkst. 11.00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība:   1.     Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Silenieki” sadalīšanu;   2.     Par grozījumiem 2019.gada 23.janvāra Zemes komisijas sēdes lēmumā (protokols ...

12.04.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 15.aprīlī plkst. 15.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība: 1.   Par nekustamā īpašuma nodokli R.P. Ziņo - Daira Zalužinska, nekustamā īpašuma nodokļu administrators   2.   Par projekta “Valkas novada pašvaldības ...

12.04.2019

  2017. gada 16. oktobrī starp Valkas novada domi un SIA “Woltec” tika noslēgts līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības būvniecību. Būvdarbi tika pabeigti 2018. gada 16. novembrī, kā rezultātā tika izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli vairākās Valkas pilsētas ielās (Ceriņu, Domes bulvārī, ...

12.04.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 15.aprīlī plkst. 8.15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība: 1.   Diskusija par funkcionālo zonējumu Valkas pilsētā. Ziņo – Ingars Siliņš, Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotājs   2.   Ziņojumi, iesniegumi ...

12.04.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 15.aprīlī plkst. 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par grāmatas projektu “Voldemārs Zāmuēls”. ZIŅO – Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs   2.   Par volejbola nometnes rīkošanu ...

12.04.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 15.aprīlī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība: 1.   Par apmeklētāju pieņemšanas dienu noteikšanu Teritorijas plānošanas nodaļā. Ziņo – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors   2.   Par grozījumiem ...

12.04.2019

Sēde sasaukta 2019.gada 15.aprīlī plkst. 16.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība:1. E.B. iesnieguma izskatīšana.Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja 2. Par sociālām garantijām 1991.gada barikāžu dalībniekiem.Ziņo – Viesturs Zariņš, novada ...

12.04.2019

Jau sesto gadu Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā un Amerikas Tirdzniecības palātu īsteno iniciatīvu, kuras ietvaros aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju atrauties no ikdienas steigas, palūkoties apkārt un pateikt īpašu paldies tiem līdzcilvēkiem, kuri ar savu pašaizliedzīgo darbu ir veicinājuši ...

11.04.2019

“Vides un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) piedāvātais administratīvi teritoriālās reformas modelis ir samērā līdzsvarots un balstas uz adekvātiem novadu veidošanas kritērijiem. Taču reformas projekts ir tikai sākuma stadijā, un priekšā vēl ir daudzas diskusijas. Tajā skaitā par būtiska papildus finansējuma ...

11.04.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 8.aprīlī plkst.10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.   Darba kārtība :   1.     Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” realizācijai. Ziņo – Iveta Markova, ...

08.04.2019

2019. gada 10. aprīlī Smiltenē, Smiltenes novada  domes sēžu zālē, Dārza ielā 3 norisināsies seminārs Vidzemes reģiona pašvaldību remigrācijas jautājumu kontaktpersonām.   Semināra mērķis ir stiprināt un pilnveidot remigrācijas procesa koordināciju Vidzemes reģionā.   Seminārā piedalīsies Smiltenes ...

05.04.2019