Ekonomikas ministrijas un žurnāla “Būvinženieris” izsludinātajā fotokonkursā “Energoefektivitāte mums apkārt” no 37 iesniegtajām fotogrāfijām konkursa žūrija izvēlējās trīs laureātus: 1. vieta Signe Kajaka (iesūtīja foto ar atjaunoto daudzdzīvokļu ēku Valkā, Merķeļa ielā 13a) , 2. SIA “Salaspils ...

29.10.2018

17. novembrī - valsts svētku svinīgajā koncertā "Man dvēselē ierakstīts Latvijas vārds" , kas norisināsies Valkas pilsētas kultūras namā plkst. 16.30, notiks Valkas novada Atzinības rakstu pasniegšana un Goda pilsoņa apbalvošana.   Ar Valkas novada domes Atzinības rakstiem apbalvos cilvēkus par nozīmīgiem sasniegumiem ...

26.10.2018

  Valkas novada dome sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “PROTI un DARI!”. 2018. gada oktobrī tika parakstīta vienošanās par projekta īstenošanas laika pagarināšanu līdz 2020. gada 31. oktobrim. Tas norisinās darbības programmas “Izaugsme ...

25.10.2018

    2018. gada 17. oktobrī Valkas novada dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja Vienošanos Nr. 5.6.2.0/17/I/016 par Eiropas Savienības fonda projekta “Degradētās teritorijas atjaunošana uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanu.   Projekta mērķis ir Valkas ...

25.10.2018

Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id. Nr. 9.2.4.2./16/I/035) ietvaros, tiek organizēta Valkas novada iedzīvotāju aptauja par veselības stāvokli un paradumiem.   Aptaujas mērķis ir veikt Valkas novada iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu ...

24.10.2018

      SIA “Vidzemes slimnīca” Valkas poliklīnikas telpās (Valkā, Rūjienas ielā 3), 2018.gada 31.oktobrī plkst.13:00 rīkos lekciju jaunajiem vecākiem un plkst.14:00 lekciju topošajiem vecākiem. (Bez maksas!)   Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses ...

24.10.2018

9.novembrī Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Valsts darba inspekcija.   Piektdien, 2018.gada 9.novembrī, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) klientus pieņems Valsts darba inspekcijas ...

24.10.2018

    Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros novembra mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināti piedalīties: Katru pirmdienu, plkst.18:15, Valkā, ...

24.10.2018

No 15. līdz 20. oktobrim Azerbaidžānu darba vizītē apmeklēja Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) delegācija, tai skaitā Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.     Latvijas delegācija tikās ar Azerbaidžānas Pašvaldību asociācijas vadību un apmeklēja vairākas sadraudzības ...

23.10.2018

Domes sēde sasaukta 2018. gada 25. oktobrī plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē   Darba kārtība : 1. Par Imanta Pulksteņa individuālais uzņēmums “SINEPES UN MEDUS” iesnieguma izskatīšana. Ziņo – Aivars Ikšelis, Izglītības un kultūras daļas vadītājs   2. Par iesnieguma ...

22.10.2018

  Projekta “Zaļā dzelzceļa līnija” (“Green Railway”, projekta nr. Est-Lat24) ietvaros ir izgatavots un uzstādīts informācijas stends, kur redzama informācija gan par “Green railways” projektu, gan pieejamiem posmiem, gan par Valku un Valgu. Stends atrodas uz Rīgas un Poruka ielu krustojuma, blakus ...

19.10.2018

  Valkas novada dome atgādina, ka nekustamā īpašuma nodokļa ceturtā ceturkšņa maksājums veicams līdz 2018. gada 15. novembrim.   Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa ...

19.10.2018

  No 1. līdz 30. novembrim - Valkas novada centrālajā bibliotēkā,  izstāde "Cimdi ar īpašo stāstu" No 1. novembra līdz 31. decembrim - Valkas novadpētniecības muzejā, fotoizstāde "Jaunsardzei - 25" No 1. līdz 3. novembrim - Lugažu laukumā,  gaismas instalācija "Gadsimta gaismas piramīda" No 1. līdz 2. novembrim ...

17.10.2018

Zemes komisija sasaukta 2018. gada 18. oktobrī plkst. 13.00 Beverīnas ielā 3 , Valkā   Darba kārtība :   Par Zemes komisijas priekšsēdētāja vietnieka apstiprināšanu; Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Kļavas” zemes vienības sadalīšanai; Par ...

15.10.2018

  2018. gada 23. janvārī Valkas novada dome noslēdza līgumu ar SIA “Woltec” par būvdarbiem projektā “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”, kas paredz internāta pārbūvi. Lai veicinātu skolēnu skaitu Valkas novadā, tiks izbūvēts moderns, mūsdienu ...

15.10.2018