Lai veicinātu mednieku, zemnieku, valsts meža dienesta, VAS ”Latvijas valsts meži” un novada pašvaldības savstarpējo komunikāciju, kā arī izvērtētu un novērstu meža dzīvnieku nodarītos postījumus lauksaimniecības kultūru platībās Valkas novada teritorijā, 2012.gada 28.jūnijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu ...

30.05.2013

Noslēgumam tuvojas dzīvojamās mājas Valkā, Rīgas ielā 16 vienkāršotā renovācija. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības fonda projekta aktivitātes 3.4.4.1. „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” devīto projektu iesniegumu atlases kārtu  ietvaros. Renovācijas darbu izmaksas 222 ...

29.05.2013

Otrdien, 28.maijā no plkst.10.00 Valgas kultūras un interešu centrā (Kesk ielā 1) notiks Latvijas – Igaunijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta „Esi aktīvs sportā visās trijās valstīs” atklāšanas konference. Tajā piedalīsies 20 pārstāvji no katras projektā iesaistītās ...

27.05.2013
21.05.2013

No 27.maija līdz vēlēšanu dienai – 1.jūnijam, vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikt balsošanu savā dzīvesvietā. Šo iespēju vēlētāji var izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā. Lai pieteiktu balsošanu ...

20.05.2013

Otrdien, 14.maijā pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājas Ineses Vehi pārraudzībā, Lugažu laukuma skvērā (Em.Dārziņa un Rīgas ielas krustojuma pusē) pēc iepriekš izstrādāta projekta tika iestādīti no Strenču kokaudzētavas saņemtie stādi – 15 kalnu priedītes un 30 košumkrūmi „Stefanandra”. Jau ...

16.05.2013

Laikā no 2. – 3.maijam notika Valgas apriņķa valdes un Valkas novada domes kopīgi organizētais pieredzes brauciens uz Helsinkiem (Somija). Tiekoties ar Somijas vietējo un reģionālo pašvaldību savienības speciālistiem, vizītes laikā bija iespēja iepazīties ar vietējo pašvaldību funkcijām Somijā, reģionālo reformu ...

09.05.2013

Otrdien, 30.aprīlī Valkas novada dome un SIA „Vidzemes energoceltnieks” parakstīja līgumu par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu Valkā. Tīklu rekonstrukcija un izbūve no jauna notiks Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu ...

09.05.2013

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka š.g. 10.maijā pīkst. 11:00 uz 3 minūtēm tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas ar mērķi pārbaudīt civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas ieslēgšanas kārtību un tās darbību, kā arī konstatēt bojājumus vai traucējumus trauksmes sirēnu un tā ...

07.05.2013

Arī maija mēnesī Ērģemes, Kārķu, Ozolu un Vijciema pamatskolās plānotas praktiskās apmācības „Latviskās dzīvesziņas” rokdarbos, kokapstrādē, floristikā, kulinārijā, mākslā un datorzinībās. Informācija par maija mēnesī plānotajām praktisko apmācību tēmām un norises laikiem pieejama pielikumā pievienotajos ...

02.05.2013

Saskaņā ar Valkas novada domes izpilddirektora rīkojumu, sākot ar 3.maiju Valkas pilsētā tikspārtraukta apkures sezona. Karstais ūdens iedzīvotājiem būs nodrošināts:•    pilsētas centra, Merķeļa un Rūjienas ielu dzīvojamo māju kvartālā – diennakts režīmā;•    no Domes bulvāra ...

30.04.2013

Sestdien, 27.aprīlī notika Vislatvijas Lielā Talkā, kurā, kā jau ierasts, piedalījās arī Valkas novads. Pavisam talkas dienā novadā strādāja ap 600 talcinieku, savākti apmēram 820 atkritumu maisi. Ērģemes pagastā talkoja 100 cilvēki, savākti 110 atkritumu maisi. Talkas laikā sakopts Turnas parks, Cepurkalns un Ērģemes vecās ...

30.04.2013

2013. gada 25.aprīlī ar Valkas novada domes lēmumu „Par Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizāciju” (sēdes protokols Nr.6, 5.§) ir uzsākts darbs pie Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizētās redakcijas izstrādes, ir apstiprināts darba uzdevums un izpildes ...

30.04.2013

Saskaņā ar Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.6, 4.§. ”Par Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde. Attīstības plānošanas dokumentu plānots izstrādāt līdz 2013.gada ...

30.04.2013

Saskaņā ar Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.6, 5.§. ”Par Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam aktualizāciju” ir uzsākta Valkas novada attīstības programmas aktualizācija. Valkas novada dome 2011.gada 30.martā apstiprināja Valkas novada attīstības programmu 2010. – 2016.gadam. ...

30.04.2013