Ar 2020. gada 1. janvāri Valkas novada domes saistošajos noteikumos “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Valkas novadā” stājās spēkā grozījumi. Tie ļauj personām, kuras ieguvušas 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu, iegūt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu ...

26.02.2020

Ir pabeigti būvdarbi projektā “Grantsceļu bez cietā seguma pārbūve Valkas novadā” (Nr.19-09-A00702-000001), tas ir, ir pārbūvēti sekojošu grantsceļu posmi: Ērģemes pagasta "Liepiņas – Dzelzītes" – 1 km, Valkas pagasta "Sprīdīši – Roņi" – 1  km, Vijciema pagasta "Žūri – ...

25.02.2020

Valkas novada dome informē, ka šī gada 21.februārī ir notikusi rakstiska izsole uz sekojošiem nomas objektiem: Zemes vienības kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība (ha) Izsoles sākumcena. EUR par 1ha gadā 9452 011 0170 “Lejasstrūgas” 3.42 51.33 9452 ...

25.02.2020

Valkas novada dome informē, ka šī gada 21.februārī ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – biroja telpas Valkā, Rīgas ielā 22, 3.stāvā, telpa Nr.8.   Izsolē piedalījās divi pretendenti.   Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas 21.02.2020. ...

25.02.2020

Domes sēde sasaukta 2020. gada 27. februārī plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē   Darba kārtība : 1.   Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu “Zobārstes Leles individuālais uzņēmums” privātpraksei. 2.   Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa ...

24.02.2020

Informējam, ka sakarā ar Latvijā izsludināto ārkārtas situāciju pasākums tiek PĀRCELTS!   28. martā plkst. 19.00 Valkas pilsētas kultūras namā, septīto gadu pēc kārtas, notiks Valkas novada Lauku balle, kurā godināsim Valkas novada lauku uzņēmējus un īpašumu saimniekus.   Lauku balli organizē Valkas novada ...

20.02.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 21. februārī plkst. 13.30, Valkā, Beverīnas ielā 3.   1.      Par nekustamā īpašuma „Jaunpaukulītes”, Vijciema pagastā sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Amoliņš” izveidošanu; 2.      Par nosacījumu ...

19.02.2020

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa (turpmāk – IKSJ) īsteno valsts un pašvaldības politiku Valkas novadā izglītības, kultūras un sporta nozarē un darbā ar jaunatni, veic pašvaldības kompetencē esošos izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu organizatoriskos jautājumus. Veido kultūrvidi, ...

19.02.2020

  Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros februāra un marta mēnešos norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināts piedalīties ikviens novada iedzīvotājs:   Sākot ...

18.02.2020

Atgādinām, ka līdz 2020. gada 31. martam veicams pirmais šā gada nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ...

18.02.2020

  Arī 2020. gadu uzsākot turpinās būvniecības darbi projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” (Vienošanos Nr. 5.6.2.0/17/I/026) ietvaros. Ražošanas ēkas “Zaļkalni”, Kārķi, Kārķu pag., Valkas novads būvniecību veic uzņēmums ...

18.02.2020

Sēde sasaukta 2020. gada 17.februārī plkst. 14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu “Zobārstes Leles individuālais uzņēmums” privātpraksei. 2.   Par grozījumiem Valkas novada domes ...

14.02.2020
14.02.2020

Sēde sasaukta 2020.gada 17.februārī plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmuma “Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) ...

14.02.2020

Vidzemes Inovāciju nedēļas ietvaros no 24. februāra līdz 28. februārim visā Vidzemē interesenti aicināti apmeklēt 26 dažāda rakstura pasākumus. Pievienojoties Vidzemes plānošanas reģiona ierosinājumam iedzīvināt inovācijas vidzemnieku ikdienā, pasākumus pieteikušas gan pašvaldības, gan dažādas organizācijas, ...

11.02.2020