Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Ērģemes pagastā „Gobas”, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9452 010 0057, platība 6.87ha. Izsoles noteikumi pieejami Valkas novada domē Semināra 9, Valkā darba dienās darba ...

14.03.2013

Piektdien, 15.martā plkst.15:00 Valkas pilsētas kultūras namā (Emīla Dārziņa ielā 8, Valkā) viesosies Saeimas  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs, Saeimas deputāts Jānis Reirs. Diskusijā J.Reirs sabiedrību informēs par Eiro ieviešanu, skaidros – kā pāriešana uz Eiro ietekmēs ...

13.03.2013

Domājot par tuvojošos tūrisma sezonu, 18.februārī Valkas novada tūrisma uzņēmēji un Valkas novada domes speciālisti devās pieredzes apmaiņas braucienā, lai kopīgi apsekotu tūrisma apskates objektus, pārbaudītu to pieejamību tūristiem, apskatītu novada viesu namus un viens otru tuvāk iepazītu. Pasākuma mērķis: veicināt ...

19.02.2013

Trešdien, 13.martā plkst.13.00 Jāņa Cimzes Valkas Mūzikas skolas zālē (Valkā, Semināra ielā 25) būs iedzīvotāju tikšanās ar Valkas novada domes speciālistiem. Sanāksme tiek organizēta pēc Valkas pilsētas pensionāru kluba „Zelta rudens” iniciatīvas, taču tajā var piedalīties ikviens interesents. Tikšanās ...

11.03.2013

Uzņēmējdarbības projektu atbalstam Valkā darbu sācis Hipotēku bankas Attīstības programmu konsultāciju centrs. Centrs atrodas Rīgas ielā 22, 3.stāvā, 8.kabinetā. Konsultāciju centrā par valsts atbalsta iespējām uzņēmējdarbībai aicināti interesēties jaunie uzņēmēji un tie, kas vēl tikai domā par biznesa uzsākšanu, ...

04.03.2013

Trešdien 6.martā no plkst.9.00 Valgas arodskolas konferenču zālē notiks Dvīņu pilsētu asociācijas darba grupas sanāksme. Tās laikā Valgas un Valkas pašvaldības prezentēs turpmāko asociācijas finansēšanas plānu, kas paredz asociācijas biroja izveidi Valkā, lai strādātu pie asociācijas lobija un tēla veidošanas ...

04.03.2013

Izdots kārtējais Valkas novada domes informatīvā izdevuma „Valkas Novada Vēstis” numurs, ko lasītājiem visā Valkas novadā piegādā VAS „Latvijas Pasts”. Privātmājās un daudzdzīvokļu mājās dzīvojošie Valkas novada iedzīvotāji savās pastkastītēs izdevumu saņems tuvākajās dienās (vēlākais izdevuma ...

01.03.2013

2013.gada nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķina un maksāšanas paziņojumu izsūtīšanas termiņā 15.02.2013. lielākā daļa Latvijas pašvaldību ir veiksmīgi pabeigušas nodokļa aprēķinu un izsūtījušas maksāšanas paziņojumus. Aprēķinātā NĪN apjoms uz šo datumu sastāda 98% ...

28.02.2013

Otrās un trešās februāra nedēļas nogalēs norisinājās divas nozīmīgas Starptautiskās tūrisma izstādes – gadatirgi: „Balttour” Rīgā un „Esttour” Tallinā, kurās, kopīgi ar Vidzemes Tūrisma asociācijas pārstāvjiem, piedalījās arī Valkas novada Tūrisma informācijas birojs (TIB). Rīgā Valkas ...

25.02.2013

Noslēgts apvienotais projektēšanas/būvdarbu līgums ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta ietvaros 7.februārī starp Valkas novada domi un SIA „Vidzemes energoceltnieks” tika parakstīts  apvienotais projektēšanas/būvdarbu līgums „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas/paplašināšanas, ...

14.02.2013

Domājot par tuvojošos tūrisma sezonu, 18.februārī Valkas novada tūrisma uzņēmēji un Valkas novada domes speciālisti dosies kopīgā pieredzes apmaiņas braucienā, lai kopīgi apsekotu tūrisma apskates objektus, pārbaudītu to pieejamību tūristiem, apskatītu novada viesu namus un viens otru tuvāk iepazītu. Pasākuma mērķis: ...

13.02.2013

No 1.marta Valkas novada dome, sadarbībā ar Valgas pilsētas valdi, īsteno projektu „Valkas mākslas skolas kā kopīga pārrobežu kultūrizglītības centra attīstība” (Art School „Walk”). Tā ietvaros Valkas Mākslas skolā tiek ieviestas mākslas izglītības programmas igauņu valodā, izstrādāts jauns skolas organizācijas ...

16.08.2012

Lai pievērstu sabiedrības un politiķu uzmanību diskriminējošai situācijai – nevienlīdzībai saistībā ar tiešmaksājumiem lauksaimniecībā, otrdienas (5.februāra) pievakarē notika akcija ar simbolisku ugunskuru iedegšanu maģistrāles Via Baltica pievadceļos. Akcijā aktīvi piedalījās arī Valkas novada iedzīvotāji. ...

06.02.2013

Noslēdzies Vidzemes plānošanas reģiona īstenotais projekts „Kapacitātes paaugstināšana kultūras nozares projektu un pasākumu īstenošanai Vidzemes plānošanas reģionā”. Projekta uzdevums bija izglītot Vidzemes kultūras darbiniekus projektu izstrādes jomā. Rezultāts ir daudzsološs – ...

06.02.2013

Izdots šī gada pirmais Valkas novada domes informatīvā izdevuma „Valkas Novada Vēstis” numurs. Šogad informatīvo izdevumu lasītājiem visā Valkas novadā piegādās VAS „Latvijas Pasts”. Saskaņā ar noslēgto līgumu, informatīvais izdevums tiks izplatīts privātmāju un daudzdzīvokļu māju fizisko personu ...

01.02.2013