Vijciema pagastā LEADER projekta “Rotaļu laukuma labiekārtošana Vijciemā” ietvaros 2016.gadā tika uzstādīta tīkla - piramīda, kas bija papildinājums jau esošajam, 2013.gadā izveidotajam rotaļu laukumam. Rotaļu laukuma labiekārtošanas mērķis bija rosināt Vijciema pagasta bērnus aktīvam dzīvesveidam ...

03.12.2018

   SIA “ZAAO” informē, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim Valkas novada pašvaldībā būs EUR 16.01 (neieskaitot PVN), ko veido: 1. pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, ...

30.11.2018

    Pēc Valkas novada domes pasūtījuma SIA “Konvents” izstrādāja būvprojektu Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanai un pašvaldība ir izsludinājusi atklātu konkursu "Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa restaurācija un atjaunošana" ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu ...

30.11.2018

Šī gada 27. novembrī norisinājās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejas sēde, kurā tika skatīts jautājums par pašvaldību ieņēmumu stabilitātes nodrošināšanu.   2019. gadā salīdzinājumā ar 2018. gadu pašvaldību budžetā prognozēts iedzīvotāju ...

28.11.2018

Šī gada 26. novembrī, notika Latvijas – Alanjas/Turcijas Biznesa forums, kurā Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis sniedza prezentāciju un iepazīstināja Turcijas uzņēmējus ar dažādām sadarbības un investīciju iespējām Valkas un Valgas reģionā.   Turcijas uzņēmēju delegācijā bija ...

28.11.2018

Domes sēde sasaukta 2018. gada 29. novembrī plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē   Darba kārtība : 1.     Par dzīvokļu īpašnieku biedrības “Druvas 1” iesniegumu. Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja   2.     ...

26.11.2018

Beidzot ir saņemta ziņa no uzņēmumu reģistra, ka kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "Ziemeļvidzeme" ir reģistrēta uzņēmumu reģistrā. Tas nozīmē, ka drīzumā varēs sākties praktiskā darbība.   Valdes locekļu sastāvā iekļauti – Valda Empele, Ilze Grandava un Ināra Lazdiņa. Lēmums stājas spēkā ar 2018. gada ...

26.11.2018

Šī gada 16. novembrī Valkas novada metālapstrādes uzņēmuma SIA “Akords-3” īpašnieki Voldis Utkins un Viktors Romans piedalījās Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa rīkotajā svinīgajā pieņemšanā Rīgas pilī. Svinīgā pieņemšana katru gadu tiek veltīta Latvijas pašvaldību vadītājiem un ...

26.11.2018

Piektdien, 2018.gada 14.decembrī, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) klientus pieņems Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) speciālists, tiks sniegtas konsultācijas un informācija saistībā ar VDI darbu, pakalpojumiem ...

23.11.2018

Izvērtējot projekta "Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā" ieviešanas gaitu secināts, ka nav nepieciešams ņemt aizņēmumu steidzamības kārtā. Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 28. pantu, tiek atsaukta ar 2018. gada 21. novembra ...

23.11.2018

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) turpina pieņemt darba devēju pieteikumus vajadzīgo darbinieku apmācībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie darba devēja”. Tā ir bezdarbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 6 mēnešus: darba devējs pats ...

22.11.2018

    21.novembrī Valkas un Valgas pašvaldībās darbojošies mājražotāji devās mācību braucienā, lai iepazītu mazo ražotāju un lauksaimniecības produkcijas pārstrādātāju darbu Vidzemes reģionā. Vizītes laikā tika apmeklēta šokolādes ražotne Trikātā, jogurta un citas piena produkcijas ražošanas ...

22.11.2018

        Nodarbinātības valsts aģentūrai (NVA), Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fondam, Valkas novada pašvaldībai un Valgas pilsētas valdei vairāku gadu laikā ir izveidojusies cieša savstarpējā sadarbība. Lai uzlabotu Valkas un Valgas, iedzīvotāju labklājības līmeni un veicinātu ...

20.11.2018

Zemes komisija notiek 2018.gada 22.novembrī, plkst.13.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē. Darba kārtība : 1. Par nekustamo īpašumu Kārķu pagastā “Majorīši” un “Zilgas” apvienošanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanu;   2. Par nosacījumu apstiprināšanu ...

20.11.2018

Valkas metālapstrādes uzņēmums SIA "Akords-3" veicis unikālu pasūtījumu, izgatavojot ragavas Norvēģijas polārpētniekiem. Pirmās trīs jau aizceļojušas uz Antarktīdu!   Šo pasūtījumu veikusi Norvēģu kompānija ar mērķi ragavas izmantot Norvēģijas polārpētnieku vajadzībām,kuri nodarbojas ar izrakteņu pētīšanu ...

20.11.2018