Mūsu visu drošībai, saistība ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju 'Covid - 19' dēļ, no 2020.gada 13.marta līdz 14.aprīlim, ja Jums ir aktuāli un steidzami jautājumi par nekustamā īpašuma nodokli, zemes un nekustamā īpašuma nomu, kā arī citiem ar novada attīstību saistītiem jautājumiem, lūdzu, jautājiet  ...

13.03.2020

Sēde sasaukta 2020.gada 16.martā plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva sēžu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par Valkas novadpētniecības muzeja Darbības un attīstības stratēģijas 2020.-2024.gadam apstiprināšanu. Ziņo – Meldra Cimdiņa, Valkas novadpētniecības muzeja direktore   2.   ...

13.03.2020

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ, Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs no šī gada 13. marta uz nenoteiktu laiku pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē.   Tas nozīmē, ka, sākot no šī gada 13. marta, VPVKAC nesniegs klātienes ...

12.03.2020

Sēde sasaukta 2020.gada 16.martā plkst. 8.15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva sēžu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par grozījumiem 2009.gada 24.septembra nolikumā Nr.18 “Valkas novada Bāriņtiesas nolikums”. Ziņo – Kārlis Briedis, Bāriņtiesas priekšsēdētājs   2.   ...

12.03.2020

Šī gada 25. aprīlī jau divpadsmito gadu pēc kārtas norisināsies “Lielā talka”, kuras ietvaros tiks vērsta uzmanība uz apkārtējās vides sakopšanu un labiekārtošanu, tajā pašā laikā domājot arī par Latvijas ilgtspēju un virzību iepretim zaļākās valsts pasaulē statusam. Viens no 2020. ...

12.03.2020

Vakar, 10. martā, Latvijas Būvniecības gada balvas pasniegšanas ceremonijā, sīvā konkurencē, Valkas novads tika godināts trīs reizes.   Valkas novada dome saņēma apbalvojumu par pašvaldības ieguldījumu kvalitatīvas būvniecības veicināšanā, atzinību nominācijā “Pārbūve” par Valkas Jāņa ...

11.03.2020

Ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtas situāciju, pasākums tiek pārcelts un nenoteiktu laiku!   Ģimenes, kuras atgriezušās Valkas novadā no ārzemēm, aicinām uz Lieldienu pasākumu Kārķos 2020. gada 12. aprīlī, kur kopā ar kārķēniešiem, Valkas novada vadību un speciālistiem būs iespēja plkst. 11.00 piedalīties ...

11.03.2020

25.martā Lugažu stacijā plānotais komunistiskā genocīda upuriem veltīts atceres brīdis ir atcelts un autobuss no kultūras nama netiks organizēts, bet aicinām visus cilvēkus, kas vēlas izrādīt cieņu, nolikt ziedus pie Lugažu stacijas pieminekļa individuāli jebkurā laikā.   1949.gada 25.marts ir iecirtis dziļu brūci Latvijas ...

09.03.2020

Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” aicina ikvienu interesentu 27. martā piedalīties Atvērto durvju dienā! Tā ir iespēja valsts un pašvaldību institūciju darbiniekiem, juristiem, studentiem un citiem interesentiem klātienē padziļināti iepazīt tiesību aktu vietnes Likumi.lv iespējas.   ●     ...

03.03.2020

5. martā Tiesu izpildītāju dienās iedzīvotājiem būs iespēja klātienē tiesu izpildītāju birojos visā Latvijā saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas par saskarsmes īstenošanu ar tiesu izpildītāju palīdzību. Tāpat konsultācijas varēs saņemt pa tālruni, zvanot uz tiesu izpildītāju birojiem.   Likums paredz, ...

03.03.2020

Guntis Freibergs (03.05.1944. – 27.02.2020.)   Tavs mūžs Ir dzimtā pusē sēti graudi, Tie cauri gadiem jaunus asnus dzīs. Caur paveikto, kas nebeigs dzīvot ļaudīs, Plauks piemiņa un sirdīs nezudīs.                                ...

03.03.2020

Valkas novada dome pārdod atkārtotā, atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Valkas pagasts “Alieši 149”, kadastra numurs 9488 005 0325, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9488 005 0325, platība 0.0702ha.   Izsoles noteikumi pieejami Valkas ...

02.03.2020

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz telpu nomas tiesībām, kas atrodas “Starteri” 2, Ērģemes pagasts, Valkas novads.   Nomas objekts ar kopējo platību 57.4 m2, sastāv no sekojošām telpām: bibliotēka telpas ar platību 39.9m2, saimniecības telpas ar platību 7.5m2 un WC 1.4m2. Kā arī malkas novietnes, ...

02.03.2020

  No marta līdz oktobrim notiek projekta „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” ietvaros paredzētie būvdarbi. Būvdarbu laikā paredzēti ievērojami satiksmes ierobežojumi Raiņa – Latgales – Rīgas ielu rajonā.   Automašīnu kustība tiks ierobežota Rīgas ielā (posmā no Latgales ...

02.03.2020

  “Šī ir konference par cilvēkmīlestību. Atcerieties, ka vispirms ir cilvēks un tikai tad infrastruktūra!”- ar šādiem vārdiem Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Guna Kalniņa - Priede 25.februārī atklāja konferenci “Inovatīvi sociālie pakalpojumi”, kuru Vidzemes ...

02.03.2020