09.07.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 8.jūlijā plkst. 15.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība: 1. Par pašvaldības līdzdalību un līdzfinansējumu tranzīta ielu Valkas pilsētā pa Zemgales ielu, posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai pārbūvei un tranzīta ielu posmā no Raiņa ielas līdz ...

08.07.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 8. jūlijā plkst. 10.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība: 1. Par gājēju pārejas ierīkošanu un ceļa zīmes uzstādīšanu Domes bulvārī 3, Valkā. ZIŅO – Guntis Bašķis, novada domes izpilddirektora vietnieks   2. Par ātruma ...

08.07.2019

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Valkas novada Zvārtavas pagastā, “Ozolu skola”, kadastra numurs 9496 007 0059, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9496 007 0059, platība 6.42ha un uz zemes vienības esošām ēkām un būvēm: ...

04.07.2019

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Valkas novadā, Valkā, Raiņa ielā 18, dzīvoklis 39, kadastra numurs 9401 900 1596, kas sastāv no telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 9401 001 0528 001 039, kopējā platība 54.5m2, kopīpašuma 528/30660 domājamās daļas ...

04.07.2019

  Valkas novada dome izsludina mutisku nomas tiesību izsoli uz investīciju objektu “Ražošanas ēka un teritorija Ķieģeļceplis, Valka, Valkas novads”, ko veido: zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9401 004 0015, platība 3.7363ha, visā tās platībā, noliktavas ēkas jaunbūve 2404.4m2, pakošanas ceha ...

04.07.2019

  Valkas novada dome informē, ka šī gada 21.jūnijā ir notikusi mutiska izsole nomas objektam –Valkā, Varoņu iela 39A – ražošanas kompleksa korpuss B : Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas ...

04.07.2019

      Valkas novada dome informē, ka šī gada 21.jūnijā ir notikusi mutiska izsole nomas objektam –Valkā, Varoņu iela 39A – ražošanas kompleksa korpuss A : Izsolē piedalījās viens pretendents.   Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas ...

04.07.2019

Mīļie kolēģi un Valkas novada iedzīvotāji!   Sveicam Valkas novada pašvaldības 10 gadu jubilejā! Vēlam arī turpmāk spodrināt Valkas vārdu, mīlēt mūsu novadu, īstenot lielus plānus un izsapņot pārdrošus sapņus!       Priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Zariņš un Valkas novada ...

01.07.2019

Valkas 17. Lielā labdarības Robežtirgus loterijas mērķis - soliņu izveide un to uzstādīšana pilsētas atpūtas zonā - ir lieliski īstenots!   Kopā izveidoti un uzstādīti 4 soliņi un blakus tiem - 3 atkritumu urnas.   27. jūnijā plkst. 15.00 Strautu ielā notiks oficiālā soliņu nodošana pilsētai. ...

25.06.2019

Noslēdzies konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019”, kuru organizē Ekonomikas ministrija (EM) sadarbībā ar žurnālu “Būvinženieris” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM).   Ekonomikas ministrijas Simpātiju balvu par nozīmīgu ieguldījumu energoefektivitātes idejas ...

25.06.2019

26. jūlijā plkst. 11.00 Valkas novada domē (Beverīnas ielā 3, 2. stāva zālē) konsultāciju par teritoriālo reformu sniegs ministrs Juris Pūce. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un ministrs Juris Pūce (AP!) konsultācijās par pašvaldību reformu jau ticies ar deputātiem no 55 pašvaldībām.   Tiekoties ...

25.06.2019

Valkas novada pašvaldība aicina pievienoties talkā 30. jūnijā plkst. 10.00 Lauktehnikas rajonā pie tiltiņa pār upi.   30. jūnijā turpināsim jau 6. maijā iesāktos sakopšanas darbus pie Pedeles, lai sakpotu un atjaunotu pastaigu taku, sākot no brīvdabas estrādes līdz Zāģezeram.   Talkā aicināti pievienoties ...

25.06.2019

Domes sēde sasaukta 2019. gada 27. jūnijā plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē   Darba kārtība : 1.   Par Valkas novada klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģijas apstiprināšanu. ZIŅO – Jana Putniņa, Projektu daļas vadītāja   2.   Valkas novada pašvaldības 2018.gada ...

21.06.2019

2019. gada jūnija vidū Vidzemes plānošanas reģions (VPR) jau otro reizi piedalījās Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona ikgadējā forumā (ESSBJR), Gdaņskā (Polijā), organizējot tematisku semināru ar mērķi diskutēt par problemātiku mūžizglītības jomā. Ja 2017. gadā lielāks uzsvars tika likts uz mūžizglītības ...

21.06.2019