23. jūlijā Valkas novada tūrisma speciālisti un uzņēmēji devās ekskursijā pa Valkas novadu, lai iepazītu novada interesantākos apskates objektus. Ekskursijas programma bija bagāta ar dažādiem apskates objektiem, un to organizēja Valkas novada tūrisma biroja Kooperācijas un lauku tūrisma speciāliste Sniedze Ragže.   Vispirms ...

26.07.2019

Ar 2019.gada 4.februāri Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC), Rīgas ielā 25 (1.stāvā), klientus pieņem Lauku Atbalsta dienesta (turpmāk – LAD) speciālists, kurš konsultē par LAD pakalpojumiem un sniedz atbalstu darbā ar Elektronisko pieteikšanās ...

24.07.2019

Aiz kalniem vairs nav augusts un Kārķu pagasta svētki, kas šogad notiks 9. un 10. augustā. Šie svētki ir ar dziļām saknēm un tradīcijām, taču šogad ar jaunām aktivitātēm. Svētku motto - sveiks un vesels! Aicinām ikvienu iesaistīties svētku sagatavošanā un norisē!   Vispirms jau svētku noskaņas ...

22.07.2019

19.jūlijā Valkā notika ikgadējās VUGD Vidzemes reģiona brigādes sacensības ugunsdzēsības sportā, kurās septiņas komandas (ugunsdzēsēji glābēji no Valmieras, Cēsu, Limbažu, Valkas, Alūksnes, Gulbenes un Madonas daļām) sacentās trīs ugunsdzēsības sporta disciplīnās – 100m šķēršļu joslas pārvarēšana, ...

22.07.2019

  Laikraksta astotais numurs apskatāms šeit: 2019. gada jūlijs  (LV), (EST), (RUS)   Informatīvā laikraksta izdošana ir viena no INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana”, ...

22.07.2019

Domes sēde sasaukta 2019. gada 25. jūlijā plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē   Darba kārtība:1. Par pašvaldības līdzdalību un līdzfinansējumu tranzīta ielu Valkas pilsētā pa Zemgales ielu, posmā no Rīgas līdz Raiņa ielai pārbūvei un tranzīta ielu posmā no Raiņa ielas līdz Igaunijas robežai asfalta ...

22.07.2019

Biedrība “Sporta klubs “Petanks Ērģeme”” ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts biedrības iesniegtais projekts “Petanka sporta centra labiekārtošana Ērģemes pagastā” LEADER programmā.   Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ...

19.07.2019

31.jūlijā un 1.augustā Valkas stadionā norisināsies Latvijas čempionāts ugunsdzēsības sportā, kurā piedalīsies spēcīgākās ugunsdzēsības sporta komandas no visas Latvijas. Aicinām ikvienu interesentu vērot čempionātu un atbalstīt sportistus klātienē!   Latvijas čempionāta ugunsdzēsības sportā ietvaros, 31.jūlijā ...

18.07.2019

  Valkas pagasta Lugažu ciema daudzdzīvokļu nama “Druvas” pagalms kļuvis pievilcīgāks un draudzīgāks bērniem. Pagalmā uzstādīts rotaļu komplekss ar slidkalniņu, šūpolēm un dažādām kāpelēšanas iespējām. Atjaunoti esošie pagalma soliņi un celiņi – ieklāts jauns betona bruģa segums ...

16.07.2019

Pasākumu cikla "Piedzīvojums Ziemeļgaujā" 3.pasākums - Brauciens ar laivām pa Gaujas upi no Tirziņas ietekas līdz Virešu tiltam, maršruta garums 13 km.   Brauciena laikā iepazīsim Gaujas straujteces un dolomītuatsegumus, uzzināsim kā attīrīt upes straujteci no ūdensaugu aizauguma.   Pasākuma noslēgums ~ ...

16.07.2019

Vidzemes plānošanas reģions (VPR), komentējot 2019. gada 12. jūlija reģionālajā laikrakstā “Druva” (raksts: "Maksimāli saglabāt mobilitātes pieejamību") pausto VSIA Autotransporta direkcijas (ATD) pārstāves Zanes Plones viedokli, vēlas atkārtoti norādīt, ka Vidzemes plānošanas reģionā patiešām plānots ...

15.07.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 17. jūlijā plkst. 9.00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība :   Par nekustamā īpašuma Vijciema pagastā “Zīlītes” sadalīšanu; Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Vaivari” sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Vaivariņi” ...

12.07.2019

2019. gada 20. jūnijā Sabiedriskā transporta padomes sēdē tika nolemts neatbalstīt Valkas novada domes un Gaujienas internātpamatskolas ierosinājumu atklāt jaunu maršrutu Valka- Kalnaine- Gaujiena.    Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis uzskata, ka šis negatīvais lēmums kārtējo ...

10.07.2019

  2019.gada 3.jūlijā Valkas novada dome kā projekta vadošais partneris parakstīja Granta līgumu ar Valsts reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas – ...

10.07.2019

  2018. gada 16. novembrī tika pabeigti ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības būvdarbi, kā rezultātā tika izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli vairākās Valkas pilsētas ielās (Ceriņu, Domes bulvārī, Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka, Smilšu, Strautu, Zvaigžņu). Kopumā tika izbūvēti kanalizācijas ...

09.07.2019