Valkā,  Semināra ielā atrasta siāmas kaķenīte, ļoti mīlīga. Saimniekiem interesēties pie vetārsta palīga Karīnas Božeņeckas tel. 28 65 24 29   Maza auguma suņu puika meklē sev gādīgus saimniekus. Suņuks staigā pie pavadās, labi klausa komandas un ir gatavs izdabāt savam saimniekam. Zvani 28 65 24 29.   ...

29.04.2014

26.aprīlī, Vislatvijas talkas dienā,  arī Valkas novadā  notika teritorijas sakopšanas darbi gan pilsētā, gan pagastos. Valkas pilsētā talcinieki pulcējās plkst.9.00 Lugažu laukumā, kur katrs varēja saņemt gan cimdus, gan darbarīkus. Šogad valcēnieši sakopa teritoriju ap estrādi, meža teritoriju gar ...

28.04.2014

26.aprīlī domes vadības, sekretariāta un kancelejas darbinieki pārcelsies no telpām Semināra ielā 9 uz jaunajām telpām Beverīnas ielā 3. Sakarā ar to jau piektdien, 25.aprīlī var būt traucējumi domes analogu telefonu darbībā. Sestdien, 26.aprīlī iespējamas grūtības sazvanīt vai satikt kādu no šiem darbiniekiem. No pirmdienas, ...

24.04.2014
12.04.2014

Valkas novada dome no 22. - 30.aprīlim izsludina Spodrības nedēļu, aicinot novada iedzīvotājus sakopt savu īpašumu teritorijas. Saimniecisko lietu komitejā deputāti atbalstīja deputāta Aivara Ikšeļa iesniegumu par atļauju pilsētas un novada iedzīvotājiem spodrības nedēļas laikā sadedzināt savos īpašumos slimās, ...

15.04.2014

Piektdien, 18.aprīlī, plkst. 21.00 Rīgā, klubā „Nabaklab” preses pārstāvjus un interesentus uz preses konferenci aicina Valkas/Valgas “Roka nakts” organizatori. Pēc preses konferences koncerts, kurā uzstāsies grupas „Mary Jane” (Latvija), Defeatem (Igaunija), Jacques no STA, BJMK Rokskola no Jelgavas un ...

15.04.2014

26.aprīlī Latvijā norisināsies Vislatvijas talkas diena. Arī Valkas novadā, pavasarim atnākot, notiks teritorijas sakopšanas darbi gan pilsētā, gan pagastos. Valkas pilsētā talcinieki aicināti pulcēties plkst.9.00 Lugažu laukumā. Šogad valcēnieši sakops teritoriju ap estrādi, meža teritoriju gar Strautu ielu, ...

09.04.2014

2.aprīlī notika sanāksme - diskusija, uz kuru tika aicināti esošie un potenciālie tūrisma uzņēmēji, kā arī citi jomas profesionāļi un interesenti.  Pasākumu vadīja Valkas novada lauku kooperācijas speciāliste Sniedze Ragže. Ar turpmāko redzējumu tūrisma jomas attīstīšanā klātesošos iepazīstināja Valkas ...

03.04.2014

30.aprīlī Kārķos - 3. Koka auto sacensības! Aicinām bērnus, jauniešus un pieaugušajos izgatavot no dabiska koka pašgājēju auto un piedalīties aizraujošās sacensībās. Tehniskiem noteikumiem - absolūti nekādu ierobežojumu! Auto detaļu izmēri, forma, krāsa, ...un viss pārējais...jūsu brīva izvēle. Labām ...

31.03.2014

30. aprīlī Kārķos notiks 11. Meža dienas. Kā vienmēr būs tradicionālās lietas, bet netrūks arī pārsteigumu. Pirmie ieskaņu pasākumi plānoti jau 29. aprīļa vakarā, kad Kārķos ieradīsies Rīgas Tehniskās Universitātes studentu grupa. Vakarā tautas namā pie kamīna dziesmas un sarunas ar mūziķi un dziesminieku Kārli Kazāku, ...

29.04.2014

Valkas novada domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis aicina novada esošos un potenciālos tūrisma uzņēmējus 2.aprīlī uz sanāksmi-diskusiju, kurā pašvaldības vadītājs vēlas iepazīstināt interesentus ar savu redzējumu un vadlīnijām tūrisma attīstības jomā. Par padarīto, par jaunām idejām un to īstenošanas ...

28.03.2014

Izdots kārtējais Valkas novada domes informatīvā izdevuma „Valkas Novada Vēstis” numurs, ko lasītājiem visā Valkas novadā piegādā VAS „Latvijas Pasts”. Elektroniski to var lasīt Valkas novada domes mājas lapā www.valka.lv. Jaunākajā izdevumā lasiet: •    Tuvojas 12.Lielais labdarības robežtirgus; ...

27.03.2014

2014.gada 24.maijā notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Valkas novadā ir izveidoti 7 vēlēšanu iecirkņi: Nr.p.k. Iecirkņa numurs Iecirkņa nosaukums Adrese 1. 884 Pilsētas kultūras nams Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV-4701 2. 885 Mākslas skola Beverīnas iela 5, Valka, Valkas ...

19.03.2014

Pašvaldība atgādina, ka tās būves, kas tiks klasificētas kā vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēka drošību apdraudošas, tiks apliktas ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, uz kuras būve atrodas. Likme tiks piemērota, sākot ar nākamo mēnesi pēc ...

11.03.2014

Piektdien, 14.martā pulksten 15.00 Kārķu tautas namā notiks iedzīvotāju sapulce. Sapulce tiek organizēta, lai apspriestu ceļa, ūdensvadu un kanalizācijas būvdarbu veikšanas procesu, informētu par aktuālām lietām un pasākumiem. Tajā piedalīsies : CBD SIA "BINDERS" būvdarbu vadītājs Oskars Rikmanis; Valkas novada domes Attīstības ...

07.03.2014