Valkas novada dome ir uzsākusi projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Valkas pilsētas publiskā apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanu. Projekta realizācijas  laiks ir no 2012.gada 1.februāra līdz 2012.gada 30.jūnijam.   Projekta ietvaros paredzēta jauna ielu apgaismojuma izbūve Valkas ...

22.03.2012

Valkas novada tūrisma informācijas birojs (TIB) piedāvā jaunu Valkas novada un tuvākās apkārtnes brīvdienu maršrutu  „Iepazīsti Valkas novadu un apkārtni”. Maršruts piemērots dažādām interesentu grupām, bet visvairāk – ģimenēm ar bērniem. Maršrutā iekļauti tādi objekti kā  izjādes ...

22.03.2012

Trešdienās plkst.14.40 Radio Skonto ēterā skan Valkas novada ziņas. Radio Skonto Vidzeme Valkas apkārtnē skan frekvencē FM 94,6. Iedzīvotāji, kuri ikdienā bieži pārvietojas, Vidzemes reģionā Radio Skonto Vidzeme (tai skaitā Valkas novada ziņas) var klausīties šādās frekvencēs: Valmierā – FM 97,0; Limbažos – ...

21.03.2012

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus jau laicīgi sagatavoties tam, ka, upēs paaugstinoties ūdens līmenim, var applūst piemājas teritorijas un mājokļi. Veicamie pasākumi plūdu draudu periodā: • sekojiet līdzi meteoroloģiskajiem apstākļiem un prognozēm, kā arī situācijas attīstībai ...

16.03.2012

Valkas novada mājas lapā www.valka.lv sadaļā „Pašvaldība” ir izveidota jauna sadaļa „Dzīvnieku patversme”. Tur tiks ievietota informācija un fotogrāfijas par dzīvniekiem, kas konkrētajā brīdī atradīsies Valkas novada domes dzīvnieku patversmē „Nagliņas”. Par visiem klaiņojošiem vai ...

12.03.2012

Sestdien, 17.martā plkst.19.00 pēc gana vērienīgas rekonstrukcijas tiks atklāts Mierkalna tautas nams Zvārtavas pagastā. Kopā griezīsim lentu, apbrīnosim paveikto un ieskandināsim iemigušās Mierkalna telpas. Kā dāvana zvārtaviešiem un visiem klātesošiem būs katra Valkas novada pagasta un pilsētas kāda pašdarbības ...

08.03.2012

Svētdien, 25.martā  Valkas novada represētajiem tiek organizēts brauciens uz Rīgu, uz Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumiem. Izbraukšana no Valkas pilsētas kultūras nama plkst.9.00.  Tā kā autobusā vietu skaits ir ierobežots, tad interesenti braucienam uz pasākumiem Rīgā var pieteikties līdz 23.martam ...

07.03.2012

Valkas novada domes deputātiem nav noteikti konkrēti iedzīvotāju pieņemšanas laiki. Ja iedzīvotāji vēlas tikties ar kādu no deputātiem, var sazināties ar deputātiem telefoniski un vienoties par abpusēji piemērotu tikšanās laiku un vietu. Deputātu kontakti atrodami Valkas novada mājas lapā www.valka.lv sadaļā „Pašvaldība” ...

28.02.2012
20.02.2012

Labas gribas manifestu ir iespēja parakstīt arī Valkas novada domes iestādēs to darba laikā. Sējumi ar manifesta teksts latviešu un krievu valodā un parakstu lapas ir katrā pagasta pārvaldē, visās novada bibliotēkās, kā arī novada domes ēkās – Semināra ielā 9 un Semināra ielā 29. Parakstu vākšana noritēs līdz ...

17.02.2012

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta „Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā” (Vienošanās identifikācijas numurs: Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/003/17, 27.07.2011) ietvaros ir notikuši 12 apmācību ...

14.02.2012

Valkas novada dome piedāvā nomas tiesības uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi uz zemes gabaliem Valkas novada teritorijā. Sīkāka informācija par aktuālajiem nomā nododamajiem zemes gabaliem pieejama Valkas novada mājas lapā www.valka.lv sadaļā „Pašvaldība” – „Iznomā zemi” vai arī interesējoties ...

13.02.2012

Ar 2012.gadu pašvaldības drīkst aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli arī palīgēkas (šķūņi, pagrabi, pirtis u.c.), kas reģistrētas Valsts zemes dienesta uzturētajā Kadastra reģistrā.  Valkas novada dome ir nolēmusi to atlikt, tādējādi dodot iespēju nodokļu maksātājiem apzināt un sakārtot savus īpašumus, ...

09.02.2012
08.02.2012

Sākot ar februāra sākumu, ir pārspēti līdzšinējie ziemas gaisa temperatūras rekordi. Pagājušās nedēļas nogalē āra gaisa temperatūra noslīdēja zem -300C un iedzīvotāji informēja par normatīvas temperatūras  (180C dzīvojamā telpā) nenodrošināšanu dzīvokļos. Paskaidrojam ka, šajos sarežģītajos ...

07.02.2012