Sēde sasaukta 2019. gada 12. augustā plkst. 13.30, Valkā, Beverīnas ielā 3   1.         Par nekustamā īpašuma Vijciema pagastā “Bērzi” sadalīšanu;   2.         Par adresācijas datu sakārtošanu nekustamam īpašumam ...

08.08.2019

2019. gada jūnijā biedrība “Vijmalieši” saņēma Lauku atbalsts dienesta lēmumu par projekta “Brīvā laika pavadīšanai paredzētās infrastruktūras un aprīkojuma pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem” (Nr.19-09-AL12-A019.2202-000008) apstiprināšanu un uzsāka tā īstenošanu. Projekta ...

07.08.2019

2019. gada 26. jūlijā Valkas novada dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja Vienošanos Nr. 9.3.1.1/18/I/015 par Eiropas Savienības fonda projekta “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” īstenošanu.   Projekta mērķis ir jaunu sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā, attīstot ...

06.08.2019

  2019. gada 17. augustā plkst. 13:00 vecās Valkas dzelzceļa stacijas teritorijā, Poruka ielā 4, ikvienam Valkas novada iedzīvotājam un ciemiņam būs iespēja uzzināt vairāk par projektu “Green Railways” (Nr. Est-Lat24), kā arī visiem apmeklētājiem būs iespēja izbraukt ar sliežu velosipēdiem. Uz Valkas dzelzceļa ...

06.08.2019

2019. gada jūnijā biedrība “Radošā grupa “Lugaži”” saņēma Lauku atbalsts dienesta lēmumu par projekta “Aušanas aprīkojuma iegāde Valkas BJC bērnu aušanas pulciņam un Valkas rokdarbnieču kopai “Vijums”” (Nr.19-09-AL12-A019.2202-000001) apstiprināšanu un uzsāka ...

02.08.2019

Rīt, 3. augustā plkst. 21.00, Rīga TV24 ēterā skatieties raidījumu “Nacionālo interešu klubs”, kurā viesosies Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.   “Nacionālo interešu klubs” ir iknedēļas diskusiju raidījums par Latvijai un latviešiem svarīgām tēmām, ...

02.08.2019

2019. gada jūnijā Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība saņēma Lauku atbalsts dienesta lēmumu par projekta “Tautas tērpu iegāde Valkas pilsētas bērnu un jauniešu tautas deju kolektīviem” (Nr.19-09-AL12-A019.2203-000005) apstiprināšanu un uzsāka tā īstenošanu. Projekta mērķis ir iegādāties trūkstošās ...

01.08.2019

Precīzējam, ka šogad svecīšu vakars Zvārtavas pagasta Aumeisteru kapos notiks 14. septembrī plkst. 18.00, nevis 7. septembrī, kā tika publicēts pašvaldības izdevuma "Valkas novada vēstis" 31. jūlija numurā.   Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.   Informāciju sagatavoja: Valkas novada domes Sabiedrisko ...

01.08.2019

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz zemes vienības nomu, bez apbūves tiesībām, mazdārziņa, sakņu dārza un palīgsaimniecības vajadzībām:     Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Nomā nododamā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība kadastrālā vērtība uz 01.01.2019. EUR Zemes ...

31.07.2019

Valkas novada dome precizē 31.07.2019. laikrakstā "Valkas Novada Vēstis" publicēto sarakstu "Aicinām pieteikties uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu nomu, bez apbūves tiesībām Valkas novadā" izņemot iespēju pieteikties uz zemes gabala Ērģemes pagastā, "Smiltnieki", kadastra apzīmējums 9452 008 0342, kopējā platība ...

31.07.2019

Nomas līguma termiņš 5 gadi   Pilsēta/pagasts Zemes gabala kadastra apzīmējums   Nosaukums Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība Zemes gabala nomas maksa (gadā) Prognozētā nomas maksa EUR, bez PVN 2019.g.*   VALKAS PILSĒTA   Valka 9401 008 0719 Celtnieks ...

31.07.2019

Ar 2019.gada 1.augustu stājās spēkā jauni Valkas novada domes saistošie noteikumi Nr.9 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Valkas novadā” (turpmāk - Noteikumi), kas papildina 2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumus Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas ...

31.07.2019

  Šī gada 23. – 24.jūlijā INTERREG Igaunijas – Latvijas programmas projekta „Pārrobežu darba tirgus integrācija un nodarbinātības veicināšana“, projekta Nr. EstLat-40 ietvaros notika Valkas un Valgas pašvaldību amatnieku pieredzes apmaiņas brauciens, kura laikā tika iepazīts amatnieku ...

30.07.2019

Pedeles upes tīrīšanā un takas veidošanā ir vēl daudz, ko darīt. Tāpēc aicinām uz trešo Pedeles tīrīšanas talku - svētdien 4. augustā, plkst. 10.00, kur jāņem līdzi zāģi, zābaki, trimeri un darba griba. Nodarbe garantēta arī bērniem.   Tikšanās vieta - Valkā, Lauktehnikas rajonā pie ...

29.07.2019

Šī gada 23. jūlijā Valkas novada dome saņēmusi vēstuli ar 90 Gaujienas iedzīvotāju parakstiem, kas izteikuši vēlmi gaidāmajā pašvaldību administratīvi teritoriālajā reformā pievienoties Valkas novadam.   Vēstulē iedzīvotāji un iestādēs strādājošie norādījuši, ka Gaujienas pagasts arī ...

29.07.2019