Tāpat kā cilvēkiem, tā katrai mājai un lauku sētai ir savs vārds un dzīvesstāsts – īpašs un neatkārtojams. Katra vieta ar savu vārdu nes līdzi vēstījumu nākamajām paaudzēm. Lai rosinātu iedzīvotājus apzināties savas saknes, izmantot iespēju aktīvi piedalīties unikālas kultūrvides veidošanā, Kārķu pagasta ...

16.07.2014

Valkas novada dome līdz 25.jūlijam aicina pieteikties konkursā “Sakoptākā dzīves un darba vieta Valkas novadā 2014”. Tā jau ir tradīcija katru vasaru novērtēt novada sakoptākās dzīves vietas un darba vietas, rīkojot konkursu par sakoptāko dzīves un darba vietu Valkas novadā. Konkursa galvenie mērķi ir veicināt Valkas ...

14.07.2014

Pagājušās nedēļas izskaņā pelnītā atpūtā (pensijā) devusies Valkas novada domes Grāmatvedības un finanšu nodaļas finanšu analītiķe Geņa Spiridonova. Pēdējā darba dienā viņu godināt devās arī Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un kolēģi. Lielāko darba mūžu pavadījusi ...

08.07.2014

Veicinot sakārtotu un iedzīvotājiem pieejamu zaļo teritoriju attīstību Valkas pilsētā, š.g.24.aprīlī novada domes sēdē tika nolemts par mežaparka izveidi Valkā. Tika uzsākta skiču projekta izstrāde un no 14. jūlija projekts pieejams publiskajai apspriešanai Valkā, Beverīnas ielā 3. Plānotais mežaparks aptver vairākas ...

07.07.2014

Tāpat kā cilvēkiem, tā katrai mājai un lauku sētai ir savs vārds un dzīvesstāsts – īpašs un neatkārtojams. Katra vieta ar savu vārdu nes līdzi vēstījumu nākamajām paaudzēm. Lai rosinātu iedzīvotājus apzināties savas saknes,izmantot iespēju aktīvi piedalīties unikālas kultūrvides veidošanā. Kārķu pagasta ...

04.07.2014

Valkas novada dome ir saņēmusi uzaicinājumu no Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu 3.2.2.2. aktivitātes „Publisko interneta pieejas punktu attīstība” ietvaros. Projekta mērķis ir radīt jaunas publiskā interneta piekļuves vietas un uzlabot esošās, paaugstinot piekļuves ...

04.07.2014

Ruds runcis ar dzeltenām acīm. Meklē gādīgu saimnieku, kas baros, paijās, pieskatīs.... Vijciema mežā atrasts taksītis. Suņuks ir draudzīgs! Saimniek, atsaucies! Skaists, gudrs suņu puika. Atrasts mežā piesiets pie koka, izsalcis, novājējis, neuzticīgs. Interesentiem, kuri nolēmuši dot pajumti kādam patversmē ievietotam ...

30.06.2014

16. jūnijā iedzīvotāju apmeklētākās Valkas novada peldvietās (Zāģezers, Cepšu ezers, peldētava (Ērģemes ciemā), Bērzezers, ezers Valdis,  Salaiņa ezers, Vijas upe) tika ņemti peldūdens un Zāģavota ūdens paraugi, veikta to testēšana. Paraugu ņemšanu un testēšanu veica Pārtikas drošības, ...

30.06.2014

Maija beigās Valkas novada dome nolēma likvidēt SIA “Valkas pilsētas tirgus”. Tas jau vairākus gadus strādāja ar zaudējumiem un nespēja nopelnīt pat izdevumu segšanai. Ir uzsākts SIA “Valkas pilsētas tirgus” likvidācijas process. Uzņēmējiem, mājražotājiem u.c., kuri vēlas tirgoties tirgū, atļauju ...

30.06.2014

26.jūnijā sēdē Valkas novada dome vienbalsīgi pieņēma lēmumu par obligātā izglītības vecuma bērnu bezmaksas ēdināšanu  pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās. Novadā ir nedaudz vairāk par 100 pirmsskolas vecuma bērnu. Līdz šim tikai 1.-2.klašu skolēni saņem bezmaksas ēdināšanu, ko nodrošina ...

27.06.2014
20.06.2014
20.06.2014
19.06.2014
17.06.2014

Pēc uzņēmēju un iedzīvotāju lūguma izveidot pieturu Meža ielā, Valkas novada dome vērsās pie VTU "Valmiera", lai rastu iespēju pagarināt maršrutu. Vidzemes plānošanas reģions ir atbalstījis priekšlikumu un, sākot ar 25.jūniju, pilsētas autobusa maršrutā būs iekļauta jaunā pieturvieta. Pilsētas autobuss ...

17.06.2014