Šobrīd Latvijā mūsdienīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē tiek ieguldīti ievērojami finanšu līdzekļi, bet šīs sistēmas sekmīga darbība iespējama tikai tajā gadījumā, ja sabiedrība izprot un piedalās sistēmas darbībā, kas izvirzīta noteikta mērķa sasniegšanai.   Valkas novada ...

28.11.2016

29.novembrī plkst. 9:00 Brīvpartijas Tartu apgabala valdes pārstāvji ar darba vizīti viesosies Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3. Tikšanās mērķis ir iepazīstināt Valkas novada domes speciālistus ar Rail Baltic trases izstrādi maršrutā Tallina-Tapa-Tartu-Valga, kas nodrošinātu labāku līdzsvaru pasažieru un ...

28.11.2016

Līdz ar jaunās tirgus vietas (Raiņa ielā 3B) atklāšanu pilsētas iedzīvotāju un viesu ērtībām ir pieejama sabiedriskā tualete, kura ir piemērota arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Līdzšinējā tualete, kas atradās blakus Valkas autoostai, ir slēgta.   Tualetes uzturēšanu finansē Igaunijas uzņēmuma ...

22.11.2016

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86.punktu, tiek organizēta sanāksme, kurā izskatīs publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus.   Sanāksme notiks Valkas novada domē, Beverīnas ielā ...

22.11.2016

Valkas novada domes sēde sasaukta 2016.gada 24.novembrī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē 1. Par Valkas novada pašvaldības institūciju darbinieku amatu klasificēšanu. Ziņo – Līga Metuzāle, Personāla nodaļas vadītāja 2. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu.Ziņo ...

21.11.2016

Zemes komisijas sēde sasaukta 2016.gada 23.novembrī pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība :   1. Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Truci” sadalīšanu;2. Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā “Astras” sadalīšanu;3. Par adreses un platības noteikšanu ...

21.11.2016

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Valkas novadā, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novadā” ietvaros tika pārbūvēta Meža iela (455 m), atjaunota Parka ielas 1.kārta (227 m) un atjaunota Nobrauktuve uz Lugažu dzelzceļa staciju (107,7 ...

21.11.2016
17.11.2016

18. novembrī Valkā notiks Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai veltīts pasākums “Paši skaistākie vārdi”.   No plkst.16.00 Lugažu laukumā Valkas iedzīvotāji un viesi aicināti no līdzi atnestajām svecītēm veidot latvju gaismas zīmi Jumi.   No plkst.16.30 Valkas pilsētas kultūras ...

17.11.2016

Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 91. panta trešajai daļai, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, pašvaldība izvieto savā mājaslapā internetā informāciju par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu ...

17.11.2016

Ekonomikas ministrija š.g. 20.oktobrī ir uzsākusi publiskās konsultācijas, lai apzinātu iedzīvotāju viedokli par apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju darbību slimnīcu teritorijās.   Aptauja ir anonīma un tās ietvaros iegūtā informācija tiks izmantota tālākām sarunām ar Veselības ministriju un slimnīcu pārstāvjiem ...

11.11.2016

Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2016.gada 14.novembrī pulksten 13.00, Beverīnas ielā 3, Valkā. Darba kārtība : 1. T.A. iesnieguma izskatīšanaZiņo – Ivo Meļķis, SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes loceklis 2. Par autobusa pieturas izvietošanu Rīgas ielā.Ziņo – Guntis Bašķis, novada ...

11.11.2016

Finanšu komiteja sasaukta 2016.gada 14.novembrī pulksten 15.00, Beverīnas ielā 3, Valkā. Darba kārtība :1. Par Valkas novada pašvaldības institūciju darbinieku amatu klasificēšanu. Ziņo – Līga Metuzāle, Personāla nodaļas vadītāja 2. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu.Ziņo ...

11.11.2016

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2016.gada 14.novembrī pulksten 11:00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1. Par Nolikuma Nr._ “Starptautiskā atklātā instrumentālo duetu festivāla nolikums” apstiprināšanu.Ziņo: LĪGA VEINBERGA – J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktore 2. ...

11.11.2016

Rīt, 12. novembrī, neskatoties uz laika apstākļiem, dvīņu pilsētās Valkā un Valgā notiks nebijis pasākums novada vēsturē – 99 km skrējiens par godu Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes izveidei Valkā 1917. gadā.   Sacensību mērķis ir attīstīt garo distanču skriešanas tradīcijas Valkas novadā un Valgas ...

11.11.2016