Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 19.pantu un Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 45.pantu, tika sasaukta Valkas novada domes pirmā sēde 2013.gada 20.jūnijā plkst. 10.00. Sēdes darba kārtībā: Valkas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas. Priekšsēdētāja ...

20.06.2013

2013.gada 21.maijā un 3.jūnijā iedzīvotāju apmeklētākās Valkas novada peldvietās (Zāģezers, Cepšu ezers, peldētava (Ērģemes ciemā), Bērzezers, ezers Valdis, Salaiņa ezers, Vijas upe) tika noņemti peldūdens paraugi un veikta to testēšana.Peldvietas vizuālā pārbaudē netika konstatēta netipiska ūdens krāsa vai smarža,zilaļģu ...

10.06.2013

Saskaņā ar Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.6, 4.§. ”Par Valkas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes uzsākšanu” un saskaņā ar Valkas novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.6, 5.§. ”Par Valkas novada attīstības programmas 2010. – 2016.gadam ...

06.06.2013

6.jūnijā Valkā notika mācību gada noslēguma pasākums – pieņemšana pie novada domes priekšsēdētāja. Svētku reizē domes priekšsēdētājs 74 skolēniem pasniedza  dažāda lieluma stipendijas par teicamām sekmēm, par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, par sasniegumiem dažādos mūzikas ...

06.06.2013

SIA „Roche Latvija” un A Fonds (Austrumu slimnīcas atbalsta fonds) maija vidū ir izdevis  bezmaksas bukletu/grāmatu „Gribu būt māmiņa” topošajām un jaunajām māmiņām. Grāmatiņas radītas kā sociālās atbildības projekts ar  mērķi – izglītot topošās māmiņas, lai dzimtu veseli ...

04.06.2013

Valkas novadā  nobalsojuši 3706 jeb 48,5% vēlētāji. Lielāka aktivitāte bija Valkas pilsētas divos iecirkņos, kur nobalsoja 2297 jeb 51,5 %, piecos lauku iecirkņos nobalsoja 1409 jeb 44,2%. Iecirkņu komisijas uzsākušas balsu skaitīšanu. Vēlētāju aktivitāti visos Latvijas novados un citu informāciju par vēlēšanām ...

01.06.2013

Valkas novadā iepriekšējās balsošanas trīs dienās nobalsojuši 820 jeb 10,7% vēlētāji. Lielāka aktivitāte bija Valkas pilsētas divos iecirkņos, kur nobalsoja 604 jeb 13,5 %, piecos lauku iecirkņos nobalsoja 216 jeb 6,8%. Vēlētāju aktivitāti visos Latvijas novados un citu informāciju par vēlēšanām skatīt ...

31.05.2013

Izdots kārtējais Valkas novada domes informatīvā izdevuma „Valkas Novada Vēstis” numurs, ko lasītājiem visā Valkas novadā piegādā VAS „Latvijas Pasts”. Privātmājās un daudzdzīvokļu mājās dzīvojošie Valkas novada iedzīvotāji savās pastkastītēs izdevumu saņems tuvākajās dienās (vēlākais izdevuma ...

31.05.2013

Lai veicinātu mednieku, zemnieku, valsts meža dienesta, VAS ”Latvijas valsts meži” un novada pašvaldības savstarpējo komunikāciju, kā arī izvērtētu un novērstu meža dzīvnieku nodarītos postījumus lauksaimniecības kultūru platībās Valkas novada teritorijā, 2012.gada 28.jūnijā Valkas novada dome pieņēma lēmumu ...

30.05.2013

Noslēgumam tuvojas dzīvojamās mājas Valkā, Rīgas ielā 16 vienkāršotā renovācija. Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības fonda projekta aktivitātes 3.4.4.1. „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” devīto projektu iesniegumu atlases kārtu  ietvaros. Renovācijas darbu izmaksas 222 ...

29.05.2013

Otrdien, 28.maijā no plkst.10.00 Valgas kultūras un interešu centrā (Kesk ielā 1) notiks Latvijas – Igaunijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta „Esi aktīvs sportā visās trijās valstīs” atklāšanas konference. Tajā piedalīsies 20 pārstāvji no katras projektā iesaistītās ...

27.05.2013
21.05.2013

No 27.maija līdz vēlēšanu dienai – 1.jūnijam, vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikt balsošanu savā dzīvesvietā. Šo iespēju vēlētāji var izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā. Lai pieteiktu balsošanu ...

20.05.2013

Otrdien, 14.maijā pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājas Ineses Vehi pārraudzībā, Lugažu laukuma skvērā (Em.Dārziņa un Rīgas ielas krustojuma pusē) pēc iepriekš izstrādāta projekta tika iestādīti no Strenču kokaudzētavas saņemtie stādi – 15 kalnu priedītes un 30 košumkrūmi „Stefanandra”. Jau ...

16.05.2013

Laikā no 2. – 3.maijam notika Valgas apriņķa valdes un Valkas novada domes kopīgi organizētais pieredzes brauciens uz Helsinkiem (Somija). Tiekoties ar Somijas vietējo un reģionālo pašvaldību savienības speciālistiem, vizītes laikā bija iespēja iepazīties ar vietējo pašvaldību funkcijām Somijā, reģionālo reformu ...

09.05.2013