Valkas novada dome saņēmusi VAS "Latvijas Pasts" vēstuli par nekustamā īpašuma "Ērģemes sakaru nodaļa" Ērģemes pagastā, Valkas novadā izsoli.    Nekustamā īpašuma izsole ar lejupejošu soli paredzēta 19.01.2017. plkst.14.30 Ziemeļu ielā 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes novadā, nosacītā ...

14.12.2016

Pērnā gada nogalē Valkas novada dome pieņēma saistošos noteikumus “Par ielu nosaukumu, ēku numura un telpu grupu numura zīmju, māju nosaukumu un objektu norāžu izvietošanu Valkas novadā”, kuri nosaka kārtību, kādā izvietojamas nosaukumu un informācijas plāksnes uz infrastruktūru, kultūras un tūrisma objektiem, ...

12.12.2016

Arī šogad Valkas novada dome iepriecinās bērnus un seniorus ar garšīgām Ziemassvētku saldumu paciņām.    Bērni, kuri mācās bērnudārzos un skolās Valkā, paciņas varēs saņemt izglītības iestādēs. Par paciņu nogādāšanu novada pagastu bērniem un senioriem rūpēsies pagastu pārvaldes. Saldumus ...

12.12.2016

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2016.gada 9.decembrī pulksten 14:30, Valkā, Beverīnas ielā 3 Darba kārtība : 1. Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksts apstiprināšanu no valsts budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas ...

08.12.2016
08.12.2016

3. decembrī Smiltenē svinīgi atzīmēja Zemessardzes 22. kājnieku bataljona dibināšanas 25 gadu jubileju, uz kuru pulcējās zemessargi no vairākiem Vidzemes reģiona novadiem.   Pēc piemiņas brīža Smiltenes kapsētā, zemessargi gājienā devās uz Smiltenes kultūras centru, kur notika bataljona dibināšanas gadadienai ...

05.12.2016

Ministru kabineta noteikumi Nr.491 “Kārtība, kādā tiek noteikta mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācija” paredz, ka līdz 2017.gada 1.janvārim visiem suņiem, kuri sasnieguši 6 mēnešu vecumu, jābūt implantētai mikroshēmai un jābūt reģistrētiem Lauksaimniecības datu centrā.   Valkas novadā suņu saimnieki ...

05.12.2016

  Valkas novada dome saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3. punktu veic nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu Valkas novada pašvaldībā.   Atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26. panta 6.1 daļai nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, izņemot ...

02.12.2016

  Valkas novada dome saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3. punktu veic nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu Valkas novada pašvaldībā.   Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami nodokļu ...

02.12.2016

7.decembrī Kārķu tautas nama kamīnzālē notiks seminārs “Aktualitātes meža apsaimniekošanā, ES atbalsts meža īpašniekiem”   Semināru lektori Meža konsultāciju pakalpojuma centra Ziemeļvidzemes nodaļas vecākais mežsaimniecības konsultants Andris Vīrs un mežsaimniecības speciālists Māris Zariņš ...

29.11.2016

Šobrīd Latvijā mūsdienīgas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē tiek ieguldīti ievērojami finanšu līdzekļi, bet šīs sistēmas sekmīga darbība iespējama tikai tajā gadījumā, ja sabiedrība izprot un piedalās sistēmas darbībā, kas izvirzīta noteikta mērķa sasniegšanai.   Valkas novada ...

28.11.2016

29.novembrī plkst. 9:00 Brīvpartijas Tartu apgabala valdes pārstāvji ar darba vizīti viesosies Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3. Tikšanās mērķis ir iepazīstināt Valkas novada domes speciālistus ar Rail Baltic trases izstrādi maršrutā Tallina-Tapa-Tartu-Valga, kas nodrošinātu labāku līdzsvaru pasažieru un ...

28.11.2016

Līdz ar jaunās tirgus vietas (Raiņa ielā 3B) atklāšanu pilsētas iedzīvotāju un viesu ērtībām ir pieejama sabiedriskā tualete, kura ir piemērota arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Līdzšinējā tualete, kas atradās blakus Valkas autoostai, ir slēgta.   Tualetes uzturēšanu finansē Igaunijas uzņēmuma ...

22.11.2016

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86.punktu, tiek organizēta sanāksme, kurā izskatīs publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus.   Sanāksme notiks Valkas novada domē, Beverīnas ielā ...

22.11.2016

Valkas novada domes sēde sasaukta 2016.gada 24.novembrī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē 1. Par Valkas novada pašvaldības institūciju darbinieku amatu klasificēšanu. Ziņo – Līga Metuzāle, Personāla nodaļas vadītāja 2. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu.Ziņo ...

21.11.2016
>