Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros septembra mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināti piedalīties: Katru pirmdienu, plkst.18:15, Valkā, ...

21.08.2018

Valkas novada domes siltumapgādes nodaļa dara zināmu, ka uz doto brīdi ir paveikti nepieciešamie siltumtrašu remontdarbi, lai varētu nodrošināt karstā ūdens padevi šo māju iedzīvotājiem.   Tā kā pagājušajā gadā no jauna uzstādītie apkures katli vēl nav darbināti tikai karstā ūdens padeves ...

21.08.2018

  Vidzemnieku dārza svētki 2018. gada 17.augustā norisinājās jau septīto gadu pēc kārtas. Saulainajā pēcpusdienā Lubānas novada “Ezerniekos”, pašā Salas ezera krastā  pulcējās vairāk nekā simts vidzemnieku, starp kuriem bija arī 26 enerģiski uzņēmēji, kurus šī gada “Vidzemes stāsti ...

20.08.2018

2018.gada 6.oktobrī notiks 13.Saeimas vēlēšanas. Lai nodrošinātu vēlēšanu norisi Valkas novadā, ir izveidoti 7 vēlēšanu iecirkņi.   21.augustā noslēdzas iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās.   Iecirkņu komisiju izveidošanas sēde notiks 24.augustā Valkā ,Semināra ...

20.08.2018

Attīstības lietu komitejas sēde sasaukta 2018.gada 20.augustā plkst. 14.00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība:   1) Pašvaldības plānotie infrastruktūras projekti (reģionālās attīstības investīciju vajadzības 2021.-2027.gada plānošanas periodā).   Ziņo – Jana Putniņa, Attīstības ...

16.08.2018

Valkas novadā no 21.– 23.augustam norisināsies pasākums “Veselības nedēļa – 2018”, Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2/16/I/035) pakalpojuma “Ārstniecības personu pakalpojumi Veselības nedēļas īstenošanai ...

16.08.2018

Šodien, 14.augustā plkst.17.00, Rīga TV24 ēterā raidījumā "Preses Klubs" viesosies Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.   Diskusiju raidījums “Preses Klubs” TV ekrānā ir skatāms katru dienu, un tajā sabiedrībā pazīstamas personības diskutē par aktualitātēm medijos.   Raidījumu ...

14.08.2018

Komiteja notiks 2018.gada 13.augustā, plkst.14.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, apspriežu zālē.   Darba kārtība :   1.   Par Valkas novada domei piederošo autobusu maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu. Ziņo – Viktors Kaņepe, finanšu analītiķis   2.   Par iesnieguma ...

10.08.2018

Komiteja notiks 2018.gada 13.augustā, plkst.13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, apspriežu zālē.   Darba kārtība :   1. Valkas novada iedzīvotāja iesniegums par telpu Valkā, Rīgas ielā 24 nomu. Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs   2. Par autobusu pieturvietas “Brīdaga” ...

10.08.2018

Sēde sasaukta pulksten 13.augustā plkst.10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, apspriežu zālē.   Darba kārtība :   1.     Par iesnieguma izskatīšanu par fizisko aktivitāšu finansēšanu Kārķu pagastā. Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs   2.     ...

10.08.2018
10.08.2018

Valkas novada dome arī šogad dāvinās pirmās klases audzēkņiem dāvanu karti kancelejas preču iegādei 15.00 EUR apmērā. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas pirmklasnieku vecāki dāvanu karti var saņemt pie skolas sekretāres Raiņa ielā 28a. Ērģemes pamatskolā, Kārķu un Vijciema sākumskolās dāvanu karti varēs saņemt pie ...

08.08.2018

Vizuālas pārmaiņas ir piedzīvojis Valkas EKO laukums Austras ielā 10. Iedzīvotāji joprojām tiek aicināti pārstrādei derīgus materiālus neizmest sadzīves atkritumu konteineros, bet nogādāt tos EKO laukumā. Tā ir katra iedzīvotāja iespēja ietaupīt, samazinot rēķinu, kas tiek piestādīts par sadzīves atkritumu konteineru tukšošanu.   EKO ...

08.08.2018

Lai iedzīvotājiem ieviestu skaidrību par karstā ūdens padeves atslēgumiem pilsētā, Valkas novada domes siltumapgādes nodaļa dara zināmu, ka dzīvojamo māju siltummezglos uzstādītajiem siltumenerģijas skaitītājiem vienu reizi divos gados ir jāveic verifikācija (pārbaude), kā to paredz MK noteikumi Nr. 40   Tuvākā vieta, ...

06.08.2018

 2017. gada 16. oktobrī Valkas novada dome un SIA “WOLTEC”, reģ. Nr. 44103097350 parakstīja līgumu par būvdarbiem projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta”. Projekta mērķis ir veicināt un attīstīt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Valkas pilsētā, veicot ...

06.08.2018