Saimniecisko lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 13.oktobrī pulksten 13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3.   Darba kārtība: 1. Par saistošo noteikumu Nr._ “Par reklāmas izvietošanu Valkas novadā” apstiprināšanu. Ziņo – Līga Šķepaste, Būvvaldes arhitekte Aleksandrs Golubovs, novada domes ...

12.10.2017

Attīstības lietu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 13.oktobrī pulksten 11.00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība: 1. Kā sakārtot teritoriju aiz autoservisa "LIGUMSS", kā padarīt iebraukšanu Valkā vizuāli pievilcīgāku?   2. Par Attīstības lietu komitejas izbraukuma sēdi novembrī uz Vijciema pagastu ...

12.10.2017

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde sasaukta 2017.gada 13.oktobrībrī pulksten 9.00, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība: 1. Par grozījumiem Valkas novada domes 2017.gada 26.janvāra lēmuma “Par Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (protokols Nr.1, ...

12.10.2017

Divpusējās sadarbības fonds Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Nacionālā klimata politika” projekta “Pieredzes apmaiņas vizīte Bodo pašvaldībā Norvēģijā par klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģiju izstrādi un pasākumu īstenošanu vietējā līmenī” ietvaros ...

05.10.2017

Turpmāk arī Valkā varēs saņemt valsts un pašvaldību publiskos pakalpojumus – 2017. gada 28. septembrī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards atklāja Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC). Reģionālās darba vizītes laikā ministrs tikās arī ar Valkas ...

28.09.2017

Igaunijas-Latvijas programma š.g. 5. oktobrī Tartu, Igaunijā atklās 3.projektu konkursu, kura ietvaros sadarbības projektus kopīga produkta vai pakalpojuma izveidošanai aicināti iesniegt mazie un vidējie uzņēmumi no Latvijas un Igaunijas. Šajā konkursā kopīgu projektu īstenošanai ir plānots piešķirt ...

28.09.2017

Ceturtdien, 28.septembrī, plkst.15:00 Valkā, Rīgas ielā 25, tiks svinīgi atklāts Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (turpmāk – VPVKAC).   VPVKAC svinīgajā atklāšanā aicināti piedalīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji – ...

26.09.2017

Pateicoties fonda “Iespēju tilts” aktīvai darbībai, paplašināts sociālo pakalpojumu klāsts Valmierā,   un vidzemniekiem tuvākajā laikā būs pieejams jauns īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums – atelpas brīdis. Atelpas brīdis ir pakalpojums, kura mērķis ir bērniem ar invaliditāti un smagiem ...

26.09.2017

Valkas novada dome 11. oktobrī plkst.18.00 pašvaldības telpās, 2.stāva zālē, Beverīnas ielā 3, organizē tikšanos ar iedzīvotājiem.   Tikšanās laikā domes vadība informēs iedzīvotājus par aktualitātēm pašvaldībā, kā arī sniegs atbildes uz iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem. Ar ...

25.09.2017

Valkas novada domes sēde sasaukta 2017.gada 28.septembrī pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāvā, zālē.   Darba kārtība: Par Latvijas valsts simtgades pasākumiem Valkas novadā. Informē – Aivars Ikšelis, IKSJ nodaļas Izglītības un kultūras daļas vadītājs   1.Par valsts budžeta mērķdotācijas ...

25.09.2017

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 27.septembrī pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība : 1.Par adreses apstiprināšanu ēku īpašumam Valkas pagastā “Irbes”; 2.Par adrešu aktualizāciju Valkas novada teritorijā reģistrētajām nedzīvojamo telpu grupām; 3.Par nekustamā īpašuma ...

22.09.2017

2017.gada 13.oktobrī, Valkā, Rīgas ielā 25 (1.stāvā), Valkas novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) klientus pieņems Valsts darba inspekcijas (turpmāk – VDI) speciālists, tiks sniegtas konsultācijas un informācija saistībā ar VDI darbu, pakalpojumiem un e-pakalpojumiem.   Valkas ...

21.09.2017

Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros, 2017.gada aprīlī tika uzsāktas vairākas aktivitātes un 2017.gada oktobra mēnesī norisināsies sekojošas aktivitātes:   Visvairāk dalībnieku ir iesaistījušies ...

21.09.2017

15. septembrī reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” norisinājās SIA “ZAAO” (ZAAO) Atvērto durvju dienas un projekta “Tīra vide teiks Paldies” uzsākšanas pasākums, kas vienkopus pulcēja pašvaldību vadītājus, par atkritumu apsaimniekošanu atbildīgos speciālistus, ...

20.09.2017

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2017.gada 18.septembrī plkst. 14:30, Beverīnas ielā 3, Valkā.   Darba kārtība: 1. Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim.Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta ...

15.09.2017
>