Nodibinājums “Tautas varas fronte” atgādina iedzīvotājus par iespēju vākt parakstus likuma par 2012.gada 8.novembra likuma "Grozījumi likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu"" atcelšanai ar mērķi samazināt referenduma slieksni.   “Parakstu vākšanas ...

19.06.2019
19.06.2019

2019.gada jūnijā Valkas pagasta pārvalde veic koka margu izbūvi pirms diviem gadiem LEADER projektā “Tiltiņa atjaunošana Lugažu muižas parkā Valkas pagastā” atjaunotajam tiltiņam, kas uzlabo tiltiņu vizuāli un veicina tā drošību.   Projekta mērķis bija veikt Lugažu muižas parka vides sakārtošanu, ...

18.06.2019

2019.gada aprīlī tika uzsākti būvdarbi projektā “Grantsceļu bez cietā seguma pārbūve Valkas novadā” (Nr.19-09-A00702-000001).   Projekta ietvaros tiks pārbūvēti sekojošu grantsceļu posmi: Ērģemes pagasta "Liepiņas – Dzelzītes" – 1 km, Valkas pagasta "Sprīdīši – Roņi" – 1  ...

18.06.2019

Jau trešo gadu pēc kārtas SIA “ZAAO” (ZAAO) Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta rīkotajā Ilgtspējas indeksā novērtēts ar Zelta kategorijas godalgu. Zelta kategorijas iegūšana nozīmē, ka uzņēmums demonstrē atklātību un caurskatāmību, tiecas paplašināt un pielāgot savus riska vadības ...

17.06.2019

No 15. līdz 16. jūnijam, Valkas novada Zāģezerā notiks Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes militārās mācības.   Militāro mācību laikā 2.Vidzemes brigādes karavīri un zemessargi gatavosies dalībai starptautiskajās militārajās mācībās “Northern Strike 2019”, kas jūlijā norisināsies ASV.   Militāro mācību ...

14.06.2019

Risinot transporta nozares izaicinājumus attālajos lauku apvidos, Vidzemes plānošanas reģions iesaistījies jauna starptautiska projekta īstenošanā, lai kopā ar citiem jau uzsāktiem transporta nozares projektiem kompleksi risinātu mobilitātes problēmas attālos Vidzemes lauku apvidos.   Domājot par reālās vajadzībās ...

13.06.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 14.jūnijā plkst. 10.30, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par Valkas novada klimata pārmaiņu adaptācijas stratēģijas apstiprināšanu. Ziņo – Jana Putniņa, Projektu daļas vadītāja   2.   Valkas novada pašvaldības ...

13.06.2019

  2019. gada 4. jūnijā ar Valkas novada domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa svinīgo uzrunu tika atklāts Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internāts. Atklāšanas brīdi klātienē vēroja gan būvniecībā un projektēšanā iesaistītie, gan novada domes speciālisti un skolas personāls, gan pilsētas iedzīvotāji. ...

12.06.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 14.jūnijā plkst. 8.30, Valkā, Domes bulvārī 3, jaunajā Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas internātā   Darba kārtība : 1.   Par finansiālu atbalstu L. K. dalībai starptautiskajā bērnu un jauniešu daiļrades konkursā “Eurojūrmala 2019”. Ziņo – Aivars Ikšelis, ...

12.06.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 13. jūnijā plkst. 9.00, Valkā, Beverīnas ielā 3     Darba kārtība : 1.      Par nekustamā īpašuma Kārķu pagastā “Stūrnieki” sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Stūri” izveidošanu;   2.      ...

10.06.2019

  Laikraksta septītais numurs apskatāms šeit: 2019. gada jūnijs (LV) , (EST) , (RUS)   Informatīvā laikraksta izdošana ir viena no INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana”, ...

10.06.2019

2019. gada 6. jūnijā notika svinīga pamatakmens ielikšana ražotnei “Zaļkalni” Valkas novada Kārķu pagastā, līdz ar to tiek uzsākta būvniecība objektā, kas būs nozīmīgs atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai Valkas novada lauku teritorijā.   Kvalitatīvs būvprojekts, kuru ir izstrādājusi firma SIA”Geo ...

10.06.2019

14.jūnijā plkst.14.00 Valkā, pie piemiņas akmens blakus Valkas dzelzceļa stacijai notiks komunistiskā terora upuriem veltīts atceres brīdis.   1941. gada naktī no 13. uz 14. jūniju notika Latvijas iedzīvotāju masveida deportācija uz PSRS iekšzemes apgabaliem. No Latvijas bez tiesas sprieduma, iepriekšēja brīdinājuma ...

07.06.2019

Sēde sasaukta 2019. gada 10.jūnijā plkst. 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1.   Par maksas par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pārskatīšanu. ZIŅO – Ainārs Zābers, novada domes izpilddirektors   2.   Par saistošo ...

07.06.2019