Valkas novada dome aicina līdz 30. aprīlim pieteikties tos centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus, kuriem līdz šim nav bijis noslēgts līgums par atbilstoša pakalpojuma saņemšanu.   Valkas novada dome aicina līdz 30. aprīlim legalizēt savam īpašumam izbūvēto pieslēgumu bez soda sankcijām.   Realizējot ...

30.03.2020

  Šī brīža situācija valstī un pasaulē mums liek būt radošiem arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanā. Veiksmīgu risinājumu, pielāgojoties sociālās distancēšanās periodam, ir raduši daudzfunkcionālā centra „Solis Augšup” speciālisti, kuri piedāvā ...

30.03.2020

Valkas pilsētas iedzīvotāju vidū uztraukumu radījusi Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) šodien, 27. martā, publicētā informācija ar lūgumu atsaukties autobusa pasažierus, kuri svētdien, 22. martā, no plkst. 11.00 līdz 15.25 devās maršrutā Valka-Seda-Valmiera-Rīga (reisa numurs 760020), ar kuru ceļoja persona ...

27.03.2020

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa izplatības dēļ, Valkas novada dome 2020. gada 26. marta domes sēdē ir pieņēmusi lēmumu pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus   par 2020. gada 1.ceturksni - uz 2020. gada 29. maiju par 2020. gada 2.ceturksni - uz 2020. gada 15. jūliju par 2020. gada 3.ceturksni ...

27.03.2020

Vidzemes plānošanas reģions (VPR), uzsākot risināt izaicinājumus, kas lauksaimniecībā rodas klimata pārmaiņu ietekmē, seko pamatprincipam - risinājumus meklēt kopā ar tiem, kas ar to saskaras praktiski. Tāpēc 20. martā pārstāvji no VPR, Vidzemes Augstskolas (VA) un Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) tikās tiešsaistes ...

27.03.2020

Informācija publicēta saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.   Saskaņā ...

26.03.2020
25.03.2020

Šī gada 27. februāra domes sēdē tika atbalstīts konceptuāls lēmums reorganizēt esošās Valkas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes (PII), apvienojot PII “Pumpuriņš” un SPII “Pasaciņa”. Domes sēdē piedalījās arī vecāku pārstāvji, kas pauda bažas sakarā ar plānoto reorganizāciju ...

25.03.2020

Vidzemes plānošanas reģions pēdējos gadus aktualizē jautājumus par mobilitāti lauku teritorijās, aicinot ne tikai saglabāt sabiedriskā transporta pakalpojumu tīkla struktūru, bet arī rosina diskusijas un testē jaunus pārvietošanās veidus, lai iedzīvotāji laukos, neskatoties uz to, kur ir viņu dzīvesvieta, joprojām ...

25.03.2020

Kārķu pagastā:   Nosaukums Kadastra apzīmējums Nomas objekts Platība (m2)     Nr.11 135,0     Nr.16 248,0     Nr.19 180,5     Nr.24 175,4     Nr.25 154,5     Nr.26 136,7     Nr.27 275,1 “Dārziņi” 9466 ...

25.03.2020

  2020. gada 18. februārī starp Valkas novada dome un SIA “Warss+”, reģ. Nr. 44103055272, tika parakstīts līgums par būvdarbiem Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanai. Būvdarbus paredzēts uzsākt 2020. gada aprīļa mēnesī.   Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu torņa atjaunošanu ...

24.03.2020

Lai mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanās riskus, SIA „Valkas namsaimnieks” savā pārvaldībā esošajās daudzdzīvokļu mājās jau no 16. marta katru dienu apstrādā māju ieejas durvju rokturus un kodu atslēgas ar dezinfekcijas līdzekļiem. Dezinficējot durvju rokturus, iespējama neliela metāla nokrāsas ...

24.03.2020

Domes sēde sasaukta 2020. gada 26. martā plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, sēžu zālē   Darba kārtība : 1.   Par finansiālu atbalstu *** startiem Latvijas un Eiropas čempionātā jauniešiem. 2.   Par projekta „Labais vairo labo Kārķos” īstenošanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu. 3.   ...

23.03.2020

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju ar mērķi ierobežot vīrusa “Covid-19” izplatību, SIA “ZAAO” (ZAAO) turpina atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu ievērojot piesardzības pasākumus, lai izslēgtu potenciālos riskus.   1)      Saziņa ar ZAAO ...

23.03.2020

Ceturtdien, 26.martā plkst.13:30 (pēc Latvijas laika) interesenti no visas Latvijas tiek aicināti pievienoties vebināram* “Vai digitalizācija un tehnoloģijas var atrisināt pārvietošanās jautājumus laukos?”.   Seminārs tiek organizēts projekta MAMBA ietvaros, kas Latvijā vairāk pazīstams ar pilotprojektu “transports ...

23.03.2020