Deputāti
 

VENTS ARMANDS KRAUKLIS

Priekšsēdētājs

(vents.krauklis@valka.lv)

tel.64722234

 

Finanšu komitejas priekšsēdētājs;

Izglītības, kultūras un sporta komiteja;

Attīstības lietu komitejas priekšsēdētājs;

Saimniecisko lietu komiteja;

Sociālo lietu komiteja

 

VIESTURS ZARIŅŠ

Priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos un sociālā darba jautājumos

(viesturs.zarins@valka.lv)

tel.64722237

 

Finanšu komiteja;

Attīstības lietu komiteja;

Sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs

       
 

 

UNDA OZOLIŅA

Priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras, sporta un ārējo sakaru jautājumos

(unda@valka.lv)

tel.26420679

 

Finanšu komiteja;

Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja;

Attīstības lietu komiteja

 
 

MARUTA STABULNIECE

(maruta.stabulniece@valka.lv)

 

Izglītības, kultūras

un sporta komiteja;

Attīstības lietu komiteja

       
   

 

AGRIS SIMULIS

(agris.simulis@valka.lv)

tel. 64724055, 29434615

 

Saimniecisko lietu komitejas priekšsēdētājs;

Finanšu komiteja;

Attīstības lietu komiteja

 

   

ANDIS SULA

(andis.sula@valka.lv)

 

Saimniecisko lietu komiteja;

Sociālo lietu komiteja

 

       
 

KRISTAPS SULA

(kristaps.sula@valka.lv)

 

Finanšu komiteja;

Saimniecisko lietu komiteja

   

SANDRA PILSKALNE

(sandra.pilskalne@valka.lv)

tel.26391437

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja;

Sociālo lietu komiteja

       
 

EVIJA SMANE

(evija.smane@valka.lv)

tel.28321419

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja;

Sociālo lietu komiteja

   

AIVARS SJADEME

(aivars.sjademe@valka.lv)

tel.29660985

 

Saimniecisko lietu komiteja;

 

 

       
   

 

VALDIS ŠAICĀNS

(valdis.saicans@valka.lv)

 

tel. 29145365

Izglītības, kultūras un sporta komiteja;

Attīstības lietu komiteja;

Finanšu komiteja

 

DACE BAŠĶE

(dace.baske@valka.lv)

 

Sociālo lietu komiteja;

 

       
 

ANDRIS DAINIS

(andris.dainis@valka.lv)

tel.26455849

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja;

Sociālo lietu komiteja

 
 

AGRIS KRASTIŅŠ

(agris.krastins@valka.lv)

 

Finanšu komiteja;

Saimniecisko lietu komiteja;

Attīstības lietu komiteja

 

       
 

JĀNIS ANŽE

(janis.anze@valka.lv)

 

Saimniecisko lietu komiteja;

 

   

 

 

>