23.08.2017
Zemes komisijas sēdes darba kārtība (25.08.2017.)

Zemes komisija sasaukta 2017.gada 25.augustā pulksten 13:00, Beverīnas ielā 3, Valkā.

 

Darba kārtība :

1.Par nomas līgumu noslēgšanu par zemi garāžu uzturēšanai, kas atrodas uz zemes gabala Kārķu pagasta Kārķos “Tirgotava”;

2.Par nomas līguma noslēgšanu par zemes gabalu Ērģemes pagastā, “Bērziņi”;

3.Par A.D. iesniegumu izskatīšanu;

4.Par nosacījumu apstiprināšanu Valkas novada Zvārtavas pagasta nekustamā īpašuma „Jaunlībieši” zemes vienību sadalīšanai;

5.Par nosacījumu apstiprināšanu Valkas novada Zvārtavas pagasta nekustamā īpašuma „Jauncelmiņi” zemes vienību sadalīšanai;

6.Par nosacījumu apstiprināšanu Valkas novada Kārķu pagasta nekustamā īpašuma „Tirgi” zemes vienības sadalīšanai;

7.Par nosacījumu apstiprināšanu Valkas novada Vijciema pagasta nekustamā īpašuma „Jaunpaukulītes” zemes vienības sadalīšanai;

8.Par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību un nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Valkā, Tālavas iela 43 zemes vienības sadalīšanai;

9.Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Vijciema pagastā “Jaunvērzemnieki” sadalīšanai.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.