08.08.2019
Zemes komisijas darba kārtība (12.08.2019.)

Sēde sasaukta 2019. gada 12. augustā plkst. 13.30, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

1.         Par nekustamā īpašuma Vijciema pagastā “Bērzi” sadalīšanu;

 

2.         Par adresācijas datu sakārtošanu nekustamam īpašumam “Liepiņas”, Vijciema pagastā;

 

3.         Par SIA “***” piederošo nekustamo īpašumu apvienošanu vienā īpašumā ar adresi Parka iela 25, Valka, Valkas novads;

 

4.         Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Valkā, Meža ielā 4B, zemes vienības sadalīšanai;

 

5.         Par nosacījumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Zvārtavas pagastā “Pļavnieki”, zemes vienības sadalīšanai;

 

6.         Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienības Valkas novada Kārķu pagasts “Vecumi” sadalīšanai;

 

7.         Par zemes vienības Ērģemes pagastā “Smiltnieki” pievienošanu nekustamam īpašumam “Jāņi”;

 

8.         Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā “Valža iela 10” sadalīšanu;

 

9.         Par pienākumu reģistrēt ēkas Valkas pagastā “Bērzezers 60” valsts nekustamā īpašuma kadastra reģistra informācijas sistēmā un paaugstinātas nomas maksas piemērošanu;

 

10.       Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkas pagastā, “Alieši 122”, nomu;

 

11.       Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 40”, nomu;

 

12.       Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 37”, nomu;

 

13.       Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 33”, nomu;

 

14.       Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 91”, nomu;

 

15.       Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 157”, nomu;

 

16.       Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes vienību Valkas pagastā, “Indras 1”, nomu;

 

17.       Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 217”, nomu;

 

18.       Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes vienību Valkas pagastā, “Stūrīši”, nomu;

 

19.       Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 152”, nomu;

 

20.       Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 85”, nomu;

 

21.       Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 2”, nomu;

 

22.       Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 77”, nomu;

 

23.       Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 59”, nomu;

 

24.       Par nomas līguma termiņa pagarināšanu par zemes gabala Valkā, “Celtnieks 207”, nomu;

 

25.       Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.