29.08.2014
Vijciemā diskutē par pagasta attīstību

Trešdien, 2014.gada 27.augustā, Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un pašvaldības pārstāvji devās izbraukumā uz Vijciemu, lai dabā apskatītu tos objektus, kuru problēmu risināšanā nepieciešams pašvaldības atbalsts.

Darba kārtībā tika iekļauta Vijciema pamatskolas, sporta zāles, skolas klēts, Vijciema magazīnas, Celīškalna un Meža skolas apskate. Delegācija apskatīja arī jaunos volejbola laukumus pagastā.

Vijciema pagasta pārvaldes vadītāja Mārīte Kalniņa akcentēja, ka iedzīvotājiem būtisks ir jautājums par ūdensapgādi Vijciemā, lai iedzīvotājiem būtu nodrošināts kvalitatīvs dzeramais ūdens. Viena mēneša laikā Attīstības un plānošanas nodaļa un Vijciema pagasta pārvalde veiks tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi un izpēti Vijciema ūdensapgādes un kanalizācijas projekta izstrādāšanai.

Pagasta pārvalde arī plāno veikt sakopšanas darbus Vijciema pagasta Meža skolā un uzsākt Vijciema magazīnas un pamatskolas klēts īpašumu sakārtošanu. Pašvaldība tāpat plāno pieaicināt ekspertus, lai risinātu radušos problēmu par Vijciema pamatskolas pamatu nosēšanās iemesliem.

Deputāti diskutēja arī par Celīškalna torņa būvniecību pagastā, kas būtu jauns un interesants tūrisma objekts novadā. Būvvaldes ainavu arhitekte uzskicēs iespējamos variantus par torņa, suvenīru tirgotavas, labierīcību un piknika vietas izvietošanu Vijciema pagastā pie Celīškalna.

Plkst.13.00 Valkas novada domes deputāti pagasta pārvaldes mazajā zālē tikās ar iedzīvotājiem un atbildēja uz viņu jautājumiem, kā arī pastāstīja par plānoto pagasta attīstībā.

Informāciju sagatavoja Zane Brūvere

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.