08.08.2014
Vidzemē jāizsludina jaunas karantīnas teritorijas

Ceturtdien, 7.augustā Valkas novada domē tika sasaukta trešā Civilās aizsardzības komisijas ārkārtas sēde, kurā piedalījās arī zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis. Tās laikā tika paziņots, ka saskaņā ar slimības instrukciju Vidzemē jāizsludina jaunas teritorijas, kurās nosakāma karantīna.

6.augustā vakarā saņemtie laboratorisko analīžu rezultāti apstiprina ĀCM vīrusa klātbūtni vēl vienā piemājas saimniecībā Valkas novada Valkas pagastā, kurā tika turētas 2 cūkas. ĀCM vīruss konstatēts vienai mājas cūkai.

Līdz šim saslimšana tika konstatēta Ērģemes pagastā, kas tika definēta kā aizsardzības zona, kopš vakardienas tajā iekļauts ir arī Valkas pagasts un Valkas pilsēta. Savukārt iepriekšējām uzraudzības zonām pievienoti Vijciema un Zvārtavas pagasti Valkas novadā un Plāņu pagasts Strenču novadā.

Ārkārtas sēdē ministrs un PVD pārstāvji skaidroja situāciju un atbildēja uz klātesošo jautājumiem.

“Saņemam daudz jautājumus, cilvēki nezina un nesaprot, ko darīt, tāpēc Lauku konsultāciju centra pārstāvjiem un Lauku atbalsta dienestam ir jāzina precīza informācija par jebkuru situāciju, kas saistīta ar ĀCM, lai varētu zemniekiem paskaidrot, ko konkrētā situācijā darīt tālāk”, uzsvēra Dūklavs.

Sanāksmes laikā zemniekiem tika atgādināts, ka gaļu var izplatīt tikai katras zonas iekšienē, kas nozīmē, ka, piemēram, aizsardzības zonā zemnieki var pārdot gaļu savā starpā, bet to nedrīkst pārdot ārpus zonas. Ja kautuve ir zonas ietvaros, dzīvnieku nokaut var. Savukārt, ja gaļu pārstrādā konservos, to var realizēt arī ārpus aizsardzības zonas.

Tāpat, ministrs norādīja, ka ir jāskaidro cilvēkiem, kādas ir viņu iespējas, ja dzīvnieki ir jālikvidē. Dūklavs atgādina, ka katras saimniecības gadījums ir unikāls un skatāms atsevišķi, tas būtu jānodrošina izpilddirektoram, pagasta pārvalžu vadītājiem.

Šobrīd tiek lemts par dažādām atbalsta programmām zemniekiem, kuri ir gatavi no cūkkopības pārorientēties uz, piemēram, aitkopību. Valkas novada domes priekšsēdētājs Zemkopības ministram izklāstīja divus iespējamos atbalsta variantus, kas bija izkristalizējušies diskusijās ar novada zemniekiem, jo ne visiem būs iespēja pārorientēties uz citu jomu. “Novadā zemnieku, kas nodarbojas ar cūkkopību nav daudz, tāpēc katrs no viņiem ir svarīgs”, norādīja Vents Armands Krauklis.

Informāciju sagatavoja Zane Brūvere

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.