18.03.2019
Vēlēšanu iecirkņu locekļu kandidātiem

2019. gada 25. maijā Latvijā notiks kārtējās Eiropas Parlamenta vēlēšanas.

 

Vēlēšanu norises nodrošināšanai Valkas novadā ir izveidoti 7 iecirkņi.

 

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā:

1) reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām,

2) vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji,

3) attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi.

 

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1) kurš prot latviešu valodu,

2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība,

3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs,

4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts,

 

Pieteikumu iesniegšana un pretendentu izvēle

Darbam vēlēšanu iecirknī Valkas novadā jāpiesakās Valkas novada vēlēšanu komisijā.

 

Personīgi parakstīts pieteikums ir jāiesniedz līdz 2019. gada 9. aprīlim Valkā Beverīnas ielā 3 (sekretariātā) vai pa pastu Valkas novada vēlēšanu komisijai, Semināra ielā 9, Valka, Valkas novads, LV4701.

 

Pieteikuma veidlapa CVK mājas lapā vai šeit   word  vai pdf

 

Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un nodrošinās fizisko personu datu aizsardzību.

 

Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu ievēlēšana

Pašvaldības vēlēšanu komisija līdz 15. aprīlim ievēl iecirkņa komisijas locekļus un ieceļ iecirkņu komisiju priekšsēdētājus un sekretārus. Ievēlēti ir tie kandidāti, kuri saņem visvairāk balsu, turklāt balsu skaits nedrīkst būt mazāks par klātesošo pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļu absolūto balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirīgā ir vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss.

 

Vairāk informācijas Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv sadaļā eiropas Parlamenta vēlēšanas 2019.

 

R.Rastaks Valkas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.