12.11.2013
Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” paziņo:

Valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” paziņo: 24.09.2013. noslēgts apbūvēta zemesgabala Upītes ielā 9, Valkā, Valkas novadā (kadastra Nr.9401 001 0004), 56/809 domājamo daļu pirkuma līgums (pirkuma cena 70,54 Ls/ 100,37 EUR). Pircējs – Vilis Zvirbulis. 25.09.2013. noslēgts apbūvēta zemesgabala Upītes ielā 9, Valkā, Valkas novadā (kadastra Nr.9401 001 0004),  699/809 domājamo daļu pirkuma līgums (pirkuma cena 880,45 Ls/ 1252,77 EUR). Pircējs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Valkas meliorācija”.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.