01.06.2018
Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram 1 gads

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) uzsāka valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi reģionu nozīmes attīstības centros 2015.gadā, Valkas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (turpmāk – Valkas VPVKC) savu darbību uzsāka pirms gada – 2017.gada 1.jūnijā. Līdz ar to Valkas VPVKAC ir viens no 78 VARAM izveidotajiem valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, un viens no 6 reģionālās nozīmes valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, kas nodrošina pašvaldības pakalpojumu sniegšanu un valsts institūciju – Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts zemes dienesta un Valsts darba inspekcijas pakalpojumu pieejamību vienuviet, tādējādi, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju pieteikt pakalpojumu un saņemt konsultāciju no valsts iestādes pārstāvja klātienē.

 

Valkas VPVKAC iedzīvotājiem ir ērti pieejams Valkā, Rīgas ielā 25, 1.stāvā.

 

Klientu apkalpošanas centri darbojas uz pašvaldību klientu centra bāzes saskaņā ar vienotiem "vienas pieturas aģentūras" principiem, Valkas VPVKAC nodrošina:

 • Pakalpojumu pieteikšanu klātienē. (Iespēja klātienē pieteikt Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts zemes dienesta un Valsts darba inspekcijas pakalpojumus, kā arī saņemt pašvaldības pakalpojumus).
 • Konsultācijas par e-pakalpojumiem. (Konsultācijas par 7 valsts iestāžu e-pakalpojumiem un praktisku palīdzību darbā ar datoru, internetu un eID kartes lasītāju).
 • Informācijas sniegšanu un konsultācijas. (Informācija par tuvāko valsts iestāžu reģionālo struktūrvienību, tās darba laikiem un pieteikšanās kārtību).

 

Tātad Valkā informāciju un konsultācijas var saņemt:

 • klātienē Valkas VPVKAC Rīgas ielā 25, 1.stāvā, Valkā
 • zvanot pa tālruni: 66954878
 • sūtot elektronisku pastu uz:

 

Iepriekš minētās konsultācijas par 7 valsts iestāžu e-pakalpojumiem ir sekojošas:

 • Valsts ieņēmumu dienests (VID),
 • Valsts zemes dienests (VZD),
 • Valsts darba inspekcija (VDI),
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA),
 • Lauku atbalsts dienests (LAD),
 • Lauksaimniecības datu centrs (LDC),
 • Uzņēmumu reģistrs (UR).

 

Valkas VPVKAC jeb klientu apkalpošanas centrā var saņemt informāciju, atbalstu, konsultāciju fiziskas un juridiskas personas par valsts iestāžu pakalpojumiem, valsts iestāžu e-pakalpojumu lietošanu un nodrošināt informāciju, atbalstu, konsultāciju valsts pārvaldes portālā www.latvija.lv ievietoto e-pakalpojumu pieteikšanā, lietošanā, kā arī darbā ar datoru, e-parakstu un e-adresi. Ir iespēja veikt mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra datubāzē “Mājas dzīvnieku uzskaites vienotā informācijas sistēma”.

 

No 2018.gada 1.februāra Valkas VPVKAC ir pieslēgts kopējam VARAM konsultatīvajam tālrunim – “Telefonijas projekts”, lai klients varētu noskaidrot un rast atbildes uz sev interesējošu jautājumu attālināti saistībā ar portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu klāstu, tādā veidā veicinot ātrāku un ērtāku klientu apkalpošanu. Informācijai – telefonsarunas tiek ierakstītas un reģistrētas “Ventspils Digitālā centra” izveidotajā un uzturētajā VPVKAC pakalpojumu vadības sistēmā jeb datu bāzē.

 

Kā zināms, grūtākais ir pirmais solis. Proti, ka iedzīvotāji labprāt izmantotu e‑pakalpojumus, taču pirmajā reizē viņiem būtu nepieciešama konsultācija un kāds, kurš palīdz. Tāpēc arī VPVKAC galvenais mērķis ir mudināt sabiedrību izmēģināt lietot valsts sniegtos pakalpojumus e-vidē, jo tuvākajā nākotnē arī vairāki pašvaldības pakalpojumi būs pieejami elektroniski (vairākas pašvaldības ir jau iekļāvušas dažus savus pašvaldības pakalpojumus e-vidē portālā www.latvija.lv ). Līdz ar to klientu apkalpošanas centros iespējams izmēģināt e-pakalpojumus speciālista vadībā, lai nākamo reizi to uzdrīkstētos darīt jau paši. Tātad, ja neesi pārliecināts par kādu valsts pakalpojumu, vai nav skaidrs, kā aizpildīt kādu veidlapu, iesniegumu, atnāc uz Valkas VPVKAC! Palīdzēsim, izskaidrosim un, ja būs nepieciešams, sazināsimies ar atbildīgo iestādi, lai precizētu neskaidro informāciju.

 

Uzzini vairāk par pašvaldībā pieejamajiem valsts pakalpojumiem arī www.latvija.lv/pakalpojumucentri

 

 

Valkas VPVKAC kontaktinformācija:

Tālrunis: 66954878

E-pasts: valka[uz]pakalpojumucentri[punkts]lv

Adrese: Rīgas iela 25, 1.stāvs, Valka, Valkas novads, LV-4701

 

Valkas VPVKAC darba laiks:

Pirmdiena: 8:00 – 18:00

Otrdiena: 8:00 – 17:00

Trešdiena: 8:00 – 17:00

Ceturtdiena: 8:00 – 17:00

Piektdiena: 8:00 – 16:00

Sestdiena: slēgts

Svētdiena: slēgts

 

VPVKAC speciālisti katru darba dienu sniedz informāciju par VID e-pakalpojumiem un atbalstu darbam portālā www.latvija.lv

 

SVARĪGI! Dodoties uz VPVKAC, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. Ja plāno izmantot e-pakalpojumus, jābūt personas apliecībai (eID), kurā aktivizēts e-paraksts, atsevišķiem pakalpojumiem personas identifikācijai nepieciešami internetbankas pieejas kodi. Atkarībā no pakalpojuma specifikas var būt nepieciešami papildu dokumenti. 

 

Sīkākai informācijai: http://valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/valsts-un-pasvaldibas-vienotais-klientu-apkalposanas-centrs

 

Valkas VPVKAC 1.dzimšanas dienā vēlos teikt: PALDIES sadarbības iestādēm – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (it īpaši Vienas pieturas aģentūras nodaļai), Valsts ieņēmumu dienestam (it īpaši VID klientu apkalpošanas speciālistei Vitai Ķaukulei), Valsts zemes dienestam (it īpaši VZD klientu apkalpošanas speciālistei Signei Bokai) un Valsts darba inspekcijai (it īpaši VDI speciālistei Daigai Bērziņai), kā arī Valkas novada domei par veiksmīgu sadarbību!

 

Vissirsnīgākais PALDIES arī Valkas VPVKAC klientu apkalpošanas speciālistei – Ausmai Adienei!

 

Lai saulaina un pozitīvām emocijām pilna vasara!

 

 

Linda Zariņa, Valkas VPVKAC vadītāja

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.