24.08.2020
Valkas novada domes sēdes darba kārtība (27.08.2020.)

Domes sēde sasaukta 2020. gada 27. augustā plkst. 10.00 Valkā, Beverīnas ielā 3, 2. stāva sēžu zālē.

 

Darba kārtība:

1.   Par izsoles rezultātu apstiprināšanu par nekustamo īpašumu Ērģemes pagastā “Rozas”.

 

2.   Par Kārķu pagasta pārvaldes pasažieru autobusa SETRA maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu.

 

3.   Par Valkas novada Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra cīņu zāles izmantošanas maksas apstiprināšanu.

 

4.   Par grozījumiem Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra lēmumā “Par administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.1, 1.§) 19., 20., 22., 26., 27., 28., 30., 35., 56., un 65.pielikumā.

 

5.   Par Valkas mežaparka publisko apspriešanu.

 

6.   Par atļauju reģistrēt juridisko adresi.

 

7.    Par Vijciema sākumskolu.

 

8.   Par SIA “Tīnes” iesnieguma izskatīšanu.

 

9.   Dzīvokļu jautājumu izskatīšana.

 

IEROSINĀŠANAI

10. Par Valkas novada domes saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Valkas novada domes 2020.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Valkas novada pašvaldības budžets 2020.gadam”” apstiprināšanu.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.