11.08.2017
Valkas novada domes pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīte Novodevjatkino Krievijā

No 8.-10.augustam Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis un Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Gunta Smane devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Novodevjatkino pašvaldību Krievijā, pēc Novodevjatkino pašvaldības vadītāja Dmitrija Majorova ielūguma.

 

Vizītes laikā tika apspriesta kopīga projekta izstrāde uzņēmējdarbības vecināšanas jomā, iesniegšanai Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas atklātam projektu konkursam. Iesniegšanas termiņš 28.09.2017.

 

Vizītes laikā Novodevjatkino pašvaldības vadītājs Dmitrijs Majorovs pastāstīja par pašvaldības teritorijas izaugsmi pēdējo 3 gadu laikā, bija noorganizēta vizīte uz divām pēdējo 3 gadu laikā uzbūvētajām pirmskolas izglītības iestādēm un pašvaldības izveidoto Radio studiju, kurā Valkas novada domes priekšsēdētājs sniedza interviju par sadarbības plāniem turpmāk un jau izveidojušos labo sadarbību. Novodevjatkino jaunie mūziķi jau ir piedalījušies Valkas mūzikas skolas organizēto jauno talantu konkursā un jauno dziedātāju konkursā Valkā/Valgā, un projekta ietvaros kopīgos sporta pasākumos.

 

Pašvaldības vadītājs un speciālisti iepazīstināja arī ar labiekārtotiem dzīvojamo māju rajoniem, izveidoto publisko pasākumu organizēšanas vietu un sakopto atpūtas teritoriju pie ūdenskrātuves ar izveidoto peldvietu un ūdensputnu mājiņām.

 

Tika apskatīts arī 2013.gadā kopīgi iestādītais Valkas pašvaldības vadītāja V.A.Kraukļa un Valkas pilsētas jauno futbolistu kociņš Novodevjatkino pašvaldības sadraudzības pilsētu alejā.

 

Pašvaldību vadītāji pārrunāja turpmāko sadarbība izglītības, kultūras un sporta jomā.

 

Novodevjatkino pašvaldības pārstāvji š.g. 18.novembrī viesosies Valkas pilsētā, kā arī piedalīsies Latvijas valsts simtgades veltītajos pasākumos.

 

Informāciju sagatavoja:

Valkas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja,

Gunta Smane

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.