20.03.2020
Valkas novada domes iestāžu darbs ārkārtas situācijas laikā

Ievērojot Ministru kabineta rīkojumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, vairākas Valkas novada pašvaldības iestādes ir slēgtas apmeklētājiem un pakalpojumus nodrošina attālināti.

 

Valkas novada domes kase

Ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtas situāciju, Valkas novada domes kase, Semināra ielā 29, Valkā ir slēgta!

 

Iemaksas kasē netiek pieņemtas, tās lūdz lūdzam veikt attālināti, izmantojot interneta banku.

 

Sociālo pabalstu izmaksas tiks nodrošinātas, 25. martā no plkst. 8.30 līdz 16.00, Valkas novada domes kasē, Semināra ielā 29, Valkā. Pabalstu saņēmēji tiks ielaisti kases telpās tikai pa vienam un izmaksas tiks izsniegtas ievērojot visus veselības drošības pasākumus, bezkontakta veidā.

 

Ja nepaspējiet sociālo pabalstu saņemt 25. martā, zvaniet uz tālruni 28379239.

 

Nākamas sociālo pabalstu izmaksas tiks nodrošinātas 9. aprīlī.

 

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa no 16. marta līdz 12. maijam klātienē veiks tikai dzimšanas reģistrāciju un miršanas reģistrāciju.

 

Atkārtotu civilstāvokļa apliecību  un izziņu pieprasīšanu, kā arī dzīvesvietas deklarēšanu lūdzam veikt, izmantojot portālu www.latvija.lv, obligāti norādot kontakttālruni, lai varam ar Jums sazināties.

 

Lūdzam atlikt dokumentu kārtošanu, kas nav steidzama, ja tas prasa apmeklējumu klātienē.

 

Informācija pa tālruņiem 64781556, 64781557, 28350388 vai e-pastā dzimtsaraksti@valka.lv.

 

Valkas novada Attīstības un plānošanas nodaļa

 

Līdz 12. maijam steidzamu jautājumu gadījuma par nekustamā īpašuma nodokli, zemes un nekustamā īpašuma nomu, kā arī citiem ar novada attīstību saistītiem jautājumiem, lūdzam, sazināties attālināti zvanot vai  vai rakstot uz e-pastu:

Gunta Smane, t.26463408, e-pasts gunta.smane@valka.lv

Lāsma Engere, t.29299595, e-pasts lasma.engere@valka.lv

Daira Zalužinska, t.29237967, e-pasts daira.zaluzinska@valka.lv

 

Valkas novada sociālais dienests

 

Valkas novada sociālais dienests Valkā, Rūjienas ielā 3D un sociālie darbinieki pagastu pārvaldēs, no 16.marta līdz 12. maijam ierobežo klientu apkalpošanu klātienē.

 

Klātienes pakalpojumi tiek nodrošināti TIKAI neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās.


Iesniegumi tiek pieņemti attālināti, parakstīti ar drošu elektronisku parakstu vai iesniegti caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, kā arī pieņemti telefoniski vai sūtīti skenētā veidā e-pastā uz darbinieka e-pastu.

Iztikas līdzekļu deklarācijas un pabalsti dzīvoklim  tiks pagarinātas automātiski, bez papildus dokumentu iesniegšanas.

 

Iesniegumus var iemest arī pasta kastītē pie sociālā dienesta ieejas durvīm.

 

Valkas novada bāriņtiesa

Valkas novada bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošinās attālināti, izņemot gadījumus, kad būs nepieciešams izbraukt uz vietas. Bāriņtiesa aicina izvērtēt iespēju notariālos pakalpojumus saņemt pēc 13. maija.

 

Lūgums izglītības iestādēm, mediķiem, sociālajam dienestam, policijas darbiniekiem un arī visiem iedzīvotājiem, kas konstatē, ka pašvaldībā ir:

             - bērni, kuri valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ, šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības;

             - bērni, kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā, un nav, kas par bērniem parūpējas;

            - aizgādnībā esoša persona, kuras aizgādnis atrodas ārpus Latvijas;

par to telefoniski informēt bāriņtiesu.

 

Nepieciešamības gadījumos lūgums sazināties pa tālruņiem 29453790, 27820458, 27840754 vai e-pastu barintiesa@valka.lv

 

Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs no šī gada 13. marta uz nenoteiktu laiku pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. 

 

Iedzīvotāji šobrīd aktuālos VID pakalpojumus var saņemt elektroniski, VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, kā arī zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai arī uzdodot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. 

 

Informāciju par zemāk uzskaitīto valsts iestāžu e-pakalpojumiem un to lietošanu variet saņemt zvanot uz Valkas novada VPVKAC kontakttālruņiem : 66954878; 26442285; 28644365, vai sūtot savu jautājumu rakstiski uz e-pastu: valka@pakalpojumucentri.lv

 • Valsts ieņēmumu dienests
 • Valsts zemes dienests
 • Valsts darba inspekcija
 • Lauksaimniecības datu centrs
 • Uzņēmumu reģistrs
 • Lauku atbalsta dienests
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūra
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
 • Būvniecības valsts kontroles birojs

 

 SIA “Valkas namsaimnieks”

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, lūdzam bez vajadzības neapmeklēt SIA „Valkas Namsaimnieks”, bet saziņai izmantot telefonus:


1) SIA "Valkas Namsaimnieks" norēķinu kase no 13.marta uz nenoteiktu laiku ir slēgta.
2) tehnisku problēmu gadījumā zvanīt 29426197 vai 26546111; ārpus darba laika 25606020
3) par norēķiniem zvanīt  64781271
4) par citiem jautājumiem 64781269 vai 64781272


Lūdzam rēķinu apmaksu iespēju robežās veikt elektroniski.

 

Valkas novada Tūrisma un informācijas birojs

Valkas novada Tūrisma un informācijas birojs līdz šī gada 12. maijam (vai līdz turpmāk valsts oficiālo iestāžu noteiktajam datumam) pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē.


Pārējie ikdienas darbi tiks veikti ierastajā kārtībā.

 

Jautājumu gadījumā zvaniet 26446602, 26496945, 64725522 vai rakstiet uz e-pastu: tib@valka.lv

 

 Valkas pilsētas kultūras nams

 

Valkas pilsētas kultūras namā tiek ierobežota pasākumu rīkošana no 13. marta līdz 12. maijam.

 • Līdz 12. maijam tiek apturēta visu senioru kolektīvu darbība!
 • 22.martā plānotais “Balto Lāču” koncertprogrammas  “Pamet skumjas, pamet nievas...” koncerts tiek PĀRCELTS uz 28. augustu plkst. 19.00. Visas iegādātās biļetes ir derīgas, tāpēc aicinām tās saglabāt!
 • 25. martā plānotais komunistiskā genocīda upuriem veltītais atceres pasākums Lugažu stacijā ir atcelts un autobuss no kultūras nama netiks organizēts, bet aicinām visus cilvēkus, kas vēlas izrādīt cieņu, nolikt ziedus pie Lugažu stacijas pieminekļa individuāli jebkurā laikā.
 • 28. martā plānotā "Valkas novada Lauku balle" tiks PĀRCELTA uz citu datumu.

 

Aicinām sekot līdzi aktuālākajai informācijai par pārcelto pasākumu norises laikiem www.valka.lv pašvaldības tīmekļa vietnē.

 

Valkas novadpētniecības muzejs

 

Valkas novadpētniecības muzejs apmeklētājiem ir slēgts no 2020.gada 13.marta līdz 12. maijam.

 

Neatliekamos gadījumos lūdzam sazināties rakstot uz e-pastu: muzejs@valka.lv

 

Valkas novada Centrālā bibliotēka

 

Valkas novada Centrālā bibliotēka ir apmeklētājiem slēgta līdz š.g. 12. maijam.

 

Īpašs aicinājums mūsu lasītājiem – senioriem – atturēties no došanās ārpus dzīvesvietas un izmantot bibliotēkas piedāvājumu saņemt sev vēlamās grāmatas vai žurnālus ar piegādi mājās, sazinoties ar bibliotekāru pa tel. 64723672, 29136199.

 

Aicinām autorizētos lasītājus:

 • izmantot Valkas bibliotēkas elektronisko katalogu https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx, lai pasūtītu vēlamās grāmatas. Bibliotekāre sazināsies ar Jums, lai vienotos par grāmatu saņemšanas veidu un vietu,
 • bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē www.3td.lv mobilajā ierīcē vai datorā,
 • par bērnu literatūras saņemšanas iespējām lūdzam sazināties pa tel. 64722965.

 

Grāmatu pasūtījumus un zvanus apkalposim DARBA DIENĀS no pl. 10.00 līdz 18.00.

 

Valkas novada Centrālās bibliotēkas kontaktinformācija: 64723672, 29136199, valkasbiblioteka@valka.lv

 

Valkas Mākslas skola

 

No 23.marta mācības Valkas Mākslas skolā notiks attālināti. Mācību uzdevumi tiks publicēti Valkas novada mājas lapā www.valka.lv un Valkas Mākslas skolas Facebook lapā.

 

Lūdzam audzēkņus un vecākus sekot informācijai!

 

Sīkāka informācija pa telefonu 26488684 vai 26227808, kā arī elektroniski makslasskola@valka.lv vai sniedze.ragze@valka.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.