15.10.2020
Valkas novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība (16.10.2020.)

Sēde sasaukta 2020.gada 16.oktobrī plkst. 11.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.

 

DARBA KĀRTĪBA:

1. Par projekta “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” finansējuma palielināšanu.

ZIŅO T.Simtiņš, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.