08.04.2019
Valkas novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība (08.04.2019.)

Sēde sasaukta 2019. gada 8.aprīlī plkst.10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē.

 

Darba kārtība :

 

1.     Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Ražošanas teritorijas izveidošana atjaunojot degradēto teritoriju Kārķu pagastā” realizācijai.

Ziņo – Iveta Markova, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja vietniece budžeta plānošanas jautājumos

 

2.     Par projekta “Izzini un dari Zvārtavas pagastā” līdzfinansēšanu.

Ziņo – Gunta Smane, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.