27.02.2018
Valkas novada dome izsludina ideju konkursu “Valkas pilsētas noformējums”

Valkas novada dome izsludina ideju konkursu “Valkas pilsētas noformējums”. Tā mērķis ir atrast mākslinieciski augstvērtīgu un ekonomiski izdevīgu dizaina risinājumu Valkas pilsētas noformējumam četros gada svētkos – Lieldienas, Līgo svētki, Valsts svētki, Ziemassvētki (un gadu mija).

 

 

Ideju konkursā pašvaldība vēlas piesaistīt jaunas un profesionālas dizaina idejas. Labāko ideju autoriem paredzētas naudas balvas, balvu fonds 1000 eiro.

 

 

“Noformējumam ir jārada svētku sajūta, paredzot to izvietot noteiktu laiku un tas nedrīkst būt bīstams iedzīvotājiem un pilsētas infrastruktūrai”, stāsta domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes daļas vadītājs Rolands Rastaks. “Sagaidām, ka noformējums būs viegli modulējams jaunai interpretācijai un būs veidots izmantojot pilsētvidei piemērotus materiālus, kā arī būs viegli transportējams, uzstādāms, demontējams, uzglabājams un atkārtoti izmantojams”.

 

 

Konkursa laikā žūrijas komisija izvērtēs pretendentu iesniegtās idejas, kas izstrādātas saskaņā ar nolikumu. Iesniegt var kompleksu visu četru notikumu vienotu ideju vai pa daļām katram notikumam atsevišķu idejas risinājumu.

 

 

Piedalīties konkursā var visas juridiskās un fiziskās personas, t.sk., profesionālie mākslinieki, attiecīgajās nozarēs studējošie, mākslas skolas audzēkņi, skolēni, kuri nolikumā noteiktajā kārtībā iesnieguši konkursa piedāvājumu.

 

 

Konkursa piedāvājumi jāiesniedz vienā eksemplārā līdz 2018. gada 12. aprīlim plkst.14.00 Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, LV-4701, personīgi vai pa pastu.

 

 

Konkursam iesniegto ideju vērtēšanu veic žūrijas komisija. Interesenti ar nolikumu var iepazīties Valkas novada domes mājaslapā www.valka.lv.  Nolikumu pretendenti varēs saņemt uz savu e-pastu, vispirms nosūtot pieprasījuma vēstuli uz e-pastu rolands[punkts]rastaks[uz]valka[punkts]lv.

 

 

Godalgas saņem piedāvājumu autori, kuri ieguvuši lielāko punktu skaitu žūrijas komisijas vērtējumā. Ja žūrijas komisija nevienu ideju neatzīst par īstenojamu, tā patur tiesības noteikt veicināšanas balvas.

 

 

Pretendentu devīžu atšifrēšana notiks atklātā sanāksmē, tās vieta, datums un laiks tiks publicēts Pasūtītāja mājaslapā www.valka.lv ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms sanāksmes.

 

NOLIKUMS

 

 

Informāciju sagatavoja:

Zane Brūvere Kvēpa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Valkas novada dome

Tālr.:64707486

Mob.tālr. 26444002

www.valka.lv

www.facebook.com/Valkasnovads

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.