01.06.2012
Valkas Mākslas skola – labākais Norway Grants ieviestais projekts

Ceturtdien, 31.maijā Valkā viesojās Norvēģijas Karalistes vēstnieks Jāns Grēvstads (Jan Grevstad) un vēstniecības pārstāve Linda Ozola. Vizītes galvenais mērķis bija apmeklēt Valkas Mākslas skolu, kuras rekonstrukcija tika veikta Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta programmas „Pārrobežu sadarbība” apakšprojekta „Valkas un Valgas pilsētu kopējās mākslas vides attīstība” ietvaros.

Lai atbalstītu projektus jaunajās ES un EEZ valstīs un tādējādi samazinātu sociālās un ekonomiskās atšķirības, 2004.gadā tika izveidota Norvēģijas finanšu instrumentu programma. Laika periodā no 2004.līdz 2009.gadam Latvija ir saņēmusi vairāk kā 50 miljonus EUR dažādiem prioritāriem projektiem – vides, reģionālās attīstības, kultūras mantojuma, veselības, bērnu aprūpes un citiem.

Tā kā šī bija vēstnieka J.Grēvstada pirmā vizīte Valkā, tad vispirms Valkas novada domē vēstnieks tikās ar domes priekšsēdētāju Kārli Albergu, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Guntu Smani, Attīstības un projektu daļas vadītāju Ernestu Lībieti un Valgas pilsētas valdes Kultūras un izglītības nodaļas vadītāju. Vēstnieku interesēja tas, cik liela nozīme ir ES fondu finansējumam, vai dzīve pierobežā ir priekšrocība, vai tieši otrādi – tas rada kādas problēmas, kā priekšsēdētājs vērtē teritoriālo reformu Latvijā un novadu izveidi. Domes priekšsēdētājs K.Albergs atzina, ka tieši pēc novadu izveides, pašvaldībām ir lielāks budžets un līdz ar to, arī lielākas iespējas īstenot vērienīgākus projektus. „Protams, ka ES fondu līdzfinansējumam ir ļoti liela nozīme – ja to nebūtu, mēs nevarētu paveikt tik daudz infrastruktūras sakārtošanā. Mēs te, uz robežas dzīvojot, pie tā jau esam pieraduši, bet visiem citiem tā ir sava veida eksotika – būt 1 pilsētā un 2 valstīs. Ar igauņiem komunicējam gan krievu, gan angļu valodās. Kopā esam realizējuši jau vairākus projektus gan Igaunijas – Latvijas, gan Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmās,” skaidroja Kārlis Albergs.

Pēc Valkas Mākslas skolas apmeklējuma, vēstnieks Jāns Grēvstads bija patiesi apmierināts ar redzēto, jo viņam ļoti patika mūsu projekts. Vēstnieks teica, ka Mākslas skola uz viņu atstāja labu iespaidu, un tas noteikti esot labākais Norway Grants ieviestais projekts, ko viņš līdz šim redzējis.

Valkā viesojas Norvēģijas vēstnieks Jāns Grēvstads
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.