13.06.2012
Valkas koģenerācijas spēkstacijai atļauts uzsākt elektroenerģijas ražošanu

Šonedēļ ir veiksmīgi noslēgusies jaunās koģenerācijas spēkstacijas Valkā testēšana, kuras rezultātā spēkstacija ir atzīta par atbilstošu visām AS Sadales Tīkls prasībām un tai ir izsniegta atļauja pieslēgties elektroenerģijas tīklam, lai uzsāktu elektroenerģijas ražošanu. Spēkstacijas projektu realizē uzņēmums SIA Enefit Power & Heat Valka, ciešā sadarbībā ar Valkas novada domi. Veiksmīgā visu testu prasību izpilde apliecina, ka koģenerācijas spēkstacijas būvniecība norit pēc sākotnējā plāna, lai jau šīs vasaras beigās nodrošinātu siltumu Valkas pilsētai un nodotu elektroenerģijas tīklā saražoto elektroenerģiju. „Testēšanas procesa operatīvu un profesionālu norisi palīdzēja nodrošināt Latvijas sadales sistēmas operators AS Sadales Tīkls. Mēs esam patiesi iepriecināti par sadales sistēmas operatora izrādīto ieinteresētību, lai iekļautu sadales tīklā jaunu elektroenerģijas ražotāju. Pieslēgums elektroenerģijas tīklam ir nozīmīgs posms ikvienā jaunā ražošanas projektā, tādēļ cieša sadarbība starp projekta īstenotāju un tīkla operatoru ir īpaši nozīmīga,” skaidro Kalevs Martins (Kalev Martin), SIA Enefit Power & Heat Valka valdes priekšsēdētājs. Latvijas sadales sistēmas operatora atļauja elektroenerģijas ražošanas uzsākšanai ir pēdējais jaunās spēkstacijas darbības tehniskās saskaņošanas posms. Nākamais solis ir elektroenerģijas tirdzniecības līguma noslēgšana, kas nodrošinās obligātā iepirkuma atbalsta saņemšanu – tas notiks brīdī, kad spēkstacija būs pilnībā pabeigta un nodota ekspluatācijā. Spēkstacijas elektroenerģijas ražošanas jauda ir 2 MW, savukārt siltumenerģijas ražošanai tā ir 8 MW. Koģenerācijas stacijā siltums un elektroenerģija tiks ražoti videi draudzīgā veidā, efektīvi izmantojot atjaunīgos energoresursus – galvenokārt vietējo biomasu. SIA Enefit Power & Heat Valka 90% kapitāldaļu īpašnieks ir Baltijā lielākais elektroenerģijas ražotājs Eesti Energia. Savukārt atlikušie 10% kapitāldaļu pieder Valkas novada domei. Kopējās investīcijas projekta īstenošanā sasniedz 10 miljonu eiro. 36 procenti no investīcijām tiek segti no Eiropas Savienības struktūrfondiem, kas paredzēti atjaunojamo energoresursu izmantošanas attīstības projektiem.

SIA Enefit SIA Enefit ir elektroenerģijas pārdevējs Latvijas atvērtajā elektroenerģijas tirgū. SIA Enefit mātes uzņēmums AS Eesti Energia ir lielākais elektroenerģijas ražotājs Baltijā. SIA Enefit ir dibināts 2006.gadā, tā ir reģistrēts elektroenerģijas tirgotājs visā Latvijas teritorijā, kā arī uzņēmumam ir sadarbības līgumi ar AS Augstsprieguma tīkls (pārvades sistēmas operators) un AS Sadales tīkls (sadales sistēmas operators). Pašlaik SIA Enefit ir vairāk nekā 800 klientu, uzņēmuma klientu portfelis veido aptuveni 15 procentus no Latvijas atvērtā tirgus.

Papildu informācija: Oskars Kupše Mob.: +371 26151430 Tālr.: +371 67228218 oskars[uz]deepwhite[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.