Vakances

Valkas novada pašvaldības ( reģ. Nr. Nr.90009114839 ) Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa (Raiņa iela 25A, Valkā ) uz nenoteiktu laiku aicina darbā traktora-automašīnas vadītāju (kods pēc profesiju klasifikatora - 8341 06).

 

Darba pamatpienākumi:

-       Vadīt un apkalpot norādīto transportlīdzekli;

-       Ar traktortehniku veikt zāles pļaušanu un sniega tīrīšanu;

-       Veikt atkritumu savākšanu, smilšu un ūdens piegādi;

-       Sekot, lai atbildībā esošā tehnika būtu tehniskā kārtībā, piedalīties tās remontdarbos;

-       Nepieciešamības gadījumā strādāt ar citām tehnikas vienībām, ja to atļauj vadītāja apliecībā norādītā kvalifikācija;

 

Piedāvājam:

-        Stabilu atalgojumu – no 670 līdz 1139 euro (bruto) mēnesī,

-        Sociālās garantijas,

-        Apmaksātu papildatvaļinājumu un atvaļinājuma pabalstu.

 

Prasības pretendentiem:

-        B un C kategorijas autovadītāja apliecība

 

Pieteikties pa tālruni 25744199 (nodaļas vadītājs Gints Stālmeisters) vai nosūtot dzīves gaitas aprakstu (CV) uz e-pastu gints.stalmeisters@valka.lv

 

Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs vakances norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

Valkas novada bāriņtiesa (reģ.Nr. 90009191325) uz nenoteiktu laiku aicina darbā bāriņtiesas priekšsēdētāju (kods pēc profesiju klasifikatora  – 1344 05 ).

 

Darba pamatpienākumi:

-       Nodrošināt Bāriņtiesas darbību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Bāriņtiesas nolikumam;

-       Pārstāvēt Bāriņtiesu administratīvajās iestādēs un tiesu iestādēs, kā arī attiecībās ar fiziskajām un juridiskajām personām;

-       Izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un nodrošināt atbilžu sagatavošanu uz tiem;

-       Konsultēt iedzīvotājus bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumos;

-       Sagatavot un vadīt Bāriņtiesas sēdes;

-       Piedalīties nepilngadīgā dzīves apstākļu apsekošanā, jautājuma sagatavošanā un risināšanā

-       Veikt citus Ministru kabineta noteikumos, domes lēmumos un bāriņtiesas nolikumā paredzētos pienākumus.

 

Prasības pretendentiem:

-        Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;

-        persona ir sasniegusi 30 gadu vecumu;

-        vismaz akadēmisko maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā un kurai ir ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;

-        valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;

-        nevainojama reputācija;

-          uz pretendentu nav attiecināms neviens no Bāriņtiesu likuma 11.pantā noteiktajiem ierobežojumiem;

-          vēlama apgūta Ministru kabineta noteikumos noteikto bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļa mācību programma.

-        teicamas iemaņas darbā ar datoru Microsoft Office programmām;

-        B kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Piedāvājam:

-       atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē;

-       Stabilu atalgojumu – 1260,00 EUR (bruto) mēnesī;

-       Veselības apdrošināšanu;

-       Apmaksātu papildatvaļinājumu un atvaļinājuma pabalstu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

-       pieteikuma vēstule;

-       pretendenta CV;

-       izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

-       citi dokumenti, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi;

-       valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju (ja nepieciešams).

 

 

Nepieciešamos dokumentus ar norādi “Valkas novada bāriņtiesas priekšsēdētājs” līdz 2022.gada 9. decembrim iesūtīt elektroniski Valkas novada pašvaldības Personāla nodaļas vadītājai Aritai Ārgalei uz e-pastu: arita.argale@valka.lv.

 

Sīkāka informācija, zvanot – tālr.: 20234413

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679), Valkas novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

 

Valkas novada pašvaldība (reģ.Nr. 90009114839)  uz nenoteiktu laiku aicina darbā Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas projektu vadītāju (kods pēc profesiju klasifikatora – 2422 01). Darba vietas adrese Beverīnas iela 3, Valka.

 

Darba pamatpienākumi:

-          Sagatavot projektu iesniegumus, kas saistīti ar Valkas novada attīstību;

-          Vadīt vai koordinēt Valkas novada pašvaldības projektu īstenošanu, sagatavot projektu pārskatus;

-          Piedalīties projektu ieviešanai nepieciešamo iepirkumu un citu dokumentu sagatavošanā;

-          Piedalīties novada plānošanas dokumentu izstrādē;

-          Konsultēt pašvaldības darbiniekus, uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus interesentus projektu darba jautājumos.

 

Prasības pretendentiem:

-         Atbilstoša augstākā izglītība;

-         Praktiskā darba pieredze projektu sagatavošanā;

-         Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, ļoti labas angļu valodas zināšanas, krievu valodu zināšana tiks uzskatīta par priekšrocību;

-         Labas analītiskās, organizatoriskās, sadarbības un komunikācijas prasmes.

 

Piedāvājam:

-         Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu, ar iespēju sevi apliecināt un profesionāli attīstīties;

-         Stabilu atalgojumu – 1125,00 euro mēnesī (bruto);

-         Sociālās garantijas;

-         Apmaksātu papildatvaļinājumu un atvaļinājuma pabalstu.

 

Motivācijas vēstule, CV un izglītību apliecinošas dokumentu kopijas iesniedzamas Valkas novada pašvaldībā – Beverīnas ielā 3, Valkā, Valkas novadā, iesniedzot tās  Priekšsēdētāja sekretariāta sekretārei vai elektroniski nosūtot dokumentus Valkas novada pašvaldības Personāla nodaļas vadītājai A.Ārgalei – arita.argale@valka.lv.

 

Sīkāka informācija, zvanot – tālr.: 20234413.

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679), Valkas novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

Valkas novada pašvaldība (reģ.Nr. 90009114839) konkursa kārtībā uz nenoteiktu laiku aicina darbā Valkas – Valgas sadarbības koordinatoru (kods pēc profesiju klasifikatora – 3343 06).

 

Darba pamatpienākumi:

-          koordinēt informācijas apmaiņu starp Valkas un Valgas pašvaldībām;

-          organizēt un piedalīties Valkas – Valgas pašvaldību kopējās sanāksmēs, pasākumos un projektos;

-          organizēt Valkas – Valgas pašvaldību sanāksmes, nodrošināt sanāksmju norisi, nosūtīt iesaistītajām personām nepieciešamo informāciju un materiālus par sanāksmēm vai plānotajiem pasākumiem;

-          kārtot lietvedības dokumentus – izstrādāt sanāksmju darba kārtību, veikt sanāksmju protokolēšanu un citu nepieciešamo materiālu apkopošanu izskatīšanai sanāksmēs, nodrošinot dokumentu saglabāšanu atbilstoši arhīva un lietvedības prasībām,

-          tulkot pašvaldību sadarbībai nepieciešamo informāciju no latviešu uz igauņu un no igauņu uz latviešu valodu;

-          organizēt informatīvo materiālu (preses relīzes, informatīvie materiāli par jebkuru sadarbības tēmu) sagatavošanu un izplatīšanu latviešu un igauņu valodās;

-          piedalīties Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības projektu sagatavošanas procesā un īstenošanā;

-          piedalīties kopīgu publisku pasākumu un aktivitāšu, kas veicina sadarbību starp pašvaldību iedzīvotājiem, organizēšanas procesā;

-          koordinēt Valkas un Valgas sadarbību pārvaldības, attīstības, ekonomikas, kultūras, sporta, izglītības, tūrisma jomās ar mērķi veicināt Valkas/Valgas sociāli ekonomisko attīstību un starptautisko atpazīstamību;

-          koordinēt darbības, kas saistītas ar Valkas - Valgas kopīgās tīmekļa vietnes visitvalgavalka.com un saistīto sociālo mediju kanālu pārvaldību, izstrādi un satura veidošanu;

 

Prasības pretendentiem:

-          Amatam atbilstoša izglītība;

-          Labas analītiskās, organizatoriskās un komunikācijas prasmes;

-          Ļoti labas latviešu un igauņu valodas zināšanas, angļu un krievu valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;

 

Piedāvājam:

-          Atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē;

-          Stabilu atalgojumu - 1250.00 euro (bruto) mēnesī;

-          Sociālās garantijas;

-          Apmaksātu papildatvaļinājumu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

-          Pieteikuma vēstule;

-          Pretendenta CV;

-          Izglītības dokumentu, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas.

 

Nepieciešamos dokumentus ar norādi “Valkas – Valgas sadarbības koordinators” iesūtīt elektroniski Valkas novada pašvaldības Personāla nodaļas vadītājai A.Ārgalei uz e-pastu: arita.argale@valka.lv.

Tel. informācijai: 20234413

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679), Valkas novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

 


 

Valka municipality (reg. No. 90009114839) is looking for the Valka-Valga co-operation coordinator (profession code according to the classification - 3343 06) for an non-fixed period.

 

Basic job responsibilities:

 • to coordinate the exchange of information between Valka and Valga municipalities;
 • to organize and participate in joint meetings, events and projects of Valka - Valga municipalities;
 • to organize the meetings of Valka - Valga municipalities, to ensure the practicalities, to send the necessary information and materials about the meetings or planned events to the involved persons;
 • to arrange record keeping - to develop the agenda of the meetings, to take minutes of the meetings and to compile other necessary materials for consideration at the meetings, ensuring the preservation of documents in accordance with the requirements of the archives and record keeping,
 • to translate the information necessary for the co-operation of local governments from Latvian into Estonian and from Estonian into Latvian;
 • to organize the preparation and distribution of informative materials (press releases, informative materials on any topic of co-operation) in Latvian and Estonian;
 • to participate in the process of preparation and implementation of Latvian-Estonian cross-border co-operation projects;
 • to participate in the organizing of joint public events and activities that promote cooperation between local residents;
 • to coordinate the co-operation between Valka and Valga in the fields of governance, development, economy, culture, sports, education, tourism with the aim of promoting the socio-economic development and international recognition of Valka / Valga;
 • to coordinate activities related to the management, development and content creation of the Valka - Valga joint website visitvalgavalka.com and related social media channels;

 

Requirements for applicants:

 • Education relevant to the position;
 • Good analytical, organizational and communication skills;
 • Very good knowledge of Latvian and Estonian, knowledge of English and Russian will be considered an advantage;

 

We offer:

 • Responsible and interesting work in a dynamic work environment;
 • Stable salary - 1250.00 euros (gross) per month;
 • Social guarantees;
 • Paid additional leave

 

Documents to be submitted:

 • Application letter;
 • Applicant's CV;
 • Educational documents, certificates, etc. copies of documents.

 

Send the necessary documents with the indication “Valka - Valga Cooperation Coordinator” electronically to the head of the Personnel Department of Valka Municipality to e-mail: arita.argale@valka.lv.

Tel. for information: 20234413

 

Based on the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council), Valka Municipality informs that the personal data indicated in the application documents will be processed only to ensure the selection process.

 


Valka vald (reg nr 90009114839) võtab tähtajatu tööajaga tööle Valga-Valka koostöö koordinaatori (kutsekood klassifikaatori järgi - 3343 06).

 

Peamised tööülesanded:

 • Valga ja Valka omavalitsuste infovahetuse koordineerimine;
 • Valga ja Valka omavalitsuste ühiste koosolekute, ürituste ja projektide korraldamine ning neil osalemine;
 • Valka – Valga omavalitsuste regulaarsete koosolekute korraldamine, vajaliku eelinformatsiooni ja materjalide koondamine ja osalistele saatmine;
 • asjaajamise korraldamine, koosolekute päevakordade koostamine, koosolekute protokollimine;  arutelude ja muude vajalike materjalide ettevalmistamine; dokumentide nõuetekohase arhiveerimise tagamine;
 • omavalitsuste koostööks vajaliku teabe tõlkimine nii läti keelest eesti keelde kui eesti keelest läti keelde;
 • läti- ja eestikeelsete infomaterjalide (pressiteated, koostööalased infomaterjalid jms) koostamine ja levitamine;
 • Eesti-Läti piiriüleste koostööprojektide ettevalmistamises ja elluviimises osalemine;
 • piiriüleste avalike ürituste ja kohalike elanike koostööd edendavate tegevuste korraldamine;
 • Valga ja Valka omavalitsuste vahelise koostöö koordineerimine valitsemise, arengu, majanduse, kultuuri, spordi, hariduse ja turismi vallas eesmärgiga edendada Valga-Valka sotsiaalmajanduslikku arengut ja rahvusvahelist tuntust;
 • Valga-Valka ühise veebilehe www.visitvalgavalka.com ja sellega seotud sotsiaalmeediakanalite haldamise, arendamise ja sisuloomega seotud tegevuste korraldamine

 

Nõuded kandideerijale:

 • ametikohale vastav haridus
 • hea analüüsi-, organiseerimis- ja suhtlemisoskus
 • väga hea läti ja eesti keele oskus, inglise ja/või vene keele oskus on suureks eeliseks

 

Omaltpoolt pakume:

 • vastutusrikast ja huvitavat tööd dünaamilises töökeskkonnas
 • stabiilset töötasu 1250.00 eurot (bruto) kuus
 • tasulist lisapuhkust

 

Esitatavad dokumendid:

 • CV
 • motiveeritud sooviavaldus
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad
 • muud dokumendid, mida kanditaat peab oluliseks

 

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid saata elektrooniliselt Valka valla personaliosakonna juhataja e-postile arita.argale@valka.lv märksõnaga “Valka-Valga koostöö koordinaator”

 

Täpsemat informatsiooni saab telefoni +371 2023 4413

 

Lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusest (EL) 2016/679, kasutab Valka vald kandideerimisdokumentides märgitud isikuandmeid üksnes värbamisprotsessi läbiviimiseks.

Valkas pirmsskolas izglītības iestāde (reģ.Nr. 4401903356) uz noteiktu laiku aicina darbā pirmsskolas mūzikas skolotājas/us (kods pēc profesiju klasifikatora – 2342 02). Darba vietas adrese Ausekļa iela 44, Valka.

 

Darba pamatpienākumi:

 • plānot, organizēt un īstenot savu pedagoģisko darbu atbilstoši Iestādē izvirzītajiem mērķiem, ievērojot izglītojamo vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu un spējas;
 • izstrādāt un iesniegt pedagoģiskā darba tematisko plānojumu, piedalīties mācību priekšmetu programmas izstrādāšanā;
 • plānot un organizēt rotaļnodarbības katrai grupai saskaņā ar Iestādē apstiprināto rotaļnodarbību (mācību priekšmetu) sarakstu, nodrošinot mūzikas mācību satura apguvi;
 • veidot metodisko materiālu bāzi nodarbībām un citiem pasākumiem iestādē un atbildēt par mūzikas inventāra izmantošanu, uzglabāšanu;
 • plānot un organizēt pasākumus (svētkus, tematiskās pēcpusdienas, jautros brīžus un citas aktivitātes) sadarbībā ar Iestādes pedagogiem, veikt pasākumu izvērtējumu, kopā ar skolotājiem veidot scenārijus svētkiem un pārējiem pasākumiem.

 

Prasības pretendentiem:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību;
 • labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • augsta atbildības izjūta;
 • spēja plānot savu darbu atbilstoši prioritātēm.       

Piedāvājam:

 • Dinamisku, atbildīgu darbu;
 • Draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu;
 • Atalgojumu – 872 euro (bruto) mēnesī.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma vēstule;
 • Pretendenta CV;
 • Izglītības dokumentu, sertifikātu u.c. dokumentu kopijas.

 

Pretendentiem iesniedzamos dokumentus līdz 2022.gada  1.septembrim sūtīt uz e-pastu: inta.kruska@valka.lv

Tel. informācijai: 28343765

 

Informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu izsludinātā konkursa atlases norisi atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības regulējuma prasībām.

Valkas novada Pašvaldības policija (reģ.Nr. 90010993513) uz nenoteiktu laiku aicina darbā Pašvaldības policijas inspektoru (kods pēc profesiju klasifikatora –3355 14 ).

 

Darba pamatpienākumi:

 • Patrulēt sabiedriskās kārtības uzturēšanai, veikt administratīvo pārkāpumu profilaksi, novērst un pārtraukt administratīvo pārkāpumus, noskaidrot pārkāpumu izdarījušās personas;
 • Veikt administratīvā pārkāpuma procesu savas kompetences ietvaros vai sagatavot lietas nosūtīšanu pēc piekritības;
 • Veikt personu datu apstrādi, lai nodrošinātu procesuālo darbību veikšanu un noteiktu personas identitāti;
 • Sniegt pirmo palīdzību un organizēt citu veidu palīdzības nodrošināšanu likumpārkāpumā vai nelaimes gadījumā cietušai vai bezpalīdzīgā stāvoklī esošai personai savas kompetences ietvaros;
 • Izskatīt saņemtos fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus.

 

Prasības pretendentiem:

 • Amatam atbilstoša izglītība;
 • Atbilstība likuma “Par policiju” 21.panta pirmās daļas prasībām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība un vismaz 3 gadu pieredze autovadīšanā;
 • Laba fiziskā sagatavotība un atbilstošs veselības stāvoklis veicamajam darbam;
 • Augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas prasmes, spēja risināt konfliktsituācijas, prasme strādāt komandā;
 • Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī (angļu, krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • Labas datora lietošanas prasmes.

 

Piedāvājam:

 • Atbildīgu, aktīvu un daudzveidīgu darbu;
 • Stabilu atalgojumu – 935,00 EUR (bruto) mēnesī;
 • Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • Apmaksātu papildatvaļinājumu un atvaļinājuma pabalstu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikuma vēstule;
 • Pretendenta CV

 

Pretendentiem iesniedzamos dokumentus sūtīt uz e-pastu: diana.juga@valka.lv

Tel. informācijai: 26370198

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679), Valkas novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

Valkas novada Sociālais dienests (reģ.Nr. 90009191293) uz nenoteiktu laiku aicina darbā sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem (kods pēc profesiju klasifikatora  – 2635 03 ).

 

Darba pamatpienākumi:

-       veikt sociālo darbu ar ģimenēm ar bērniem;

-       sniegt informāciju, konsultācijas un atbalstu ģimenei, veikt ģimenes pirmreizējo izvērtēšanu, izvērtēt ģimenes sociālo funkcionēšanu, identificēt problēmas un apzināt resursus;

-       novērtēt apdraudējuma risku ģimenēs, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi;

-       sastādīt sociālās rehabilitācijas/sadarbības plānu, nepilngadīgo profilakses programmu;

-       piesaistīt speciālistus, nepieciešamos pakalpojumus un sadarboties ar pakalpojumu sniedzējiem;

-       veidot klientu lietas, nodrošinot sociālā gadījuma vadības procesu, regulāri novērtēt sociālā gadījuma vadības procesu un klienta sociālās situācijas izmaiņas;

-       veidot un piedalīties speciālistu komandās, starpinstitucionālās sadarbības grupās;

-       regulāri veikt klientu dzīves apstākļu pārbaudes un ģimeņu pārraudzību;

-       piedalīties bāriņtiesas sēdē, pārstāvot to bērnu intereses, par kuriem sniegta informācija;

-       strādāt ar Sociālā dienesta datu bāzi SOPA.

 

Prasības pretendentiem:

-       izglītība – otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā;

-       prasme orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā;

-       spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, savas kompetences ietvaros;

-       labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;   

-       saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem;

-       valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

-       spēja strādāt paaugstinātos stresa apstākļos, prasme organizēt savu darbu;

-       precizitāte, spēja apgūt jaunu informāciju  un orientēties informācijas daudzumā;

-       prasme strādāt ar biroja programmām Word, Excel, datu apstrāde SOPA;

-       speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā (40 stundas)- tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Piedāvājam:

-       atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē;

-       stabilu atalgojumu – 935,00 EUR (bruto) mēnesī;

-       apmaksātu papildatvaļinājumu un atvaļinājuma pabalstu;

-       iespēju regulāri papildināt zināšanas apmeklējot seminārus un kursus

 

Iesniedzamie dokumenti:

-       pieteikuma vēstule;

-       pretendenta CV;

-       izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

-       valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju (ja nepieciešams).

 

Darbs jāuzsāk 2022.gada 1.septembrī.

 

Nepieciešamos dokumentus ar norādi “Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem” līdz 2022.gada  26.augustam iesūtīt elektroniski Valkas novada Sociālā dienesta vadītājai Natālijai Dubrovskai uz e-pastu – natalija.dubrovska@valka.lv

 

Sīkāka informācija, zvanot – tālr. 64725937, 29452453

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679), Valkas novada pašvaldība informē, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi.

Valkas Jāņa Cimze ģimnāzija ( reģ.nr. 90009114839) aicina darbā pirmsskolas un sākumskolas pedagogu ( kods pēc profesiju klasifikatora: pirmsskolas izglītības skolotājs 2342 01; sākumizglītības skolotāja 2341 02)
Darba vietas adrese-Ausekļa iela 5, Valka

 

Darba pamatpienākumi:

 

veikt skolotāja pienākumus;

 

Piedāvājam:

 

likme no 950- 1000 euro mēnesī

labus darba apstākļus

 

Prasības pretendentam:

 

∙ izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

∙ sadarbspējīgs Covid 19 sertifikāts – saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.3. punktu un Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 104. punktu;

∙ augsta atbildības sajūta, precizitāte;

∙ prast plānot un organizēt savu darbu.

 

Plašāka informācija : dir.vietniece A.Kušķe 28300964 vai vjcgimnazija@gmail.com

Galvenie amata pienākumi:

 • klientu sociālās rehabilitācijas plānu sastādīšana, atbilstoši identificētajām problēmām;
 • klienta sociālo prasmju uzlabošana un jaunu prasmju attīstības veicināšana;
 • izglītojošu, kultūras un sporta pasākumu organizēšana, veicinot klienta līdzdalību tajos;
 • klientu sociālās aktivitātes sekmēšana, palīdzot saglabāt aktīvu dzīvesveidu.
 • klientu pašaprūpes, higiēnas, ētikas normu attīstīšana un uzlabošana.

 

Prasības pretendentiem:

 • izglītība: pirmā līmeņa augstākā izglītība sociālajā rehabilitācijā vai augstākā izglītība citā sociālajā jomā;
 • vēlama pieredze sociālajā darbā;
 • labas latviešu un krievu valodas zināšanas
 • spēja operatīvi un konstruktīvi pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu;
 • prasme strādāt komandā;
 • jāpārzina MS Office standarta programmatūra, elektroniskā sarakste, interneta vide;
 • precizitāte un atbildības sajūta.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
 • pieteikums.

PIEDĀVĀJAM:

 • darbu sakārtotā darba vidē;
 • atbalstu no kolēģu puses;
 • sociālās garantijas;
 • savlaicīgu un regulāru atalgojumu;
 • veselības apdrošināšanu (pēc pilniem 6 nostrādātiem mēnešiem).


Darba laiks – Katru darba dienu no plkst. 8.30 – 17.00 (pilna slodze)
Darba vieta- LSK Vidzemes komitejas Dienas aprūpes centrs “Valka”, Rūjienas iela 3E, Valka
Darba alga- 900,00 eur (pirms nodokļu nomaksas).

CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt  līdz 02.12.2022. uz  e-pastu: vivita.kikule@redcross.lv. Jautājumu gadījumā zvanīt 25668251, vai rakstīt vivita.kikule@redcross.lv

Pieteikšanās termiņš: 2022.gada 2.decembris


CV lūdzam norādīt tikai to informāciju, kura ir nepieciešama, lai novērtētu jūsu piemērotību vakantajam amatam. Piesakoties vakancei, jūs dodat atļauju Biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” apstrādāt iesniegtos personas datus un saglabāt tos uz izsludinātās vakances atlases perioda laiku.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti uz nākamo atlases kārtu.

SIA “VTU VALMIERA” aicina darbā autobusa vadītāju Valkas autoostā.

 

DARBA PIENĀKUMI:

 • pasažieru pārvadāšana saskaņā ar darba grafiku
 • darbs ar elektronisko kases aparātu
 • biļešu pārdošana
 • pasažieru kvalitatīva apkalpošana

   

PRASĪBAS PRETENDENTIEM:

 • D kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība, vēlams 95. koda apmācības
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes
 • latviešu valodas zināšanas

 

UZŅĒMUMS PIEDĀVĀ:

 • darbu stabilā uzņēmumā
 • darba samaksu 1000–1200 EUR (bruto)
 • pilnas sociālās garantijas
 • koda mācības
 • veselības apdrošināšanas iespējas
 • dinamisku un profesionālu darba vidi
 • profesionālu apmācību un karjeras izaugsmes iespējas

 

CV un pieteikuma vēstuli ar norādi vakancei „Autobusa vadītājs Valkas autoostā” lūdzam iesniegt:

 • sūtot elektroniski uz info@vtu-valmiera.lv
 • personīgi Valkas autoostas kasē Rīgas ielā 7, Valkā
 • personīgi SIA „VTU Valmiera” administrācijas ēkas „Brandeļi”, Brandeļi, Kocēnu pagasts, Valmieras novads, 205. kabinetā darba dienās no plkst.13:00 līdz 16:00

 

Informācijai 25908243

* Iesniegtos personas datus SIA “VTU VALMIERA” izmantos, lai konkursa kārtībā noteiktu vakancei atbilstošāko kandidātu. Ja kandidāts vēlas, lai viņa personas dati tiktu saglabāti SIA “VTU VALMIERA” iekšējā datu bāzē ar mērķi tos apstrādāt citos SIA “VTU VALMIERA” personāla atlases konkursos, tad pieteikumā vakancei lūdzam kandidātam norādīt savu piekrišanu personas datu saglabāšanai.

 

Citas aktuālās vakances:

 

 

Iespējams, draudzīgākais un viens no straujāk augušajiem Latvijas paškapitāla uzņēmumiem Latvijā VIRŠI-A, kurš darbojas jau kopš 1995. gada un turpina attīstīties, aicina savā darītāju komandā pārdevēju degvielas uzpildes stacijā DUS Valka Lugaži, Rīgas ielā 80, Valkā, Valkas novadā.

Aicinām un piedāvājam:

- Iegūt jaunas vai attīstīt jau esošās zināšanas klientu apkalpošanā un mārketingā;

- Atbalstu un apmācības, darbu uzsākot;

- Drošu, sakoptu un mūsdienīgu darba vidi;

- Darbam nepieciešamo inventāru, apģērbu;

- Elastīgu darba grafiku (iespēja darbu vai kādu citu aktivitāti apvienot ar skolu);

- Konkurētspējīgu atalgojumu no 5,70€/h līdz 17,10€/h (bruto);

- Veselības apdrošināšanu, sociālās garantijas;

- Prēmijas un piemaksas par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā;

- Godalgas īpašos dzīves notikumos un svētkos;

- Komandas saliedēšanās un citus kopīgus pasākumus;

- Atlaižu karti visās VIRŠU degvielas uzpildes stacijās, kā arī citus labumus.Darba pienākumi:

- Laipna klientu apkalpošana;

- Preču izvietošana, plauktu kārtošana;

- Tīrības un kārtības uzturēšana DUS teritorijā;

- Citi ar amatu saistīti pienākumi.Prasības pretendentam:

- Teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;

- Labas organizatoriskās prasmes.

 

Gaidīsim CV vai pieteikumu uz darbs@virsi.lv

Kontaktinformācija saziņai
28019282

 

Profesijas kods – 3355 29

 

Galvenie amata pienākumi:

-          veikt pasākumus sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības nodrošināšanā, likumpārkāpumu novēršanā sabiedriskās vietās, uz valsts un pašvaldību autoceļiem, ūdenstilpnēm, atbilstoši Valsts policijas Patruļpolicijas darba organizācijas noteikumiem;

-          operatīvi reaģēt uz sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes pārkāpumiem, kā arī citiem likumpārkāpumiem, normatīvos aktos noteiktā kārtībā veikt likumpārkāpēju aizturēšanu, atbilstoši kompetencei veikt personu un transportlīdzekļu meklēšanas pasākumus;

-          veikt sabiedriskās kārtības, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu, ceļu satiksmes negadījumu kā arī citu materiālu dokumentālu noformēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

-          veikt aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanu atbilstoši Valsts policijas aizturēto, apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas noteikumiem un starpresoru vienošanās prasībām;

-          veikt īslaicīgās aizturēšanas vietas telpu un īslaicīgā aizturēšanas vietā ievietoto aizturēto, apcietināto, notiesāto, administratīvi aizturēto un arestēto, kā arī Imigrācijas likumā noteiktajā kārtībā aizturēto personu uzraudzību, novērošanu un apsardzību, atbilstoši Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu darba organizācijas noteikumiem, Aizturēto personu turēšanas kārtības likumam;

-          savas kompetences ietvaros veikt informācijas apstrādi un ievadi datu bāzēs, nepieciešamības gadījumā veikt korekcijas konkrētajās datu bāzēs, tādējādi nodrošinot maksimāli precīzas informācijas esamību un pieejamību. Pēc nepieciešamības elektroniskā veidā sagatavot pārskatus un atskaites.

 

Prasības pretendentiem:

-          atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta gaitas likuma 4. un 7. pantā noteiktajām prasībām;

-          profesionālā izglītība (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis), tiesību zinātnes, civilā un militārā aizsardzība;

-          zināšanas lietošanas līmenī informācijas tehnoloģijās un informācijas sistēmās;

-          spēja sazināties valsts valodā un vismaz vienā svešvalodā;

-          B kategorijas vadītāja apliecība.

 

Piedāvājam:

-          darba vietu izvēlētajā iecirknī ar pilnas slodzes darba laiku;

-          atalgojumu no 849,00 EUR (zemākā mēnešalga) līdz 949,00 EUR, kas var mainīties, ņemot vērā papildus kritērijus (izdiena);

-          sociālās garantijas;

-          interesantu un dinamisku darbu;

-          profesionālu izaugsmi;

-          kvalifikācijas celšanas iespējas.

 

Darba vietas adrese:   

Valkas iecirknis – Tālavas iela 4, Valka, LV-4701

 

Pieteikšanās :

Motivētu pieteikuma vēstuli, Dzīves aprakstu (Curriculum Vitae) (Eiropass formā) un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju/-as sūtīt uz elektroniskā pasta adresi cv@vidzeme.vp.gov.lv, informācija pa tālruni 64202911.

 

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Valsts policija informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi un iesūtot CV un pieteikuma vēstuli, persona piekrīt tās datu apstrādei personāla atlases vajadzībām;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde, kontaktinformācija: Rīgas iela 50, Valmiera, LV-4201.

DARBA APRAKSTS

Galdniecības uzņēmums SIA "WEGA" piedāvā darbu iekšdarbu meistaram. Komandējuma braucieni uz Vāciju. Darbs dažādiem interjera specprojektiem. mēbeļu detaļu montāžu, remontu finiša darbi - špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana, apdares materiālu uzstādīšana, grīdas kājlīstu uzstādīšana u.tml.

 

Prasības: Pieredze celtniecības darbos. Priekšrocība vācu vai angļu valodas zināšanas.

 

Sagaidām: godīgumu, precizitāti un atbildības sajūtu.


Nodrošinām: Sociālās garantijas, patstāvīgu konkurētspējīgu atalgojumu, izaugsmes iespējas. Atalgojums sākot no 10 EUR/h (bruto).

 

Darba vieta: Zaļkalni, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716

 

Noderēs arī:
- B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

Informācija pa tālruni: +37129151072

 

CV sūtīt uz e-pastu: gatis.veveris@gmail.com

 

DARBA APRAKSTS

Galdniecības uzņēmums SIA "WEGA" piedāvā darbu mēbeļu galdniekam. Darbs ar lamināta, finierētajām, masīvkoka mēbelēm un dažādiem specprojektiem.

 

Prasības: Pieredze mēbeļu ražošanā, jāprot izgatavot mēbeles pēc dotās skices- rasējuma.

 

Nodrošinām: Sociālās garantijas, patstāvīgu konkurētspējīgu atalgojumu, izaugsmes iespējas. Atalgojums sākot no 8 EUR/h (bruto).

 

Sagaidām: godīgumu, precizitāti un atbildības sajūtu.

 

Darba vieta: Zaļkalni, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716

 

Informācija pa tālruni: +37129151072

 

CV sūtīt uz e-pastu: gatis.veveris@gmail.com

 

Galdniecības uzņēmums SIA "WEGA" piedāvā darbu rasētājam. Darba pienākums izstrādāt rasējumus atbilstoši interjera dizainera radošajai koncepcijai (tehniskie plāni, griezumi, mezgli u.c.) un nodošana ražošanas daļai. Izstrādāto projektu uzraudzība un komunikācija ar dizaineru un ražošanas darbiniekiem.

 

Nodrošinām: Sociālās garantijas, patstāvīgu konkurētspējīgu atalgojumu, izaugsmes iespējas. Atalgojums sākot no 8 EUR/h (bruto).

 

Sagaidām: godīgumu, precizitāti un atbildības sajūtu.

 

Darba vieta: Zaļkalni, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716

 

Informācija pa tālruni: +37129151072

 

CV sūtīt uz e-pastu: gatis.veveris@gmail.com

 

Viens no vadošajiem kokapstrādes uzņēmumiem Latvijā – SIA “Smiltene Impex”, reģistrācijas Nr. 50003223121, aicina pievienoties savai komandai

AUTOMATIZĀCIJAS SISTĒMU ELEKTRIĶI.

 

 

Pienākumi:                                                       

 • Apkalpot un uzraudzīt ražošanas automatizācijas sistēmas; 
 • Veikt elektroiekārtu apkopes, iestādīšanas un remontus;
 • Uzņemties atbildību par uzņēmuma darbības galarezultātiem savā atbildības jomā.

 

Prasības kandidātiem:

 • Vidējā profesionālā vai arodizglītība;
 • Bz elektrodrošības grupas sertifikāts;
 • Vēlama iepriekšējā darba pieredze elektriķa amatā;
 • Augsta pienākumu un atbildības sajūta.

 

Piedāvājam:

 • Darbu stabilā uzņēmumā;
 • Sadarbību ar pieredzējušiem un profesionāliem kolēģiem;
 • Apmācību darba vietā un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos;
 • Atalgojumu no 1500 € pirms nodokļu nomaksas;
 • Darbu maiņās;
 • Sociālās garantijas;
 • Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

 

 

CV sūtīt uz info@smilteneimpex.lv vai zvanīt uz tālr. 26555412.

Izskatīsim visus piedāvājumus un sazināsimies ar pretendentiem, kuri atbilst izvirzītajām prasībām, lai norunātu tikšanos uz darba interviju.

*Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikumos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā.Viens no vadošajiem kokapstrādes uzņēmumiem Latvijā - SIA “Smiltene Impex”, reģistrācijas Nr. 50003223121, aicina savai komandai pievienoties:

 • atslēdznieku – metinātāju;
 • rūpniecisko iekārtu elektriķi;
 • BUKA celtņa operatoru;
 • kokapstrādes iekārtu operatorus.

 

Mēs piedāvājam:   

 

 • Darba algu  no 1 500.00  EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • Darbu maiņās saskaņā ar darba grafiku;
 • Apmācību darba vietā un pieredzējušu kolēģu atbalstu, uzsākot  darbu;
 • Piemaksas par sasniegtajiem rezultātiem;
 • Veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • Likumdošanā noteiktās sociālās garantijas.

 

Kandidātus lūdzam ierasties personīgi Smiltenes novada Launkalnes pagasta “Silvas kokzāģētavā” darbadienās no 08:00 līdz 17:00 vai atsūtīt savu CV uz e-pasta adresi info@smilteneimpex.lv. Informatīvais tālrunis 64707053.

      

SIA “ZAAO”, VRN 44103015509, ir vadošais atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums Vidzemē, kas nodrošina kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu izmantojot modernas un mūsdienīgas tehnoloģijas, un ir atvērts jaunu tehnoloģiju ieviešanai procesu optimizācijai.

 

Aicinām pievienoties komandai 

Otrreizējo izejvielu šķirotāju (9612 02) ​

Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā "Daibe"

 

Mēs piedāvājam:

 • Pilnu darba slodzi, normālo darba laiku;
 • Labus darba apstākļus;
 • Bruto atalgojumu sākot no 750.00 EUR līdz 1000 EUR mēnesī;
 • Sociālās garantijas;
 • Darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • Nelaimes gadījumu apdrošināšana;
 • Iespēju ar uzņēmuma transportu nokļūt uz un no darba (Valmieras, Cēsu novada iedzīvotājiem);
 • Darba apģērbu atbilstoši sezonai un veicamajam darbam.

Darba pienākumi:

 • Veikt otrreizējo izejvielu šķirošanu atbilstoši noteiktajām prasībām;
 • Ievērot darba aizsardzības un drošības tehnikas prasības;
 • Lietot darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus;
 • Pielietot darbā tehnisko inventāru;
 • Kārtības uzturēšana darba vietā.

Prasības:

 • Vidējā vai pamatizglītība;
 • Godprātīga attieksme pret darbu, augsta atbildības sajūta;
 • Spēja strādāt komandā, kvalitatīvi un intensīvi.

Pieteikties: CV (dzīves apraksts) lūdzam sūtīt e-pastā darbs@zaao.lv ; tālrunis uzziņām 26207402

Pieteikties līdz 2022.gada 17.novembrim.

Pateicamies par atsaucību!

Informējam, ka Jūsu pieteikumu dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “ZAAO”, Rīgas iela 32, Valmiera, LV-4201.

 

SIA “ZAAO”, VRN 44103015509, ir vadošais atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums Vidzemē, kas nodrošina kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu izmantojot modernas, un mūsdienīgas tehnoloģijas, un ir atvērts jaunu tehnoloģiju ieviešanai procesu optimizācijai.

 

Aicinām pievienoties komandai

Strādnieku/ci (9622 01)

 

Mēs piedāvājam:

·         Pilnu darba slodzi, normālo darba laiku;

·         Labus darba apstākļus;

·         Bruto atalgojumu 650.00 EUR mēnesī un piemaksu sistēmu atbilstoši Darba samaksas nolikumam;

·         Sociālās garantijas;

·         Darba devēja līdzfinansētu veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;

·         Nelaimes gadījumu apdrošināšana;

·         Iespēju ar uzņēmuma transportu nokļūt uz un no darba (Valmieras, Cēsu novada iedzīvotājiem);

·         Darba apģērbu atbilstoši sezonai un veicamajam darbam.

 

Darba pienākumi:

·         Otrreizējo izejvielu šķirošana;

·         Iekārtu tīrīšana un sagatavošana darbam;

·         Līdzdalība produkcijas iekraušanas/ izkraušanas darbos;

·         Teritorijas uzkopšana, sniega tīrīšana ziemas sezonā;

·         Lielgabarīta atkritumu (koksnes, metāla, autoriepu) šķirošana;

·         Kārtības uzturēšana darba vietā.

 

Prasības:

·         Vidējā vai pamatizglītība;

·         Godprātīga attieksme pret darbu, augsta atbildības sajūta;

·         Spēja strādāt komandā, kvalitatīvi un intensīvi.

 

Pieteikties: CV (dzīves apraksts) lūdzam sūtīt e-pastā darbs@zaao.lv ; tālrunis uzziņām 26207402

Pieteikties līdz 2022.gada 17.novembrim.

Pateicamies par atsaucību!

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “ZAAO”, Rīgas iela 32, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.