Vakances

Valkas novada dome ( reģ.Nr. Nr.90009114839) konkursa kārtībā aicina pieteikties pretendentus uz Valkas novada domes Tūrisma informācijas biroja vadītāja amatu.

 

Darba pamatpienākumi:

  -  Tūrisma informācijas biroja darbības plānošana un vadīšana; 

  -  Sadarbība  ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem Latvijā un ārzemēs;

-  Valkas novada un Valgas kopējā tēla veidošana un popularizēšana ;

-  Jaunu tūrisma veidu un pasākumu attīstīšana;

-  Dalība tūrismu veicinošu projektu izstrādāšanā un ieviešanā;

- Tūrisma informatīvo materiālu  sagatavošana, izplatīšana;

- Tūrisma statistikas apkopošana un analīze.

 

Prasības pretendentiem:

  - Augstākā izglītība, vēlams ar tūrisma nozari saistītā jomā;

       - Labas organizatoriskās un komunikācijas  prasmes;

       - Svešvalodu zināšanas .

 

Par priekšrocību tiks uzskatītas:

 • Igauņu valodas zināšanas;
 • Pieredze projektu vadīšanā.

 

Piedāvājam:

 • Labus darba apstākļus,
 • Stabilu atalgojumu – mēneša algas likme 860 euro,
 • Papildatvaļinājumu,
 • Sociālās garantijas.

 

 

Motivācijas vēstuli un CV lūdzam iesniegt līdz 2019.gada 21.janvārim Valkas novada domes personāla nodaļā, Valkā, Semināra ielā 29, vai sūtīt uz e-pastu: liga.metuzale@valka.lv

 

Sīkāka informācija pa tālruņiem : 64722000, 28632770.

 

SIA Recruitment Group ( Reģ. nr. 44103112560 ) aicina darbiniekus pie logu un durvju pakošanas Igaunijā. 

 

Darbs tiek organizēts 8h maiņās (rīta 6:00 - 14:30, vakara 14:30 - 23:00). Darbs siltā, jaunā un pēc EU standartiem drošā ražošanas cehā. Cehs arī aprīkots ar modernāko ventilācijas tehniku. Fizisks darbs.

 

2 vakances darba uzsākšana pēc iespējas ātrāk.

 

Prasības:

vēlme strādāt veiklu un fizisku darbu;
fiziskā noturība 8h pavadīt kājās;
precizitāte, punktualitāte un patstāvīgums;
krievu vai angļu valodas zināšanas (internacionāls kolektīvs);
priekšroka darbiniekiem ar iepriekšēju pieredzi kokapstrādē;
priekšroka darbiniekiem ar savu auto.

 

 

Piedāvājam:
atmaksātu dienesta viesnīcu;
visas DL noteiktās pauzes, pusdienu pārtraukumu;
2 nedēļu apmācību periodu;
algu 5 eur/stundā pēc nodokļu nomaksas;
bonusus par kvalitatīvi paveiktu darbu (50-100 eur/mēnesī)
8h darba dienas maiņu darbā (maiņas mainās pa nedēļām).

 

 

Sīkāka info:

Tālrunis: 26306929
E-pasts: raivis@recruitmentgroup.lv

Lats veikalā "Oļupe" Valkā, steidzami pastāvīgam darbam tiek meklēts konditors/-e.

 

Darba laiks: Darbadienās no 8.00 līdz 17.00

Darba vietas adrese: Valka, Raiņa iela 12

 

Sīkāka informācija veikalā pie vadītājas.

Ziedu salons „INGRA” (44101031528) aicina pieteikties pretendentus uz pilnas slodzes pārdevējas – floristes amatu (uz noteiktu laiku – 2 gadiem, ar iespēju pēc noteiktā termiņa pagarināt līgumu).

 

Darba pamatpienākumi:

 • Klientu apkalpošana;
 • Ziedu pieņemšana un izlikšana veikala zālē;
 • Kāzu floristikas darbu veidošana;
 • Sēru floristikas darbu veidošana;
 • Dekoru izgatavošana;
 • Piedalīties telpu dekorēšanā – noformēšanā;
 • Ikdienas un pasūtījumu pušķu veidošana.

 

Prasības pretendentam:

 • Vēlme mācīties, apmācība tiks nodrošināta;
 • Pieredze klientu apkalpošanā!

 

Piedāvājam:

 • Atalgojumu sākot no 520 euro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas);
 • Interesantu un atbildīgu darbu;
 • Sociālās garantijas.

 

CV lūdzam iesniegt līdz 2019.gada 20.janvārim ziedu salona - veikala vadītājam – Mārtiņam vai sūtot uz e-pastu: ingralv@inbox.lv

 

Papildus informācija – pie veikala vadītāja Mārtiņa (26451853)!

 

Vakance brīva no 2019.gada 01.februāra.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija aicina darbā pamatskolas un vidusskolas angļu valodas skolotāju

 

Kontaktinformācija: direktore L. Kreicberga 26540200, sekretāre 64707271

 

Sakarā ar darba paplašināšanos, uzņēmums SIA “KUBER Ltd.” (Reģ. Nr. 50103631631) aicina darbā metinātāju ar derīgu ES sertifikātu/atestātu metināšanā MMA 1.1.1. (721204 ROKAS LOKMETINĀTĀJS (MMA))

 

Prasības:

 • valsts valodas prasme vidējā līmeņa pakāpē (B1)
 • iepriekšēja darba pieredze
 • izpratne par metālapstrādes procesiem
 • spēja orientēties tehniskajos rasējumos

 

Piedāvājam:

 • veselības apdrošināšanu;
 • bezmaksas neirobežotus zvanus + internetu tālrunī;
 • sociālās garantijas, nomaksātus nodokļus;
 • stabilu ikmēneša atalgojumu, vienmēr laikā;
 • labus darba apstākļus, jaukus un atsaucīgus kolēģus 

 

Atalgojums (bruto): no 1500 EUR

 

Darba vietas adrese: Valka, Valkas novads

 

CV sūtīt uz e-pastu: siakubergroup@gmail.com

 

Tālrunis: +371 29148231

Latvijas Republikas Labklājības ministrija

Valsts sociālās aprūpes centrs „Vidzeme”

Reģistrācijas nr. 90000058112

 

Filiālē „Valka”

Aprūpētājs

(1,0 amata vienības)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Summētais darba laiks

 

Mēs piedāvājam:

 • Draudzīgu kolektīvu
 • Algu no 430.00-432.00 EUR atbilstoši noteiktajai kategorijai un profesionālajai pieredzei.
 • Apmācību iespējas
 • Veselības apdrošināšanu pēc 6 mēnešiem

 

 

Būtiskākie amata pienākumi

 • Uzraudzīt klientus un atbildēt par viņu drošību dežūras laikā
 • Iesaistīties sociālā darba speciālistu organizētajās klientu aktivitātēs (ikdienas pastaigas, pasākumi, nodarbības, iepirkšanās u.c.)
 • Veikt dzīvojamo telpu, sanitāro mezglu uzkopšanu
 • Palīdzēt klientiem apģērbties un klāt gultas, mainīt gultas veļu, veicināt klienta pašaprūpi
 • Mazgāt klientus, veikt klientu sanitāro apstrādi (vannošana, nagu un matu sakopšana u.c.)

 

 

Prasības pretendentiem

 • Vispārējā vidējā vai vidējā speciālā izglītība
 • Prasme organizēt savu darbu, patstāvīgi analizēt situācijas, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību
 • Prasme sarunāties vieglajā valodā
 • Valsts valodas prasme - B līmenis 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)

 

 

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

 • Atzinumu par darbinieka veselības stāvokli ar ģimenes ārsta ierakstu
 • Veselības pārbaudes karti, par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam

 

 

Darba vietas adrese

VSAC „Vidzeme” filiāle “Valka”, Indrānu iela 5, Valka, LV-4700

 

 

CV un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas (ja izglītība iegūta ārzemēs – jāiesniedz Akadēmiskās informācijas centra izziņa) sūtīt uz adresi – VSAC „Vidzeme”, pansionāts „Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV 4234, vai e-pastu nadezda.graudina@vsacvidzeme.gov.lv. ar norādi „Vakancei Aprūpētājs VSAC “Vidzeme” filiālē “Valka”” līdz 2018. gada 7.decembrim.

 

Tālrunis informācijai - filiālē “Valka” ” 64781259.

 

 

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Valsts sociālās aprūpes centrs VIDZEME (turpmāk – Pārzinis), Reģ.Nr. 90000058112; juridiskā adrese pansionāts “Rūja”, Jeru pag., Rūjienas novads, LV-4234,  vidzeme@vsacvidzeme.gov.lv.

Saziņai ar Pārziņa datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: datu.aizsardziba@vsacvidzeme.gov.lv.

 

 

Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati:

Personāla atlases norisei un Pārziņa tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.

 

Apstrādes juridiskais pamats:

 • Pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai noslēgtu līgumu ar Pārzini (Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts; Darba likums);
 • Saņemot pretendenta pieteikumu Pārzinim rodas tiesiska interese apstrādāt pretendenta saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un iegūstot dokumentus, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

 

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādi ir: Pārzinis un tā pilnvarotās personas, datu subjekts par sevi, tiesībsargājošajās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:

Visa informācija, kas iegūta personāla atlases laikā, tiks glabāta ne ilgāk piecus mēnešus. Gadījumā, ja Pārzinis saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

 

Personāla atlases kandidātam:

ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem, to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, arī tiesības uz datu pārnesamību.

 

Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei: Pretendentam ir tiesības iesniegt pieteikumu par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijā, Reģ.Nr. 90001037264,  Blaumaņa ielā 11/13-15, Rīga, LV-1011, ja pretendents uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

   Valkas pilsētas  pirmskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"( Reģ. Nr.4401901406)

    steidzami aicina darbā pirmsskolas mūzikas skolotāju.

    Kods pēc profesiju klasifikatora - 234202

    Darba alga 710 euro mēnesī.

    Ir iespēja nodrošināt ar dzīvojamo platību.

 

    Pieteikties pie  iestādes vadītājas Lailas Ozoliņas pa tālruni 29442806 , vai elektroniski sūtot pieteikumu un CV uz e-pastu: pasacina@valka.lv

 

 Kokapstrādes uzņēmums SIA “Smiltene Impex” aicina darbā:

1.      inženieri - mehāniķi;

2.      kokapstrādes operatorus;

3.      elektriķi;

4.      autoiekrāvēju vadītājus;

5.      koka izstrādājumu komplektētājus.

 

Kandidātus lūdzam ierasties personīgi Smiltenes novada Launkalnes pagasta “Silvas kokzāģētavā” darbadienās no 08:00 līdz 17:00 vai atsūtīt savu CV uz e-pasta adresi office@smilteneimpex.lv. Informatīvais tālrunis 64707053.

Valkas novada Valkas pagasta pārvalde (reģ.Nr.90009246977) aicina darbā remontstrādnieku .

 

Darba pamatpienākumi:

Remontdarbi pagasta komunālajā saimniecībā;

Darbi centralizētās ūdensvada un kanalizācijas sistēmas ikdienas apkalpošanā;

Zāles, krūmu pļaušana sezonā.

 

Piedāvājam:

 • Darba algu 450 euro mēnesī;
 • Atvaļinājuma pabalstu;
 • Papildatvaļinājumu;
 • Sociālās garantijas.

 

Pieteikties pie Valkas pagasta pārvaldes komunālās saimniecības vadītājas Ligitas Sīmanes - tālrunis 29459171 vai elektroniski sūtot pieteikumu uz pagasts@valka.lv

Apotheka aptieku tīkls jau vairāk kā 12 gadus, pateicoties profesionālajai speciālistu komandai, ir uzticams palīgs farmācijas aprūpes jomā tūkstošiem mūsu klientu visā Latvijā un Igaunijā.

 

SIA "A Aptiekas" aicina savai komandai pievienoties:

 

Aptiekas vadītāju - Farmaceitu/-i

Darbam Apotheka aptiekā Valkā, Rīgas ielā 17

 

Prasības pretendentiem:

 • atbilstoša izglītība farmācijas jomā;
 • ļoti labas saskarsmes iemaņas, laipnība, kā arī spēja pielāgoties katra klienta individuālajām aktualitātēm;
 • prasme strādāt ar datoru un kases aparātu;
 • labas latviešu un vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • vēlme patstāvīgi mācīties un apgūt jaunas zināšanas un prasmes.

 

Mēs piedāvājam:

 • stabilitāti un ilgtermiņa attiecības starptautiskā uzņēmumā;
 • draudzīgus un atsaucīgus kolēģus visā Latvijā;
 • profesionālās attīstības iespējas;
 • motivējošu atalgojumu, sociālās garantijas un citus uzņēmuma
 • piedāvātos labumus, kurus saņem mūsu komanda.

 

Ja esi ar atbilstošu izglītību farmācijas jomā, pozitīvu attieksmi un interesi attīstīties vienā no modernākajiem aptieku tīkliem Latvijā – Pievienojies!

 

CV ar norādi "Darbs Valkā" lūdzam sūtīt uz e-pastu: esigaidits@apotheka.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 67718765.

 

 

Iepazīsti mūs un mūsu aptiekas: www.aptiekas.apotheka.lv

Informācija par vakancēm Apotheka tīklā: https://www.apotheka.lv/darba-iespejas

Piesakoties uz vakanci, kandidāts apstiprina, ka piekrīt savu personas datu apstrādāšanai un uzglabāšanai SIA “A Aptiekas” Personāla daļā ar mērķi, lai personas dati tiktu apstrādāti personāla atlases procesu un aktivitāšu ietvaros. Bez kandidāta piekrišanas personas dati netiks izplatīti trešajām personām.

ZS "Ķiršlejas", Kārķu pagasts, Valkas novads,, LV-4716

Darba vieta: “Autoserviss Ligumss” Silva, "Ķiršlejas", Launkalnes pag. Smiltenes nov. LV 4718

Reģistrācijas numurs: 43901003511

 

 

Autoserviss Ligumss Smiltene aicina pievienoties vadības komandai autoservisa meistaru/pārdevēju

 

Pamata darba pienākumi:

·                     rezerves daļu pasūtīšana – pārdošana,

·                     klientu apkalpošana,

·                     preču izsniegšana auto atslēdzniekiem,

 

Prasības:

·                     iepriekšēja darba pieredze, vēlams auto rezerves daļu tirdzniecībā,

·                     tehniskas zināšanas un vēlme apgūt jaunas lietas,

·                     prasme strādāt ar datorprogrammām,

 

Piedāvājam:

·                     tehnisko nodrošinājumu kvalitatīvai darba izpildei,

·                     profesionālu darbinieku komandu,

·                     nepieciešamo tehnisko apmācību,

·                     konkurētspējīgu atalgojumu,

·                     personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas.

 

Ja Tevi šis darba sludinājums ir ieinteresējis, sūti savu CV uz info@ligumss.lv

Sīkāks info: +371 2 939 55 60

 

Ja Jums ir:

 • augsta atbildības sajūta un precizitāte;
 • patīk darbs ar cilvēkiem;
 • vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
 • variet strādāt komandā;

 

Mēs uzticēsim Jums:

 • rūpēties par mūsu klientu labsajūtu;

 

Mēs piedāvājam:

 • pozitīvu, atvērtu darba vidi;
 • iespēju palielināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi senioru aprūpē;
 • sociālās garantijas;
 • pilnu darba laiku;
 • darbs dienas un nakts maiņās;
 • jauku kolektīvu;
 • kolektīvu saliedēšanas pasākumus;
 • transporta kompensāciju;
 • nakts mītni.

 

Profesijas kods 5322 02

 

Atalgojums pārbaudes laikā pēc LM aprēķinātās minimālās stundas tarifa likmes par mēnešiem. Pēc pārbaudes laika stundu likme 2,7000 Euro/stundā +50% par nakts darbu.

Noslēdzot darba līgumu un uzsākot darbu, darbiniekam jāiesniedz ārsta atzinumu par atļauju strādāt konkrētajā amatā.

 

 

Gaidām jūsu CV,  SARC ”Rūjienas senioru mājā”, Valdemāra ielā 26, Rūjienā, vai pa e-pastu: zane@seniorumaja.lv ar norādi „aprūpētājs”, tālrunis uzziņām: 29396673

 

SIA “Akords 3” aicina darbā metinātāju un atslēdznieku. Darba vietas adrese - Meža iela 2 A, Valka. Darba laiks no 8.00 - 17.00.
Sīkāka informācija 29486686.

 

SIA “efn NORD’ kopš 2005.gada ražo un piegādā autobūves industrijai dažādus pasīvos elektrotehniskos komponentus. Sakarā ar pasūtījumu strauju pieaugumu meklējam Montāžas speciālistus darbam ilgtermiņā Valkā. Darbs montāžas līnijās, pie plastmasas liešanas mašīnām vai hermetizācijas cehā. Līdz gada beigām atvērtas  30 brīvas vakances.  Maiņu darbs – rīta maiņa no 6.00 – 15.00, vakara maiņa no 15.00 – 24.00.

 

Piedāvājam:

 • Atalgojumu no 500 – 700 EUR,
 • Labus darba apstākļus,
 • Sociālās garantijas,
 • Dažādus papildus bonusus.

 

Prasības:

 • Vismaz pamatskolas izglītība,
 • Laba redze,
 • Vēlme strādāt un mācīties,
 • Spēja uzņemties atbildību,
 • Tehniskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Potenciālajiem darbiniekiem no citurienes palīdzēsim ar dzīves vietas atrašanu vai segsim transporta izdevumus.

 

Gaidām tieši Tevi!

 

Pieteikumu sūtīt: personals[uz]efnnord[punkts]com vai atnest personīgi uz Varoņu iela 35A, Valka. Jautājumu gadījumā zvanīt +371 26950311.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kurus aicināsim uz darba pārrunām.

 

Valkas novada domes Ģimenes atbalsta centrs “Saulīte” aicina darbā audzinātāju. Var strādāt darba apvienošanas kārtībā uz nepilnu darba slodzi.

Nepieciešama augstākā izglītība pedagoģijā, sociālajā darbā vai psiholoģijā (var būt students).Aicinām atsaukties arī uz aizvietošanu vasaras laikā.

 

Sīkāka informācija pa tālruņiem: 64725396, mob. 25749132, e-pasts: bernu[punkts]nams[uz]valka[punkts]lv.