- Vakances

Valkas novada domes Ērģemes pagasta pārvalde aicina darbā uz pilnu slodzi dažādu darbu strādnieku.

 

Amata pienākumi: zālienu pļaušana, teritorijas sakopšana, malkas sagatavošana, vienkāršoti labošanas darbi un citi pienākumi, ko uzdod pārvaldes vadītājs vai komunālās daļas vadītājs.

Jāprot lietot vienkāršus darbarīkus, jāzina racionāli darba izpildes paņēmieni, darbs prasa personīgu atbildību un darbs jāizpilda patstāvīgi.

 

Pieteikšanās termiņš 29.jūnijs Ērģemes pagasta pārvaldē. Sīkākai informācijai – 26543532.

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija 2017./2018. m.g. piedāvā darbu informātikas skolotājam, datoradministratoram. Labs atalgojums. Nodrošinām ar dzīvojamo platību. Vairāk informācijas m.t.28352437.

Valkas novada domes Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa aicina darbā sezonas strādnieku  darbam ar krūmgriezi.

Darba pienākumos ietilst darbs ar krūmgriezi zāles un krūmu pļaušanai Valkas pilsētas teritorijā.

Prasības: krūmgrieža, motorzāģa operatora apliecība.

Sīkāka informācija pa tel. 26676912 vai 26333885.

Ja Tu pārvaldi igauņu valodu un vēlies veidot savu karjeru, strādājot aktīvā darbā, tad piesakies mūsu vakantajam amatam


TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS/-E

Tavā pārziņā būs darbs ar HORECA sektora klientiem Tartu un Pērnavā – pētīsi tirgu šajā reģionā, piesaistīsi klientus un veidosi ilglaicīgas un produktīvas attiecības, kā arī pieņemsi pasūtījumus. Reizi nedēļā gaidīsim Tevi mūsu Valmieras filiālē, lai izrunātos par padarīto un nākotnes plāniem.

 

Lai spētu paveikt šo darbu, Tev jābūt labām igauņu, vismaz vidēja līmeņa latviešu valodas zināšanām, B kategorijas autovadītāja apliecībai, MS Office prasmēm, vēlmei pārdot un aktīvi strādāt, spējīgam pārliecināt, argumentēt savu viedokli, plānot savu darba laiku un apgūt jaunu informāciju.

 

Mēs Tev piedāvāsim darba uzsākšanai nepieciešamās apmācības, darba auto un datoru, kā arī atbilstošu atalgojumu.

 

Gaidām Tavu CV uz e-pastu AUGLI@CV.lV

Mēs sazināsimies ar Tevi, ja piesaistīsi mūsu uzmanību.

 

AUGĻU SERVISS - viens no vadošajiem svaigu augļu, dārzeņu un bakalejas vairumtirgotājiem Latvijā. Mūsu ražotnē tiek gatavota produkcija sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, kā arī fasēti produkti mazumtirdzniecībai ar AUGĻU SERVISS preču zīmi, kas apliecina to nemainīgi augsto kvalitāti. Mūsu darbinieki ir savas nozares speciālisti, kas nodrošina augstus produkcijas kvalitātes un klientu apkalpošanas standartus. Mēs darbojamies jau 15 gadus un no mazas, dažu darbinieku komandas sīvas konkurences apstākļos spējām izaugt par lielu Latvijas mēroga uzņēmumu. Mūsu sadarbības partneri ir gadu gaitā uzticību ieguvuši un strādāt griboši pašmāju augļu un dārzeņu audzētāji, kā arī ārvalstu zemnieki un lieltirgotāji.

 

 

VSAC „Vidzeme” filiāle „Valka”

 

 

Aprūpētājs

(1,0 amata vienības)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

 

Pienākumi

·      Uzraudzīt klientus un atbildēt par viņu drošību dežūras laikā.

·      Iesaistīties sociālā darba speciālistu organizētajās klientu aktivitātēs (ikdienas pastaigas, pasākumi, nodarbības, iepirkšanās u.c.).

·      Veikt dzīvojamo telpu, sanitāro mezglu uzkopšanu.

·      Palīdzēt klientiem apģērbties un klāt gultas, mainīt gultas veļu, veicināt klienta pašaprūpi.

 

Prasības pretendentiem

·        Vispārējā vidējā vai vidējā speciālā izglītība.

·        Prasme organizēt savu darbu, patstāvīgi analizēt situācijas, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.

·        Prasme sarunāties vieglajā valodā.

·        Valsts valodas prasme - B līmenis 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)

 

 

Pirms darba līguma noslēgšanas pretendents iesniedz:

·        personas medicīnisko grāmatiņu ar ģimenes ārsta ierakstu par atļauju strādāt konkrētajā amatā;

·        veselības pārbaudes karti, par obligātās veselības pārbaudes veikšanu pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar arodslimību ārsta atzinumu par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam.

 

Mēnešalga no EUR 382.00 – 394.00

Darba vietas adrese

VSAC „Vidzeme” filiāle “Valka”, Indrānu iela 5, Valka novads, LV-4700

 

CV sūtīt uz adresi – VSAC „Vidzeme”, pansionāts „Rūja”, Jeru pagasts, Rūjienas novads, LV 4234, vai e-pastu nadezda.graudina@vsacvidzeme.gov.lv ar norādi „Vakancei Aprūpētājs VSAC “Vidzeme” filiālē “Valka”” līdz 2017.gada 17.februārim.

Tālrunis informācijai - filiālē “Valka” 64781259, VSAC “Vidzeme” 64207919.

 

Valkas novada domes Ģimenes atbalsta centrs “Saulīte” aicina darbā audzinātāju. Var strādāt darba apvienošanas kārtībā uz nepilnu darba slodzi.

Nepieciešama augstākā izglītība pedagoģijā, sociālajā darbā vai psiholoģijā (var būt students).

 

Sīkāka informācija pa tālruņiem: 64725396, mob. 25749132, e-pasts: bernu.nams@valka.lv.

Valkas novada domes Ģimenes atbalsta centrs “Saulīte” aicina darbā  sociālo darbinieku. 

Nepieciešama augstākā izglītība sociālajā darbā (var būt students).

 

Sīkāka informācija pa tālruņiem: 64725396, mob. 25749132, e-pasts: bernu.nams@valka.lv.

Valkas PII "Pasaciņa" aicina darbā mūzikas skolotāju. Sīkāka informācija pa tālruni 29442806 pie vadītājas Lailas Ozoliņas.

Valkas novada Ērģemes pamatskola aicina darbā logopēdu. Sīkāka informācija pa tālruni 29462593

 

SIA Efn Nord aicina darbā:

MONTĀŽAS SPECIĀLISTUS /-ES

Darba pienākumos ietilps:

·         Detaļu montāža, pārbaude, pakošana

 

Prasības kandidātiem:

·         Precizitāte un augsta atbildības sajūta

·         Prasme strādāt komandā

·         Spēja koncentrēties

·         Latviešu valodas zināšanas

·         Vismaz pabeigta pamatskolas izglītība

 

 

Piedāvājam:

·         Labus darba apstākļus un interesantu darbu

·         Profesionālās izaugsmes iespējas

·         Atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas

 

CV sūtīt uz e-pastu personals@efnnord.com

Par rezultātiem tiks informēti tikai tie kandidāti, kuri tiks aicināti uz darba interviju.

 

SIA “K” aicina darbā servisa automehāniķi un autoatslēdznieku motokapsētā Valkā, Parka ielā 23.

 

Interesentiem pieteikties, sūtot CV un motivācijas vēstuli, uz e-pastu kjuris@apollo.lv vai pa tel. 29208579.

 

 

Valkas novada Kārķu pamatskola (Reģ.nr 4412901217) aicina darbā matemātikas, sporta, informātikas, krievu valodas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājus. 

Interesentiem CV sūtīt uz e-pastu karki.skola@valka.lv vai jautājumu gadījumā zvanīt nr.26425031

Valkas novada dome (reģ.Nr. 90009114839) konkursa kārtībā aicina darbā pašvaldības izpilddirektoru (kods pēc profesiju klasifikatora - 111238).

 

Darba pamatpienākumi:

  -  Organizēt domes izdoto saistošo noteikumu un lēmumu izpildi;

  - Koordinēt un uzraudzīt novada administratīvo teritoriju pārvaldes darbu;

  - Organizēt un kontrolēt pašvaldības iestāžu un nodaļu racionālu un saskaņotu darbību;

  - Domes noteiktā kārtībā un ietvaros rīkoties ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem;

  - Pieņemt darbā un atbrīvot no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus;

  - Uzraudzīt pašvaldības izstrādājamo projektu  sagatavošanu un darbību;

  - Rosināt un koordinēt uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus;

-Tikties ar novada iedzīvotājiem, izskatīt iesniegumus, organizēt un kontrolēt palīdzības sniegšanu un atbilžu sagatavošanu.

 

Prasības pretendentiem:

  - Atbilstoša izglītība un darba pieredze,

       - Labas analītiskās, organizatoriskās,  un komunikācijas  prasmes,

- Svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

      

Piedāvājam:

  • Labus darba apstākļus;
  • Stabilu atalgojumu;
  • Sociālās garantijas.

 

Motivācijas vēstuli un CV lūdzam iesniegt līdz 2017.gada  3.jūlijam Valkas novada domes personāla nodaļā, Valkā, Semināra ielā 29, vai sūtīt uz e-pastu: liga.metuzale@valka.lv

Sīkāka informācija pa tālruņiem: personāla nodaļa - 64722000, 28632770, 20234413.

>