19.03.2014
Uzsākta iecirkņa komisiju izveidošana

2014.gada 24.maijā notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Valkas novadā ir izveidoti 7 vēlēšanu iecirkņi:

Nr.p.k. Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

1. 884 Pilsētas kultūras nams Emīla Dārziņa iela 8, Valka, Valkas novads, LV-4701
2. 885 Mākslas skola Beverīnas iela 5, Valka, Valkas novads, LV-4701
3. 894 Ērģemes pamatskola Ērģemes skola, Ērģeme, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711
4. 898 Kārķu pagasta pārvalde Ausmas, Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads, LV-4716
5. 906 Lugažu muiža Lugažu muiža, Lugaži, Valkas pagasts, Valkas novads, LV-4701
6. 908 Vijciema pagasta pārvalde Dalderi, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads,LV-4733
7. 909 Zvārtavas pagasta pārvalde Luturskola, Stepi, Zvārtavas pagasts, Valkas novads,LV-4735

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs 2014.gada 18.martā ir noteicis iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu no 2014.gada 18.marta līdz 3.aprīlim. Normatīvie dokumenti un iecirkņa komisijas locekļa pieteikuma veidlapa pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv, sadaļā Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2014, Tiesību akti, instrukcijas, veidlapas, skatīt  http://cvk.lv/pub/public/30689.html Pieteikumi jāiesniedz novada vēlēšanu komisijai Valkā, Semināra ielā 9, 2.stāvā vēlēšanu komisijas sekretārei M.Apinei 14.kab.  vai sekretariātā 16.kab. Valkas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Rolands Rastaks

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.