13.08.2014
Trūcīgas un daudzbērnu ģimenes var saņemt pabalstu mācību piederumu iegādei

Valkas novada Sociālais dienests informē, ka no 1.jūlija ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, kā arī daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuras audzina aizbildnībā paņemtu bērnu ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību piederumu iegādei.

 

Pabalstu var saņemt par katru bērnu, kurš ir Valkas novada vispārizglītojošo skolu 1.-12.klases audzēknis.

Iesniegumu pabalsta saņemšanai var iesniegt no 1.jūlija līdz 31.oktobrim pie sociālā darbinieka pagastos vai pilsētā.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki pirmdien, otrdien un ceturtdien no 8 30 -12 00 un no 13 00 – 16 30.  

 

Trūcīgām ģimenēm pabalsts par katru bērnu ir EUR 14.23, savukārt,  daudzbērnu un aizbildņu ģimenēm EUR 15 .  

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.