13.02.2013
Tiksies Valkas novada tūrisma uzņēmēji

Domājot par tuvojošos tūrisma sezonu, 18.februārī Valkas novada tūrisma uzņēmēji un Valkas novada domes speciālisti dosies kopīgā pieredzes apmaiņas braucienā, lai kopīgi apsekotu tūrisma apskates objektus, pārbaudītu to pieejamību tūristiem, apskatītu novada viesu namus un viens otru tuvāk iepazītu.

Pasākuma mērķis: veicināt vienotas tūrisma informācijas apmaiņu, stiprināt savstarpējo komunikāciju starp tūrisma uzņēmējiem, apzināt trūkumus, kā arī apkopot ieteikumus un idejas tūrisma jomas uzlabošanai Valkas novadā. Brauciena laikā plānots apceļot Valkas novada ziemeļu daļu un apskatīt Valkas Novadpētniecības muzeju, viesu namu „Jumis”, viesu namu „Paegļi”, Lugažu muižu, Velgas Kriles memoriālo istabu, Pētera Radziņa pieminekli, Pedeles muižu, zemnieku saimniecību „Kalnabundas”, Ērģemes pilsdrupas un pilskalnu, Naglu dižvītolu, Veckārķu pili, Kārķu informācijas punktu, Kārķu baznīcu, briežu dārzu, viesu namu „Kamenes” un Ērģemes viesu namu „Ausmas”. Ekskursiju organizē Valkas novada dome, sadarbībā ar novada tūrisma uzņēmējiem un pavasarī līdzīgā pasākumā paredzēts kopīgi apskatīt novada dienvidu daļu. Papildus informācija Lauku attīstības konsultante Sniedze Ragže, 26488684 Informāciju sagatavoja Valkas novada Tūrisma informācijas biroja vadītāja Anita Tannenberga

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.