11.05.2018
Sociālo lietu komitejas sēdes darba kārtība (14.05.2018.)

Sociālo lietu komiteja sasaukta 2018.gada 14.maijā, plkst.13.00, Valkā, Beverīnas ielā 3

 

 

Darba kārtība :

 

1. Par saistošo noteikumu Nr.__ „Par sociālā pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja

2. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.