17.10.2019
Sociālo lietu komitejas darba kārtība (21.10.2019.)

Sēde sasaukta 2019.gada 21. oktobrī plkst. 8.15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :

1.   Par pagaidu dzīvojamām telpām.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

2.   Par centrālā ūdensvada un kanalizācijas ierīkošanu Kūru ielā 9A, Valkā.

ZIŅO – Gundars Avotiņš, Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītājs

 

3.   Par Valkas novada domes iestādes “Sociālās aprūpes nams” likvidēšanu.

ZIŅO – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

4.   Ziņojums par Valkas novada ģimenes atbalsta centru “Saulīte”.

ZIŅO – Kristīne Klaipa, ģimenes atbalsta centra “Saulīte” direktore

 

5.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.