15.03.2019
Sociālo lietu komitejas darba kārtība (18.03.2019.)

Sēde sasaukta 2019.gada 18.martā plkst. 8.15, Valkā, Beverīnas ielā 3, 1.stāva apspriežu zālē.

 

Darba kārtība :
1. Par saistošo noteikumu Nr._“Grozījumi 2017.gada 31.augusta saistošajos noteikumu Nr.15 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu Valkas novadā” apstiprināšanu.
Ziņo – Natālija Dubrovska, Sociālā dienesta vadītāja

 

2. Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.